ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Hungarian: N

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

nagy mennyiség
nagy számok tartós törvénye
nagy számok törvénye
nagysággal arányos kiválasztás
nagysággal arányos valószínűségű kiválasztás
negatív binomiális eloszlás
negatív exponenciális eloszlás
negatív hipergeometrikus eloszlás
negatív momentumok
negatív polinomiális eloszlás
negyedfajú eloszlás
négyszeres táblázat
négyzet
négyzetátlag
négyzetes átlag
négyzetes becslés
négyzetes forma
négyzetes normális eloszlás
négyzetes programozás
négyzetes spektrum
négyzetes válasz
négyzetgyök transzformáció
négyzetrács
nem arányos részosztály számok
nem centrális béta-eloszlás
nem centrális chi-négyzet eloszlás
nem centrális F-eloszlás
nem centrális konfidencia intervallum
nem centrális paraméter
nem centrális t-eloszlás
nem centrális többváltozós béta-eloszlás
nem centrális többváltozós F-eloszlás
nem centrális Wishart-eloszlás
nem egyenlő részosztályok
nem folytonos folyamat
nem folytonos változó
nem homogén paraméterek
nem konzisztens becslés
nem kör statisztika
nem korlátozott véletlen minta
nem korrigált momentum
nem likelihood arány
nem lineáris korreláció
nem lineáris regresszió
nem megfelelő eloszlás
nem mintavételi hiba
nem normális görbe
nem normális jelleg
nem normális sokaság
nem normalitás
nem nullhipotézis
nem ortogonális adatok
nem összetartozó minta
nem paraméteres konfidencia intervallumok
nem paraméteres tűrési határok
nem paraméteres
nem redukálható Markov-lánc
nem redukált tervek
nem szabályos becslés
nem szinguláris eloszlás
nem teljes béta-függvény
nem teljes blokk
nem teljes gamma-függvény
nem teljes latin négyzet
nem teljes momentum
nem teljes összeírás
nem teljes többválaszú terv
nem tisztességes folyamat
nem véletlen minta
nem-rekurzív maradvány
népesség
Newman-Keuls-próba
Newton-Raphson-módszer
Neyman-eloszlás Beal-Rescia-féle általánosítása
Neyman-eloszlás Gurland-féle általánosítása
Neyman-féle faktorizálási tétel
Neyman-féle legrövidebb torzítatlan konfidencia intervallumok
Neyman-féle psi négyzet próba
Neyman-hazzárendelés
Neyman-modell
Neyman-Pearson lemma
Neyman-Pearson-elmélet
Neyman-Scott-modell
Noether-próba ciklikus trendekhez
nomogram
nonszensz korreláció
normálegyenlet
normális ekvivalens eltérés
normális ellenőrzés
normális eloszlás
normális eltéres
normális köreloszlás
normális pontszám próbák
normális szóródás
normális valószínűségi skála papír
normalitás próba
normalitás W-próbája
normalizáló transzformáció
növekedési görbe
növekvö kockázarti arány
növekvö meghiúsulási arány
növelése
növelő tényező
nulla kimenetelű játék
nulla-egy változó
nullhipotézis
numerikus taxonómia
nyeregpont megközelités
nyereség függvény
nyers momentum
nyers momentum
nyers pontszám
nyitott osztályköz
nyitott sor séma
nyolcadfajú eloszlás
nyomkorreláció
nyomonkövetés
Nyquist-gyakoriság
Nyquist-intervallum
Nyquist-Shannon-tétel

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page