ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Lithuanian: A

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z              

A rūšies eilutė
A rūšies skirstinys
A rūšies sritis
A tipo eilutė
A tipo Gram ir Charlier eilutė
A tipo Gramo ir Šarljė eilutė
A tipo skirstinys
A tipo sritis
abėcėlė
Abbės ir Helmerto kriterijus
Abbe ir Helmert kriterijus
abejingumo zona
abipusiškai nupjautas normalusis skirstinys
absoliučiai nepaslinktas įvertinys
absoliučioji paklaida
absoliutieji momentai
absoliutusis dažnis
absoliutusis matas
absoliutusis nuokrypis
absoliutusis skirtumas
absorbcuojantieji skirstiniai
absorbuojančioji būsena
absorbuojančioji Markovo (Markov) grandinė
absorbuojančioji sritis
absorbuojantysis ekranas
adaptyviosios išvados
adaptyviosios statistinės išvados
adaptyvusis optimizavimas
Adčs skirstiniai
Adeso skirstiniai
adityvusis atsitiktinio klajojimo procesas
adityvusis modelis
agregavimas
agreguotasis indeksas
agreguotasis modelis
agreguotoji klasterinė analizė
aibės amplitudė
aibės vidurkis
Aitken įvertinys
Aizenarto modeliai
Ajnės An kriterijus
Ajne An kriterijus
aksonometrinė diagrama
aksonometrinis grafikas
alelis
alfa indeksas
alfa klaida
algoritmas
Alter periodograma
Alterio periodograma
alternatyvioji hipotezė
amplitudė
amplitudė
amplitudės koeficientas
analizinė regresija
analizinė tendencija
analizinis tyrimas
analogija
analoginis kompiuteris
Anderson ir Darling statistika
Anderson klasifikacijos statistika
Andersono ir Darlingo statistika
Andersono klasifikacijos statistika
anizotropinis skirstinys
anomiškas
Anosov teorema
Anosovo teorema
ansamblio vidurkis
Ansari ir Bradley dispersijos testas
Ansario ir Bredlio dispersijos testas
Anscombe liekana
Anscombe netiktis
Anskombo liekana
Anskombo netiktis
ante priklausomybės modelis
antieilutė
antimoda
antitoninė regresijos funkcija
antrinė imtis
antrinis procesas
antrinis vienetas
antroji ribinė teorema
antrosios eilės analizė
antrosios eilės stacionarumas
antrosios rūšies modelis
apatinė kontrolės riba
apatinė valdymo riba
apatinis kvartilis
apdorojimas
apdorojimo klaida
apdorojimo periodo sąveika
apgavimas
apgręžiamasis sąryšis
apgręžiamumo kriterijus
apgręžiamumo testas
apgręžiamumo testas
apgręžimas
apibendrintas stabilusis dėsnis
apibendrintasis atstumas
apibendrintasis binominis skirstinys
apibendrintasis laipsninės eilutės skirstinys
apibendrintasis maksimaliojo tikėtinumo įvertis
apibendrintasis mažiausiųjų kvadratų įvertinys
apibendrintasis normalusis skirstinys
apibendrintasis nuoseklusis tikimybių santykio kriterijus
apibendrintasis polinominis skirstinys
apibendrintasis skirstinys
apibendrintasis T˛ skirstinys
apibendrintasis tiesinis modelis
apibendrintasis tolydusis skirstinys
apibendrintieji gamma skirstiniai
apibendrintoji Bajeso sprendimo priėmimo taisyklė
apibendrintoji Bajeso sprendimo taisyklė
apibendrintoji Bayes sprendimo priėmimo taisyklė
apibendrintoji Bayes sprendimo taisyklė
apibrėžiantysis kontrastas
apklausėjo poslinkis
apklausa
aposteriorinė tikimybė
aprėptis
aprašomasis tyrimas
aprašomieji indeksai
aprašomoji statistika
apribojimas
apriorinė tikimybė
aproksimavimo paklaida
apsaugos metodai
apsisukimas
apskritimo formulė
apskritoji amplitudė
apvalinimas
apvalusis modelis
apytikris momentas
apžiūra pagal požymius
apžiūros diagrama
apžiūros partija
apžiūros schema
apžvalga
apžvalga
arealinis ėmimas
Arfedsono skirstinys
Arfwedson skirstinys
ARIMA procesas
aritmetinis skirstinys
aritmetinis vidurkis
arksinuso skirstinys
arksinuso skirstinys
arksinuso transformacija
arksinuso transformacija
ARMA procesas
Armitage ribotoji procedūra
Armiteidžo ribotoji procedūra
Arnold skirstinys
Arnoldo skirstinys
artimiausiųjų kaimynų metodai
artinio paklaida
artumo analizė
artumo teorema
asimetrija
asimetrija
asimetrinis faktorinis planas
asimetrinis kriterijus
asimetrinis skirstinys
asimetriškumas
asimptotinė Bajeso procedūra
