ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Hungarian: K

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

kád görbe
Kagan-Linnik-Rao-tétel
Kaiser-Guttmann-ismérv
kalibrálás
Kalman-szűrő
Kamat-próba
kanonikus korreláció
kanonikus mátrix
kanonikus változó
kánonjogi
Kantorovics-tétel
kapcsolat
kapcsolati függvény
kapcsolati index
kapcsolódás
kapcsolódási együttható
kapcsolódási eloszlás
kapcsolódó osztály
kapcsolószó
kapcsolt blokkok
kapcsolt idősorok
kapcsolt minták
kapcsolt minták
kapcsolt páronkénti összehasonlítási terv
kapcsolt térkép elemzés
kapkodó mintavétel
Kaplan-Meier-becslés
Kapteyn-eloszlás
Kapteyn-transzformáció
karakterisztikus
k-arány próba
k-arány t-próba
k-arány
Kärber-módszer
kardioid forgalmazás
káros változó
kartogram
kaszkád folyamat
katasztrófaelmélet
kategória elmélet
kategória
kategorikus adatok
kategorikus változó
k-átlagú klaszterezés
kauzalitás
Kayser-Meyer-Olkin-féle mintavételi mérőszám
kedvezményezettségi tartomány
kemény kapcsolás (korlátozás)
kemény mag modell
Kendall-féle S-pontszám
Kendall-tau
Kendall-terminológia
kényszer
képfeldolgozás
képviseleti felvétel
kérdőív
kerekítés
kereszt amplitudó spektrum
kereszt intenzítás függvény
kereszt korreláció
kereszt kovariancia
kereszt spektrum
kereszt tartomány
kereszt-érvényesítés
keresztérvényességi ismérv
keresztezett súlyozású indexszám
keresztezett tényezők
keresztmetszeti felmérés
kereszt-osztályozás
keret
késleltetés
Kesten-folyamat
készlet problémák
két szakaszos legkisebb négyzetek
két tényező elmélet
kétfázisú mintavétel
kétirányú osztályozás
kétkarú bandita
kétodalt csonkolt normális eloszlás
kétoldali próba
kétoldalú exponenciális
kétsorozati korreláció
kétszakaszos minta
kétszeresen zavaró
kettős cenzúrázza
kettősség
kéttényezős modell
kettőnkénti gyakorisági tábla
kettős ábrázolás
kettős árnyékoló
kettős binomiális eloszlás
kettős dichotómia
kettős exponenciális eloszlás
kettős exponenciális regresszió
kettős folyamat
kettős fordított terv
kettős hányadosbecslés
kettős hipergeometrikus eloszlás
kettős logaritmikus grafikon
kettős mintavétel
kettős nem centrális F-eloszlás
kettős Pareto-görbe
kettős Poisson-eloszlás
kettős spektrum
kettős sztochasztikus mátrix
kettős sztochasztikus Poisson-folyamat
kettős tétel
kétváltozós béta eloszlás
kétváltozós binomiális eloszlás
kétváltozós Cauchy-eloszlás
kétváltozós egyenletes eloszlás
kétváltozós előjel próba
kétváltozós eloszlás
kétváltozós exponenciális eloszlás
kétváltozós F-eloszlás
kétváltozós gamma-eloszlás
kétváltozós hipergeometrikus eloszlás
kétváltozós logaritmikus eloszlás
kétváltozós logaritmikus sor eloszlás
kétváltozós másodfajú eloszlás
kétváltozós negatív binomiális eloszlás
kétváltozós normális eloszlás
kétváltozós Pareto-eloszlás
kétváltozós Pascal-eloszlás
kétváltozós Poisson-eloszlás
kétváltozós polinomiális eloszlás
kétváltozós pont eloszlás
kétváltozós Student-eloszlás
kétvektoros polinomiális eloszlás
keveredését elemzés
kevert eloszlás
kevert eloszlás
kevert eloszlás
kevert megfigyelések
kevert sorozat elmélet
kezelés négyzetátlag
kezelés
Khintchine-tétel
Kiefer-Wolfowitz-folyamat
kiegelszitö paraméterek
kiegészített mérleg
kiegészítö információ
kiegészítő információ
kiegészítő statisztika
kiegyenlített faktoriális kísérleti terv
kiegyenlített különbségek
kiegyenlített minta
kiegyenlített négyzetháló
kiegyenlített nem teljes blokk
kiegyenlített összegezés
kiegyenlítetten zavaró
kiegyenlitö döntési szabály
kiegyenlitö érték
kiegyenlítő hiba
kiegyensúlyozott bootstrap
kiegyensúlyozott ismételt replikáció
kihagyás mentes folyamat
kiigazított bemutatkozása valószínűsége
kiindulási veszély
kikérdezés
kilencedfajú eloszlás
kimerítő mintavétel
kioldási folyamat
kis számok törvénye
kísérlet
kísérleti egység
kísérleti hiba
kísérlettervezés
kiterjesztett Bayes-féle döntési szabály
kiterjesztett hipergeometrikus eloszlás
kiterjesztett megbontható csoport terv
kiterjesztett negatív binomiális eloszlás
kitevő regresszió
kiválasztás utáni rétegzés
kiválaszt-otthagy mintavétel
kiválsztott pontok módszere
klaszter (pont) folyamat
klaszter elemzés
klaszter randomizált vizsgálat
klaszter
klaszterezés
klaszterezést követő mintavétel
klinikai viszgálat
Klotz-próba
k-minta probléma
Knox-próba
