ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Hungarian: O

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

O statisztika
O:PP tipusu terv
ogiva
ökológiai tanulmány
ökológiai tévedés
ökonometria
ok-specifikus veszélyt funkció
oktálisok
omega-négyzet próba
ömlesztett mintavétel
önelkerülő véletlen bolyongás
öngerjesztő folyamat
öngerjesztő megújulási folyamat
önkonjugált latin négyzet
önkorrelációs együttható
önmegújító aggregátum
önsúlyozó minta
operációkutatás
optimális aszimptotikus próba
optimális hozzárendelés
optimális lineáris független változó
optimális megállítási szabály
optimális próba
optimális rétegezés
optimális statisztika
Ord-Carver-rendszer
ordináta megadása
öregedés forgalmazás
Ornstein-Uhlenbeck-folyamat
örökölhetőség
ortogonális elrendezés
ortogonális folyamat
ortogonális függvények
ortogonális négyzetek
ortogonális polinomok
ortogonális próbák
ortogonális regresszió
ortogonális terv
ortogonális változó transzformáció
ortogonális
ortonormális rendszer
össze nem tartozás
összehasonlító halandósági index
összehasonlító halandósági szám
összeírás
összekapcsolás
összekapcsolás
összekapcsolódás
összenyomott (sorozati) klaszter
összetartozó valószínűségek
összetételi adatok
összetett becslő
összetett gyakorisági sor
összetett hipergeometrikus eloszlás
összetett hipotézis
összetett indexszám
összetett mintavételi eljárás
összetett negatív polinomiális eloszlás
összetett Poisson-eloszlás
összetett Poisson-eloszlás
oszcilláció
oszcillációs index
oszcilláló folyamat
oszlopdiagram
osztály jel
osztály modell
osztály
osztálygyakoriság
osztályközép
osztályközös eloszlás
osztályok összevonása
osztályozás
osztályozási statisztika
osztott latin négyzet
osztott oszlop diagram
osztott oszlopdiagram
osztott parcella módszer
osztott parcella terv
osztott parcella zavaró hatás
osztott próba módszer
osztott skáláju értékek
öt pont próba
ötnapos időjárási időszak kritérium
ötödfajú eloszlás
óvatos folyamat
óvatos konfidencia intervallum

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page