asimptotinė Bayes procedūra
asimptotinė standartinė paklaida
asimptotinis dėsnis
asimptotinis efektyvumas
asimptotinis normalumas
asimptotinis santykinis efektyvumas
asimptotinis skirstinys
asimptotiškai efektyvus įvertinys
asimptotiškai lokaliai optimalus planas
asimptotiškai nepaslinktasis įvertinys
asimptotiškai stacionarus
ASN funkcija
asociacija
asociacinė analizė
asociacinė schema
asocijuotoji klasė
Aspin-Welch kriterijus
atakos greitis
atgaila
atgaminamumas
atitikimas
atitikimo koeficientas
atitikimo suderintumas
atitikties analizė
atitikties koeficientas
atitikties tyrimas
atitiktis
atitiktis
atitolimo koeficientas
atkartojimas
atliekamas dydis
atliekamas kintamasis
atmestinasis kokybės lygmuo
atmetimas
atmetimo imtis
atmetimo indeksas
atmetimo skaičius
atmetimo sritis
atmetimo tiesė
atpalaiduotasis svyravimas
atplaiša
atrama
atranka pagal požymius
atranka su kintamąja tikimybe
atranka su laisvąja tikimybe
atranka su tikimybe, proporcinga dydumui
atranka su vienoda tikimybe
atrankos dydis
atrankos momentas
atrankos taškas
atsakų paviršiaus modeliai
atsakų paviršiaus projektai 
atsakų paviršius
atsakas
atsako indeksas
atsako paklaida
atsako trukmės skirstinys
atsargų problemos
atsijojamojo demonstravimo kontrolė
atsijojamojo eksperimento kontrolė
atsinaujinančioji šeima
atsinaujinančioji visuma
atsisakymo greitis
atsisakymo norma
atsitiktinė ėmimo paklaida
atsitiktinė atranka
atsitiktinė bifurkacija
atsitiktinė eilutė
atsitiktinė imtis
atsitiktinė komponentė
atsitiktinė ortogonalioji transformacija
atsitiktinė paklaida
atsitiktinė tvarka
atsitiktinės atrankos indeksai
atsitiktinės atrankos skaičiai
atsitiktinių dydžių sudėtis
atsitiktinių efektų modelis
atsitiktinių poveikių modelis
atsitiktinio dydžio skirtumų metodas
atsitiktinio dydžio transformacija
atsitiktinis įvykis
atsitiktinis dydis
atsitiktinis dydis
atsitiktinis impulsų procesas
atsitiktinis išdėstymo modelis
atsitiktinis kintamasis dydis
atsitiktinis kintamasis
atsitiktinis klajojimas
atsitiktinis normaliųjų taškų kriterijus
atsitiktinis plokštumos klojinys
atsitiktinis procesas
atsitiktinis šakojimasis
atsitiktinis savęs vengiantis klajojimas
atsitiktinis skirstinys
atsitiktinis startas
atsitiktinis subalansuotumo modelis
atsitiktinis subalansuotumo projektas
atsitiktinis tiesinis grafas
atsitiktinis
atsitiktinumų pasikeitimas
atsitiktinumų variacija
atsitktinumo laipsniai
atskiestosios sekos
atskirai išdėstytas skirstinys
atskirasis daugiklis
atskirosios reikšmės skaidymas
atskirtosios klasės
atspindintysis ekranas
atstatymas
atstatymo funkcija
atstatymo procesas
atstatymo skirstinys
atstatymo tankis
atstatymo teorema
atstatymo teorija
atstumų skirstiniai
atstumas
atvirkštinė atranka
atvirkštinė nuoseklioji autokoreliacija
atvirkštinė polinominė atranka
atvirkštinė tikimybė
atvirkštinė transformacija
atvirkštinės lygtys
atvirkštinių dydžių skalė
atvirkštinis beta skirstinys
atvirkštinis Dirchlė skirstinys
atvirkštinis Dirichlet skirstinys
atvirkštinis faktorialinės eilutės skirstinys
atvirkštinis Gauso skirstinys
atvirkštinis Gauss skirstinys
atvirkštinis hipergeometrinis skirstinys
atvirkštinis momentas
atvirkštinis normalusis skirstinys
atvirkštinis normalusis taškų testas
atvirkštinis Pojos skirstinys
atvirkštinis polinomas
atvirkštinis Polya skirstinys
atvirkštinis skirstinys
atviroji nuoseklioji schema
atviroji problema
augimo kreivė
aukštesnės eilės lietimasis
aukštyn--žemyn metodas
autokoreliacija
autokoreliacijos funkcija
autokoreliacijos koeficientas
autokovariacija
autokovariacijos funkcija
autokovariacijos generuojančioji funkcija
autonominės lygtys
autoregresija
autoregresinė eilutė
autoregresinė transformacija
autoregresinis integruotojo slenkamojo vidurkio procesas
autoregresinis modelis
autoregresinis procesas
autoregresinis slenkamojo vidurkio procesas
azartinis lošimas

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page