ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Hungarian: V

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

válasz felület tervek
válasz felület
válasz index
válasz
válaszadás megtagadása
válaszadási hiba
válaszolási idő megaszlás
valódi átlag
valódi regresszió
valószínű hiba
valószínűség hajlandósági értelmezése
valószínűség
valószínűségek közeledése
valószinűségelemzés
valószínűségeloszlás
valószínűségi alapsorozat
valószínűségi arány-próba
valószínűségi elem
valószínűségi felület
valószínűségi határok
valószínűségi integrál transzformáció
valószínűségi integrál
valószínűségi mintavétel
valószínűségi momentum
valószínűségi papír
valószínűségi regresszióvonal
valószínűségi sűrűségfüggvény
valószínűségi tömeg
valószínűségi változó
váltakozó folyamat
váltakozó megújulási folyamat
váltakozó módszer
változás pont a probléma , betegség probléma
változás pont becslő
változatlanság
változatok hozzárendelése
változékonyság
változó folyamatelemzés
változó kiválasztása
változó különbség módszere
változó megfigyelése
változó mintavételi hányad
változó pont modellek
változó sorsolási nagyságú terv
változó transzformáció
változó
van der Waerden-próba
várakozás
várakozási idő
várakozó sor
váratlan index
várható gyakoriság
várható normális pontszám próba
varható probit
variáció
variancia négyzet
varianciaanalízis
variancia-kovariancia mátrix
varimax
variogramm
véges arcus sinus eloszlás
véges Markov-lánc
véges minta bontása pont
véges minta korrekció
véges sokaság korrekció
véges sokaság
véges szorzó
végpont becslés
végső döntés
végső klaszter
végső korrekció
végtelelenül oszthatóság
végtelen sokaság
vegyes autoregresszív mozgó átlagszámítás
vegyes autoregresszív-regresszív rendszerek
vegyes eloszlás
vegyes exponenciális válasz törvény
vegyes faktoriális kísérletek
vegyes mintavétel
vegyes modell
vegyes spektrum
vegyes stratégia
vegyes típusú
velejáró torzítás
véletlen alapfolyamat
véletlen bolyongás
véletlen döntési függvény
véletlen eloszlás
véletlen eloszlás
véletlen elrendezési próbák
véletlen elrendezésű blokkok
véletlen elrendezésü szignifikancia próbák
véletlen esemény
véletlen folyamat
véletlen hatás modell
véletlen hiba
véletlen hozzárendelési terv
véletlen impulzus folyamat
véletlen indulás
véletlen kirakás
véletlen kiválasztás
véletlen korlát
véletlen lánc modell
véletlen lineáris grafikon
véletlen mérleg terv
véletlen minta
véletlen mintaszámok
véletlen mintavételi hiba
véletlen modell
véletlen normális pontszám próba
véletlen ortogonális transzformáció
véletlen összetevő
véletlen próba
véletlen rangelrendezési próbák
véletlen sorok
véletlen sorrend
véletlen szétválás
véletlen szórás
véletlen tört faktoriális tervek
véletlen válasz
véletlen változó
véletlen
véletlenszerűségi fok
véletlenszerűvé tétel
Venn-diagram
versengő kockázatok
versenyfolyamat
veszteségfüggvény
veszteségmátrix
virtuális várakozási idejü folyamat
viselkedési döntési függvény
visszaható egyenletek
visszaható folyamat
visszahelyezés
visszahelyezési folyamat
visszahívás
visszakapcsolási terv
visszatekintö vizsgálat
visszatérö állapot
visszatérö állapotok
visszatevéses mintavétel
visszautasítási egyenes
visszautasítási hiba
visszautasítási szám
visszautasítási tartomány
visszautasításos mintavétel
visszautasítható minőségi szint
viszonyszám
vizsgálati kör
VN-próba
von Mises-eloszlás
von Neumann-arány
vonzási index
Voronoj-poligon

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page