ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Hungarian: M

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

Macaulay-formula
Madow-Leipnik-eloszlás
magas kapcsolat
magasabb rendű aszimptotikus elmélet
magyarázó változó
magyarázó változó
magyarázó változó
Mahalanobis-távolság
majdnem biztos
majdnem biztosan
majdnem biztosan
majdnem legjobb lineáris becslés
majdnem mindenütt
Mallows-féle Cp-statisztika
Mann-Kendall-próba
Mann-Whitney-próba
Mantel-Haenszel-próba
maradék kezelés hatás
maradék negyzetösszeg
maradék várakozási idő
Marcinkiewicz-tétel
marginális eloszlás
marginális kategória
marginális osztályozás
Markov-becslés
Markov-egyenlőtlenség
Markov-féle megújúlási folyamat
Markov-féle öngerjesztő folyamat
Markov-folyamat
Markov-lánc
Markov-mező
Marshall-Olkin-eloszlás
martingál reziduumok
martingál
másodfajú ellenmodell
másodfajú eloszlás
másodfajú hiba
másodfajú mintavétel
másodfajú modell
második határtétel
másodlagos egység
másodlagos folyamat
másodlagos minta
másodrendű elemzés
másodrendű kölcsönhatás Bartlett-féle próbája
másodrendű stacioner
mast azonosított modell
mátrix mintavétel
maximális entrópia módszer
maximális F-arány
maximális ismérv
maximális likelihood módszer
maximális valószínűségi becslés
Maxwell-Boltzmann-statisztika
Maxwell-eloszlás
M-becslés
McNemar-próba
medián irány
medián központ
medián próba
medián regressziós görbe
medián vonal
medián
még elfogodható hibás áru százalék
meg kereszt
megállási idő
megállító szabály
megbízhatatlanság
megbízhatóság
megbízhatósági együttható
megbízhatósági eloszlás
megbízhatósági határok
megbízhatósági következtetés
megbízhatósági valószinűség
megbontható csoport teljes blokk terve
megbontható csoport terv
megbontható csoportú cserélődő tervek
megegyezö osztályozás
megengedett határérték eloszlás
megengedett határérték
megengedheő számok
megengedhető becslés
megengedhető becslés
megengedhető döntési függvény
megengedhető hibák
megengedhető hipotézis
megengedhető próba
megengedhető stratégia
megerősítő faktoranalízis
megfelelés elemzés
megfelelés
megfelelési együtható
megfelelő eloszlás
megfelelő részhalmaz
megfigyelés köre
megfigyelési hiba
megfigyelési hiba
megfigyelési hiba
megfigyelési kör problémái
megfigyelhető változó
megfigyelő által okozott torzítás
megfordítási próba
megfordítási terv
megfordítható viszony
megfordulási index
meghaladási próba
meghatározó ellentét (vagy kapcsolat)
meghatározó
meghiúsulási arány
megismételt felvétel
megismételt mérési terv
megismétlödési idő
megismétlödési játék
megismétlödö Markov-lánc
megismétlödö null-állapot
megkettőzött minta
megközelítési hiba
megnemhatározottsági együttható
megoldható kiegyenlített nem teljes blokk terv
megoldható tervek
megtagadási arány
megtérülési idő
megtérülési mátrix
megtévesztö asszociáció
megtévesztö korreláció
megújulási elmélet
megújulási eloszlás
megújulási folyamat
megújulási függvény
megújulási sűrűség
megújulási tétel
megvakítás
megzavarási együttható
megzavart harmonikus folyamat
megzavart oszcillálás
Mellin-transzformáció
mély rétegezés
mennyiségi adatok
mennyiségi arány
mennyiségi hipotézis
mennyiségi index
mennyiségi válasz
méret és alak
méret
Merrington-Pearson-megközelítes
mértani átlag
mértani eloszlás
mértani tartomány
mértani valószínűség
mértékek közeledése
mértékrelenségi együttható
mesterséges kezelés
mesterséges megfigyelés
mesterséges változó
meta-elemzés
metaméter
Metropolis-Hastings algoritmus
metszési pont
mezokurtózis
m-ik sorbarendezési probléma
Miller-eloszlás
Miller-féle jacknife próba
Mills-arány
minden lehetséges részhalmaz regresszió
minimális chi-négyzet
minimális diszkrimináns információ statisztika
minimális elágazású fa
minimális lényegi teljesség
minimális logit chi-négyzet
minimális normálnégyzet torzítatlan becslése
minimális normit chi-négyzet becslés
minimális szórás lineáris torzítatlan becslése
minimális szórás
minimális teljesség
minimálisan elégséges statisztika
minimax becslés
minimax elv
minimax robusztus becslés
minimax sajnálom elve
minimax stratégia
Minkowski-egyenlőtlenség
minőségellenőrzés
minőségellenőrzési grafikon
minőségi adatok
minta átlagos élettartama
minta eloszlása
minta felosztása
minta helye
minta momentum
minta nagysága
minta pont
minta statisztika
minta szerkezete
minta szórása
minta újrafelhasználása
minta
mintaháló
mintán alapuló összeírás
mintaterv
mintavétel ellenőrzése
mintavételi arány
mintavételi egység
mintavételi egység
mintavételi hányad
mintavételi hiba
mintavételi intervallum
mintavételi momentum
Mitscherlich-egyenlet
modális érték
modalitás
modell
módosított átlag
módosított binomiális eloszlás
módosított ellenőrzési határok
módosított exponenciális görbe
módosított latin négyzet
módosított normális eloszlás
módositott rákövetkező négyzetes közepes eltérés
módosított von Neumann-arány
momentum arány
momentum becslés
momentum együttható
momentum generáló függvény
momentum mátrix
momentum
momentumok módszere
monoton likelihood arány
monoton regresszió
monoton szerkezet
Monte Carlo EM algoritmus
Monte Carlo-módszer
Mood-Brown (vonal) becslés
Mood-Brown medián próba
Mood-féle W-próba
Moore-Penrose inverz
Moran-próba statisztika
Morgenstern-eloszlás
Mortara-formula
Moses-féle rangjellegű eloszlási próba
Moses-próba
Mosteller-féle k-minta elcsaszáoi próba
mozgó átlag modell
mozgo átlag zavara
mozgó átlag
mozgó átlagolás
mozgó átlagszámítási módszer
mozgó éves összeg
mozgó évszakos változás
mozgó megfigyelő technika
mozgó mértani átlag
mozgó összeg
mozgó összegezés
mozgó súlyok
mozgó tartomány
mozgó-maradó modell
m-statisztika
működési jellemzők
multikollinearitás
multilineáris folyamat
munka probit
Murthy-becslés

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page