ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Hungarian: S

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

Sacks-tétel
sajátérték
sarokpróba
SAS
Satterthwaite-próba
sávszélesség
SB,SU-eloszlás
Schach-féle kétmintás próbák
Scheffé-próba
Schuster-féle periodogram
Schwarz-egyenlőtlenség
segédegyenletek
S-görbe
Shannon-Wiener-index
Shapiro-Wilk-próba
Sheppard-korrekció
Sherman-próba statisztika
Shewhart-féle ellenőrzési grafikon
Short-eloszlás
Siegel-Tukey-próba
simítás hatásossága
simítás
simított próba
simított regresszió elemzés
Simpson paradoxon
sinus jellegű határtétel
skálaparaméter
skálaparaméter
skálazási görbe
Skitovich-Darmois-tétel
Slutsky-folyamat
Slutsky-tétel
Slutsky-Yule-hatás
Snedecor-féle F-eloszlás
sokaság
sor klaszter
sor korreláció
sor mintavétel ellenőrzési sémák
sor mintavétel
sor spektrum
sor terv
sor variáció
sor
sorban álló sorok
sorbanállás
sorbanállási probléma
sorkiegyenlített sorrend
sorozat hosszúság eloszlása
sorozati kör korrelációs együttható
sorrend
sorsolásos kiválasztás
Spearman-becslés
Spearman-Brown-képlet
Spearman-féle kéttényező tétel
Spearman-féle rangkorrelációs együttható
Spearman-Kärber-módszer
Spearman-szabály
specifikációs torzítás
specifikus tényező
specifikusság
spektrál eloszlás függvény
spektrál súlyfüggvény
spektrálablak
spektrálanalízis
spektrálátlag
spektrálfüggvény
spektrálsűrűség
spektrum
Spencer-képlet
Spitzer-azonosság
S-PLUS
s-próba
SPSS
stabilitás próba
stacionáris sorrend
stacioner kovariancia folyamat
Stacy-eloszlás
standard egyenlet
standard gömbhiba
standard hiba
standard latin négyzet
standard mérőszám
standard pontszám
standardeltérés
standardizált eltérés
standardizált halálozási arány
standardizált regressziós együttható
standardizált változó
Stata
statisztika
statisztikai döntési függvény
statisztikai hipotézis
statisztikai sokaság
statisztikai sokaság
statisztikai tűrési határ
statisztikai tűrési intervallum
statisztikai tűrési tartomány
statisztikailag egyenértékű blokk
Steiner-féle haromszoros rendszerek
Stein-féle kétmintás eljárás
Stein-paradoxon
Stephan-féle iterativ folyamat
STER-eloszlás
Stevens-Craig-eloszlás
Stirling-eloszlás
stratégia
stresz
Student-eloszlás
Student-hipotézis
studentizálás
studentizált maximális abszolút eltérés
studentizált tartomány
Student-próba
Sturges-szabály
Subrahman-féle általánositott fertőző eloszlás
Sukhatme-féle d-statisztika
Sukhatme-próba
súly
súlyfüggvény
súlyozási hiba
súlyozási terv
súlyozatlan átlag
súlyozatlan átlagok módszere (variancia analízisben)
súlyozott átlag
súlyozott indexszám
súlyozott sor
súlyszám
sűrűségbecslés
sűrűségfüggvény
szabadkézi módszer
szabadságfok
szabályos állapot
szabályos becslés
szabályos Markov-féle megújúlási folyamat
szabályos stacioner pont folyamat
szabályos, legjobb aszimptotikusan normális becslés
szabályos, megosztható csoportú nem teljes blokk terv
szabályrend
szabálytalan kollectiv
szakadási korrekció
szakadási pont
szakadásos eloszlás
szakadásos eloszlás
szakaszos regresszió
szakértői rendszer
szalagdiagram
számítógép-intenzív módszerek
számlálás folyamatát módszerek
számlálási folyamat
számlálásos eloszlás
számláló modell, az I. típusú
számtani átlag
számtani eloszlás
szánáékos minta
szavazáselmélet
százalékos diagram
százalékos eloszlás
százalékos standard eltérés
százalékpont
szekvenciális becslés
szekvenciális chi-négyzet próba
szekvenciális elemzés
szekvenciális próba
szekvenciális T˛ próba
szekvenciális tűrési tartomány
szekvenciális valószínűségi arány próba
széles értelemben állandó
szélhatást
széls index
szélsö tartomány (eloszlásé)
szélsőérték eloszlás
szélsőértékek
szélsőértékek
szélsőértéket tartalmazó eloszlás
szentpétervári paradoxon
szériák
szerkezet
szerkezeti egyenlet modellek
szerkezeti egyenlet
szerkezeti paraméterek
szerves korreláció
szezonális ingadozás
szigmoid görbe
szignifikancia szint
szignifikancia
szigorított ellenőrzés
szigorúan állandó folyamat
szigorúan domináns
szimmetria
szimmetrikus állandó törvény
szimmetrikus eloszlás
szimmetrikus faktoriális terv
szimmetrikus köreloszlás
szimmetrikus mintavétel
szimmetrikus nem egyenlő blokk elrendezés
szimmetrikus próba
szimplex algoritmus
szimplex centrális terv
szimplex modellek
szimplex módszer
szimplex tervek
szimulációs modell
szimulátor
szimultán becslés
szimultán diszkriminancia intervallumok
szimultán egyenlet modell
szimultán konfidencia intervallumok
szimultán szórás arány próba
szimultán tűrési intervallumok
színezés
szint térkép
szisztematikus hiba
szisztematikus minta
szisztematikus négyzet
szisztematikus statisztika
szisztematikus terv
szisztematikus variáció
szisztematikus
szkedaszticitás
szkedasztikus görbe
Szmirnov-Birnbaum-Tingey-eloszlás
Szmirnov-próbák
szög változók
szögtranszformáció
szórás függvény
szórás koefficiens
szórás összetevője
szórás stabilizálása
szórás stabilizáló transzformációk
szórásarány eloszlás
szórásarány próba
szóráselemzés
szóráslap
szórásnégyzet
szóródás
szóródási index
szóródási mátrix
szorzat momentum korreláció
szorzat momentum
szövetkezet
sztereogram
sztereológia
sztochasztikus bőségmodellek
sztochasztikus folyamat
sztochasztikus folytonosság
sztochasztikus függés
sztochasztikus integrálhatóság
sztochasztikus közeledés
sztochasztikus mag
sztochasztikus mátrix
sztochasztikus megközelítö eljárás
sztochasztikus megkülönböztethetőség
sztochasztikus modell
sztochasztikus programozás
sztochasztikus tranzitivitás
sztochasztikus változó
sztochasztikus zavarhatás
sztochasztikus
sztochasztikusan nagyobb vagy kisebb
szubjektív Bayes-féle következtetés
szubjektív valószínűség
szubnormális eloszlás
szűkített korlátok
születési arányszám
születési és halálozási folyamat
születési folyamat
születési, halálozási és bevándorlási folyamat
szuperhatékonyság
szuper-martingál
szupernormális eloszlás
szuper-Poisson eloszlás
szuperpoziciós folyamat
szuperpoziciós variáció
szűrő

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page