ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Hungarian: L

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

L2 asszociációs rendszer
Lachenbruch-módszer
Lagrange-féle multiplikátor próba
Laguerre-polinómok
lajstromos mintavétel
lakosság
lambdagram
lambda-ismérv
lánc binomiális modell
lánc blokkelrendezés
lánc gráf modell
lánc grafikon
lánc
Lancaster-féle chi-négyzet megbontás
láncindex
láncviszonyszám
Langevin-eloszlás
Laplace-eloszlás
Laplace-féle megközelítés
Laplace-féle sorrendiségi törvény
Laplace-Lévy-tétel
Laplace-tétel
Laplace-transzformáció
Laspeyres-féle index
Laspeyres-Konyus-féle index
lasszó
látens szerkezet
látens változó
latin derékszög
Latin hiperkocka mintavételi
latin kocka
latin négyzet fajták
latin négyzet
latin négyzetek transzfomációs sorozata
Laurent-folyamat
L-becslés
lebomló modellek
lefedettség valószínűsége
lefelé lépegető eljárás
lefelé torzítás
Legendre-polinomok
leginkább hatásos kritikus tartomány
leginkább hatásos próba
leginkább hatásos rangsor próba
leginkább hatékony becslés
leginkább szelektiv konfidencia intervallumok
legjobb aszimptotikusan normális becslés
legjobb becslés
legjobb illeszkedés
legjobb kritikus tartomány
legjobb lineáris torzítatlan becslés
legkevésbé alkalmas eloszlás
legkisebb négyzetek általános inverz
legkisebb négyzetek becslés
legkisebb négyzetek módszere
legkisebb szignifikáns különbség próba
legkisebb szórás-különbség módszer
legközelebbi szomszédos klaszterezés
legközelebbi szomszédos módszerek
legmagasabb a posteriori sűrűségi intervallumok
legmeredekebb emelkedés módszere
legrövidebb konfidencia intervallumok
legszigorúbb próba
Lehmann-alternatívák
Lehmann-próba
leíró indexek
leíró megfigyelés
leíró statisztika
lemorzsolódás
lényegi becslés
lényegi teljesség
lépcsőház eloszlás
lépcsőház módszer
lépcsőház terv
lépcsőzetes regresszió
leptokurtozis
Leslie-mátrix
Leslie-próba
leszármaztatott statisztika
létra indexek
létra változó
leveles ág bemutatás
Lévy-Cramér-tétel
Lévy-féle reprezentáció
Lévy-Khintchine-féle reprezentáció
Lévy-Pareto-eloszlás
Lévy-tétel
Lexis-arány
Lexis-eloszlás
Lexis-tétel
Lexis-variáció
likelihood
likelihood-arány függöség
likelihood-arány próba
likelihood-arány
Lilliefors-próba
Lincoln-féle index
Lindeberg-Feller-tétel
Lindeberg-Lévy-tétel
Lindley paradoxon
Lindley-féle integrál egyenlet
Lindley-tétel
lineáris becslés
lineáris diszkrimináns függvény
lineáris elégségesség
lineáris folyamat
lineáris hipotézis
lineáris korreláció
lineáris maximum likelihood módszer
lineáris meghiúsulási arány eloszlás
lineáris megkötöttség
lineáris modell
lineáris négyzetátlag regresszió
lineáris normális eloszlás
lineáris programozás
lineáris regresszió
lineáris szerkezeti kapcsolat
lineáris szisztematikus statisztika
lineáris trend
Lipschitz-feltétel
LISREL
Ljapunov-egyenlőtlenség
Ljapunov-tétel
Lloyd-módszer
logaritmikus esélyek
logaritmikus skála
logaritmikus sor-eloszlás
logaritmikus transzformáció
log-chi-négyzet-eloszlás
log-F-eloszlás
log-gamma-eloszlás
logisztikus eloszlás
logisztikus folyamat
logisztikus görbe
logisztikus regresszió
logit
log-konvex tűrési határok
log-lineáris modellek
loglog transzformáció
log-logisztikus-eloszlás
lognormális eloszlás
lognormális
log-rang próba
log-zero-Poisson-eloszlás
lokalizált variancia próba
Lomax-eloszlás
lópatkó hatás
Lorenz-görbe
Lotka-Volterra-egyenletek
Lowe-féle index
L-próba
L-statisztika
l-statisztika
Lyttkens-féle korrekció

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page