ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Lithuanian: B

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z              

B rūšies eilutė
B rūšies skirstinys
B rūšies sritis
B tipo eilutė
B tipo Gram ir Charlier eilutė
B tipo Gramo ir Šarljė eilutė
B tipo skirstinys
B tipo sritis
būdingas poslinkis
būdingasis periodas
būdingieji metai
būdingoji charakteristika
būdingoji rizika
būsenos trūkmė
Bachelier procesas
Bagai Y1 statistika
Bagajo Y1 statistika
Bahadur efektyvumas
Bahaduro efektyvumas
baigčių erdvė
baigiamasis sprendimas
baigimo taisyklė
baigtinė Markov grandinė
baigtinė Markovo grandinė
baigtinė populiacija
baigtinės pataisos
baigtinės populiacijos pataisa
baigtinių imties paskirstymas punktas
baigtinis daugiklis
baigtinis multiplikatorius
Bajeso įvertis
Bajeso daugiklis
Bajeso empirinė procedūra
Bajeso empirinis įvertinys
Bajeso intervalai
Bajeso išvada
Bajeso pasikliautinieji intervalai
Bajeso postulatas
Bajeso rizika
Bajeso sprendimo priėmimo taisyklė
Bajeso sprendinys
Bajeso strategija
Bajeso teorema
balas
balinimas
balno taško aproksimavcija
balsavimo teorija
baltasis triukšmas
bandomasis vienetas
bandomoji apžvalga tyrimas
bandomoji apžvalga
bandomoji imtis
bandymų ir klaidų metodas
bandymas
bandymo paklaida
bandymo svoris
bankroto problema
Barnard kriterijus
Barnard Monte Karlo kriterijus
Barnardo kriterijus
Barnardo Monte Karlo kriterijus
Bartleto ir Dianandos kriterijus
Bartleto ir Liujiso modelis
Bartleto kolinearumo kriterijus
Bartleto kriterijus
Bartleto sąryšis
Bartleto skaidinys
Bartlett ir Diananda kriterijus
Bartlett ir Lewis modelis
Bartlett kolinearumo kriterijus
Bartlett kriterijus
Bartlett sąryšis
Bartlett skaidinys
Bartolomėjaus problema
Bartolomėjaus uždavinys
Bašeljė procesas
Basu teorema
Basů teorema
Batačarijos atstumas
Bates ir Neyman modelis
bauda už šiurkštumą
Baule lygtis
Bayes įvertis
Bayes daugiklis
Bayes empirinė procedūra
Bayes empirinis įvertinys
Bayes intervalai
Bayes išvada
Bayes pasikliautinieji intervalai
Bayes postulatas
Bayes rizika
Bayes sprendimo priėmimo taisyklė
Bayes sprendinys
Bayes strategija
Bayes teorema
bazė
bazės svoris
bazinė ląstelė
bazinė tiesė
bazinis periodas
Bech[h]oferio indiferentiškumo zonos metodas
Bechhofer indiferentiškumo zonos metodas
begalinė aibė 
begalinė generalinė aibė
Behrens ir Fisher kriterijus
Behrens ir Fisher problema
Behrens metodas
Beitso ir Neimano modelis
Bellman ir Harris procesas
Belmano ir Hariso procesas
bendrųjų faktorių erdvė
bendras vyksmas
bendrasis ėmimo lygis
bendrasis įvertis
bendrasis atstatymo procesas
bendrasis daugiklis
bendrasis faktorius
bendrasis pakankamumas
bendrasis variacijos faktorius
bendroji faktorių dispersija
bendroji regresija
bendroji veiksnių dispersija
bendrosios dispersijos kriterijus
bendrosios dispersijos testas
Beran kriterijai
Berano kriterijai
Berdžio nelygybė
Berenso ir Fišerio kriterijus
Berenso ir Fišerio problema
Berenso metodas
Berge nelygybė
Berio nelygybė
Berkeley Madonna
Berkson tiesė
Berksono tiesė
Bernoulli bandymai
Bernoulli daugianaris, polinomas
Bernoulli klajojimas
Bernoulli skaičiai
Bernoulli skirstinys
Bernoulli teorema
Bernoulli variacija
BernŠtaino nelygybė
BernŠtaino teorema
Bernstein nelygybė
Bernstein teorema
Bernulio bandymai
Bernulio daugianaris, polinomas
Bernulio klajojimas
Bernulio skaičiai
