ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Hungarian: R

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

R
rabló problémák
racionális trend
rács
rácseloszlás
rács-mintavétel
rácsmintavétel
rácsnégyzet
rácsterv
Radon-Nikodym-tétel
Rajkov-tétel
rangkorreláció
rangsor pontok
rangsor statisztika
rangsor statisztika
rangsor transzformáció
Rao-Blackwell-tétel
Rao-féle pontszám próba
Rao-Kupper-modell
Rasch-modell
Rayleigh-eloszlás
Rayleigh-próbák
R-becslés
reciprok skálázás
redezett átlag
redukált egyenletek
redukált forma módszer
Reed-Frost-modell
Reed-Münch-módszer
regenerativ folyamat
regresszió kimutatása
regresszió
regressziós becslés
regressziós egyenes
regressziós együttható
regressziós felület
regressziós függés
regressziós görbe
rejtett eloszlás
rejtett periodicitásu séma
rejtetten determinisztikus folyamat
rekord próbak
rekordok összekapcsolása
rekurzív algoritmus
rekurzív rendszer
relatív értékek átlaga
relatív gyakoriság
relatív hatékonyság (becslésé)
relatív hatékonyság (mintatervé)
relatív hatékonyság (próbáé)
relatív index
relatív információ
relatív kockázat
relatív pontosság
relatív szórás
relatív szórás
rendezés
rendezetlenségi együttható
rendezett ellenhipotézis
rendezett kategorizálás
rendezett sorok
rendezett stacionáris pont folyamat
rendezvény történetében adatok
rendkívüli értékek eloszlása
reprezentatív minta
reprodukálhatóság
részben kapcsolt blokk terv
részben kiegyenlített elrendezés
részben kiegyenlített kapcsolt blokk terv
részben kiegyenlített nem teljes blokk terv
részben kiegyenlített rács
részben konzisztens megfigyelések
részekből álló modellek
rész-exponenciális eloszlás
részkiválasztás
részleges asszociáció
részleges autokorreláció
részleges helyettesítés
részleges ismétlés
részleges kontingencia
részleges korreláció
részleges korrelációs együttható
részleges rangkorreláció
részleges regresszió
részleges sor korreláció
részleges zavaró hatás
részminta
rész-Poisson-eloszlás
részrétegek ellenőrzése
rész-sor
réteg grafikon
réteg
rétegzés
rétegzett minta
rézekve bontott regresszió
reziduális szórás
reziduum
Rhodes-eloszlás
Riemann-eloszlás
Ripley-statisztika
robbanási folyamat
robbanási sztochasztikus differenciálegyenlet
Robbins-Munro-folyamat
robusztus becslés
robusztusság
rödvidtávú ingadozás
rög hatás
rokonszenv hatás
romboló hatásu próba
Room-négyzetek
Rosenbaum-próba
rotáció
rózsadiagram
R-technika
rugalmassági görbe
Rutherford-féle fertőző eloszlás

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page