ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Hungarian: T

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

(tartomány) közép
T˛-eloszlás
Taguchi-módszerek
Tajima-D
Takács-folyamat
találati pont
támogatás
tapasztalati Bayes-eljárás
tapasztalati Bayes-féle becslés
tapasztalati effektusgörbe átalakítása
tapasztalati eloszlásfüggvény
tapasztalati probit
t-arány eloszlás
tárgyidőszak
tartalmi érvényesség
tartomány grafikon
tartomány nagysága
tartomány
tartós állapot
tartós teljesség
tartósan eloszlástól független
tartósan konzisztens becslés
távérzékelés
távolság intézkedések
távolság
távolsági eloszlás
tekeredés
telítés
telített modell
telítettségi problémák
telitődési problémák
teljes determinációs együttható
teljes egyenletrendszer
teljes ellenőrzés
teljes esetben elemzés
teljes információs módszer
teljes kapcsolati klaszterezés
teljes korreláció
teljes korrelációs mátrix
teljes latin négyzet
teljes latin négyzet
teljes osztály (döntési függvénye)
teljes próbaosztály
teljes regresszió
teljes regresszió
teljesen elégséges statisztika
teljesen kiegyenlített rácsnégyzet
teljesen véletlen terv
teljesítményjelleg
teljesség (döntési függvényosztályé)
teljesség
t-eloszlás
tényező antitézis
tényező cserélése
tényező jelleg
tényező mátrix
tényező megadása
tényező modell hiba
tényező pontszám
tényező szintje
tényező változó
tényező
tényezőpróba
tényleges egység
tényleges tartomány
térbeli pont folyamat
térbeli szisztematikus minta
terhelés
tér-idő klaszterezés
terjedő eloszlás
termék átlagos élettartama
termékenységi arány
termékenységi grádiens
termelői kockázat
Terry-Hoeffding-próba
Terry-próba
területi mintavétel
területi összehasonlíthatósági tényező
terv egyenlet
terv mátrix
terv optimalitása
terv
tervezés optimalitása
testecske probléma
testtömeg index
tétel elemzés
tetrád különbség
tetszőleges (változó) valószínűségű kiválasztás
tetszőleges eredet
Theil-féle egyenlőtlenségi együttható
Theil-féle vegyes regressziós becslés
Thiessen-poligon
Thomas-eloszlás
Thompson-szabály
tiltott állapot
tiltott valószínűség
tipikus év
tipikus időszak
tipikus jelleg
típus
típushiba
tiszta stratégia
tiszta születési folyamat
tisztán véletlen folyamat
tisztességes folyamat
tisztességes játék
tizedfajú eloszlás
tizenegyedfajú eloszlás
tizenkettedfajú eloszlás
T-négyzet-próba
többcsúcsú
többegyenletes modell
többértékű döntés
többfaktoriális terv
többfázisú folyamat
többfázisú mintavétel
többidejű modell
többlépcsős minta
többlépcsős mintavétel
többmodalitású eloszlás
többrendbeli összehasonlítások
többrendbeli simítási módszer
többszakaszos becslés
többszintű folytonos mintavételi tervek
többszöri döntési módszerek
többszöri döntési probléma
többszöri elérésü összeírás
többszöri mintavétel
többszöri rétegezés
többszöri véletlen indítások
többszűrős binomiális próba
többszűrős faktoranalízis
többszűrős görbevonalú korreláció
többszűrős keresztezési terv
többszűrős korrelációs együttható
többszűrős Markov-folyamat
többszűrős osztályozás
többszűrős parciális korrelációs együttható
többszűrős Poisson-eloszlás
többszűrős Poisson-folyamat
többszűrős spektrumok
többszűrősen kapcsolódó háromszög blokk terv
többtartományú próba
többváltozós beta-eloszlás
többváltozós binomiális eloszlás
többváltozós Burr-eloszlás
többváltozós Csebisev-egyenlőtlenségek
többváltozós elemzés
többváltozós előjeles rang próba
többváltozós eloszlás
többváltozós exponenciális eloszlás
többváltozós F-eloszlás
többváltozós folyamatok
többváltozós hatványsor eloszlás
többváltozós hipergeometrikus eloszlás
többváltozós inverz hipergeometrikus eloszlás
többváltozós minőségellenőrzés
többváltozós momentum
többváltozós negatív binomiális eloszlás
többváltozós negatív hipergeometrikus eloszlás
többváltozós normális eloszlás
többváltozós Pareto-eloszlás
többváltozós Pascal-eloszlás
többváltozós Poisson-eloszlás
többváltozós polinomiális eloszlás
többváltozós Pólya-eloszlás
többváltozós regresszió
Tobit-modell
Tong-egyenlőtlenség
torditó paraméter
törékenység modell
törési pont
törési pont
tört Brown-mozgás
történeti ellenőrzés
torzítás
torzítatlan becslés
torzítatlan becslőegyenlet
torzítatlan hiba
torzítatlan konfidencia intervallum medián
torzítatlan konfidencia intervallumok
torzítatlan kritikus tartomány
torzítatlan minta
torzítatlan próba
torzítatlanság medián
torzított becslés
torzított minta
torzított próba
törzsminta
T-pontszám
T-próba
T-próba
t-próba
Tracy-Widom eloszlás
transzformációt stabilizáló szóródás
transzvariáció mértéke
transzvariáció relatív területe
transzvariáció
trend
trendillesztés
trinomiális eloszlás
Tukey-féle gyors próba
Tukey-féle q-próba
Tukey-féle szakadási próba
Tukey-féle zseb próba
Tukey-próba
Tukey-statisztika
tulajdonítható-frakció
tulajdonság
túlazonosítás
túlélés elemzés
túlélö függvény
túlhangsulyozás
túllépések
túltelített terv
túlterités
tűrési határok
tűrési tényező

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page