Bernulio skirstinys
Bernulio teorema
Bernulio variacija
Berry nelygybė
bešališkoji imtis
Beselio funkcija
Beselio funkcinis pasiskirstymas
Beselio pataisa
besišakojantis kintamasis
besišakojantysis atsistatymo procesas
besišakojantysis atstatymo procesas
besišakojantysis Markov procesas
besišakojantysis Markovo procesas
besišakojantysis Poisson procesas
besišakojantysis procesas
besišakojantysis Puasono procesas
Bessel funkcija
Bessel funkcinis pasiskirstymas
Bessel pataisa
beta binominis skirstinys
beta indeksai
beta koeficientai
beta pirminis skirstinys
beta skirstinys
beta-gama skirstinys
beveik geriausias tiesinis įvertinys
beveik geriausias tiesinis įvertis
beveik stacionarus
beveik tikrai
beveik tikras
beveik užtikrintai
beveik visur
Bhattacharyya atstumas
Bickel ir Hodges įvertinys
Bienaymé ir Tchebyshev nelygybė
Bikelo ir Hodžeso įvertinys
binarioji seka
binarusis bandymas
binarusis eksperimentas
binarusis kintamasis
Bingemo skirstinys
Bingham skirstinys
binominė kaita
binominė variacija
binominis laukimo trukmės skirstinys
binominis skirstinys
binominis sklaidos indeksas
binominis taškas
binominis tikimybinis popierius
biologinis pavyzdys 
biostatistika
Birnbaum ir Saunders skirstinys
Birnbaum ir Tingey skirstinys
Birnbaum nelygybė
Birnbaum, Raymond ir Zuckerman nelygybė
Birnbaumo ir Saunderso skirstinys
Birnbaumo ir Tingio skirstinys
Birnbaumo nelygybė
Birnbaumo, Raimondo ir Cukermano nelygybė
Bisindžerio skirstiniai
Bissinger skirstiniai
bistochastinė matrica
bistochastinis Poisson procesas
bistochastinis Puasono procesas
bitas
bivektorinis polinominis skirstinys
Bjenemė ir Čebyšovo nelygybė
Blackwell teorema
Blakeman kriterijus
Bleikmeno kriterijus
Blekvelo teorema
blogai sąlygota
blokas
blokinė diagrama
Blom aproksimavimas
Blom būdas
Blom metodas
Blumo aproksimavimas
Blumo būdas
Blumo metodas
BMDP
Bock trijų komponenčių modelis
Boko trijų komponenčių modelis
Bokso ir Dženkinso modelis
Bokso ir Kokso transformacijos
Bokso ir Miulerio transformacija
Bokso kriterijus
Bolo lygtis
Bonferonio nelygybė
Bonferroni nelygybė
Boole faktorinė analizė
Boole nelygybė
Boole, Bonferroni ir Fréchet nelygybė
Borel ir Cantelli lemos
Borel ir Tanner skirstinys
Borelio ir Kantelio lemos
Borelio ir Tanerio skirstinys
Borges aproksimacija
Borgeso aproksimacija
Bose ir Einstein statistika
Bose skirstinys
Box ir Cox transformacijos
Box ir Jenkins modelis
Box ir Müller transformacija
Box kriterijus
Bozės ir Einšteino statistika
Bozės skirstinys
Bradley ir Terry modelis
Brandt ir Snedecor būdas
Brandt ir Snedecor metodas
branduolio įvertis
Branto ir Snedekoro būdas
Branto ir Snedekoro metodas
Brauno ir Mudo procedūra
Brauno judesio procesas
Brauno metodas
Bravė koreliacijos koeficientas
Bravais koreliacijos koeficientas
Bredfordo skirstinys
Bredlio ir Terio modelis
Breslow-Day kriterijus
Briustono metodas
broko dalis
Brown ir Mood procesas
Brown judesio procesas
Brown metodas
Bruceton metodas
Brunk kriterijus
Brunko kriterijus
Buiso Bajo lentelė
Bulio faktorinė analizė
Bulio nelygybė
Bulio, Bonferonio ir Frėšė nelygybė
Burkės teorema
Burke teorema
Burkholder aproksimacija
Burkholderio aproksimacija
Buro skirstinys
Burr skirstinys
Butler-Smirnov kriterijus
buvimo aibėje trukmė
Buys Ballot lentelė

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page