Knut Vik négyzet
kocka korrelációs
kockás tér
kockázat
kockázat
kockázati arány eloszlás
kockázati arány
kockázati függvény
kockáztatott érték
koherencia elv
koherencia
koherencia
koherens szerkezet
kohorsz halandósági tábla
kohorsz vizsgálatok
kohorsz
kölcsönhatás összetevője
kölcsönhatás
kollinearitást
kollinearitást-befolyásos megfigyelések
Kolmogorov-axiómák
Kolmogorov-egyenletek
Kolmogorov-egyenlőtlenség
Kolmogorov-reprezentáció
Kolmogorov-Szmirnov-eloszlás
Kolmogorov-Szmirnov-próba
Kolmogorov-tétel
költségfüggvény
kombinációs tábla
kombinatorikai átlagos erő
kombinatorikai módszerek
kombinatorikai próba
kommunikál
komplex abnormális görbe
komplex demoduláció
komplex egység
komplex Gauss-eloszlás
komplex kísérlet
komplex tábla
komplex Wishart-eloszlás
komponenselemzés
koncentráció mátrix
koncentráció
koncentrációs együttható
koncentrációs ellipszis
koncentrációs görbe
koncentrációs index
koncentrációs paraméter
konfidencia együttható
konfidencia görbék
konfidencia határok
konfidencia intervallum
konfidencia szint
konfidencia tartomány
konfidencia
konfiguráció
konjugált eloszlás
konjugált latin négyzet
konjugált sorbarendezés
konkordancia
konkordáns minta
kontingencia jellegű eloszlás
kontingencia négyzet
kontingencia
Konyus-feltételek
konzisztens becslés
konzisztens próba
Koopman-Darmois család
koordináta grafikon
kör egyenletes eloszlását
köralakú rácseloszlás
kördiagram
köreloszlás
koreloszlás
körformula
körhisztogram
kor-időszak-kohorsz hatások
korlátozott chi-négyzet próba
korlátozott információs módszerek
korlátozott maximum likelihood
korlátozott szekvenciális eljárás
korlátozott teljesség
korlátozott véletlenszerűvé tétel
kor-nem-korrigált arány
környezeti statisztikák
környező eloszlás
Koroljuk-tétel
körpróba
korrekciós tényező
korreláció
korrelációs arány
korrelációs együttható vektora
korrelációs együttható
korrelációs felület
korrelációs háló
korrelációs index
korrelációs mátrix
korrelációs tábla
korrelogram
korrigált momentum
korrigált valószinűség
korspecifikus halálozási arány
körtatomány
kortól függő születési és halálozási folyamat
kortól függő terjeszkedési folyamat
körtriádok
koszinusz forgalmazás
k-osztályú becslés
kötött kettős átváltás terv
kötött rangsorok
Kounias-egyenlőtlenség
kovariáció
kovariancia függvény
kovariancia lényeg
kovariancia mátrix
kovariancia
kovarianciaanalízis
kovariáns
következetesség
következetesség
közel stacioner
közelségelemzés
közelségi tétel
középérték
közepes próba
középmedián
középtartomány
közömbösség
közömbösségi görbe
közömbösségi pont
közömbösségi tartomány
közös tényező tér
közös tényező variancia
közös tényező
közösségi jelleg
központi faktoriális pillanatok
központi határeloszlás tétele
központi konfidencia intervallum
köztes vetés
közvéleménykutatás
közvetetlen halálozási arány
közvetett legkisebb négyzetek
közvetett mintavétel
közvetett standardizálás
közvetlen korreláció
közvetlen mintavétel
közvetlen standardizálás
közvetlen valószínűség
k-próba
krigelés
kritikus együttható
kritikus érték
kritikus tartomány
Kronecker-féle mátrix szorzat
Kronecker-féle terv szorzat
Kruskal-statisztika
Kruskal-Wallis-próba
k-statisztika
Kuder-Richardson-formula
Kuiper-statisztika
Kullback-Leibler-féle információs szám
Kullback-Leibler-féle távolság függvény
különbözet nulla
különbözőségi együttható vektora
különbség előjel próba
külső érvényesség
külső szórás
külső változó
kumulált chi-négyzet statisztika
kumulált eloszlási (valószínűségi) függvény
kumulált érték
kumulált értéket generáló függvény
kumulált értékösszeg eloszlás
kumulált értékösszeg grafikon
kumulált folyamat
kumulált gyakorisági (valószínűségi) függvény
kumulált gyakorisági (valószínűségi) görbe
kumulált hiba
kumulált normális eloszlás
kumulatív incidenciája
kumulatív kockázatát
kvadráns függöség
kvantilis
kvantilisek
kvartilis eltérés
kvartilis irányok
kvartilis kör eltérés
kvartilis variáció
kvartilis
kvázi faktoriális terv
kvázi függetlenség
kvázi kompakt klaszter
kvázi latin négyzet
kvázi likelihood
kvázi Markov-lánc
kvázi maximum likelihood becslés
kvázi medián
kvázi Newton-módszerek
kvázi normálegyenletek
kvázi tartomány
kvázi véletlen mintavétel
kvintilis
kvóta kiválasztás

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page