ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Hungarian: I

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

ideális index
idegi hálózat
ideiglenesen folytonos folyamat
ideiglenesen homogén folyamat
idő antitézis
időbeli elmaradás
időbeli eltolódás
időbeli összehasonlíthatósági tényező
időpróba
idősor
időszak
időtől függő kovariánsok
igaz és hamis esetek módszere
iker eloszlások
illeszkedés
implicit rétegek
impulzus válasz függvény
indexszám
induktiv viselkedés
inflációs tényező
inflált eloszlások
információ kinyerése
információ
információelmélet
információs mátrix
információtömeg
információveszteség
ingadozás
input-output folyamat
integrált adatok
integrált mozgó átlagszámítás
integrált spektrum
intenzitás függvény
intenzitás
intenzív mintavétel
intenziv nagyságrendek
interdecilis tartomány
interkvartilis tartomány
intervallum becslés
intervallum eloszlás
intervenció elemzés
invarianciaelv
invarianciamódszer
invariáns
invertált beta-eloszlás
invertált Dirichlet-eloszlás
inverz eloszlás
inverz faktoriális sor eloszlás
inverz Gauss-eloszlás
inverz hipergeometrikus eloszlás
inverz korreláció
inverz mintavétel
inverz momentum
inverz normális pontszám próba
inverz polinomiális mintavétel
inverz polinomiális
inverz Pólya-eloszlás
inverz sinus transzformáció
inverz sor korreláció
inverz valószínűség
inverzió
irány jellegű adatok
irányított aciklikus gráf
Irwin-eloszlás
Ising-Stevens-eloszlás
ismérv
ismétlés nélküli mintavétel
ismétlés
ismétlés
ismétléses csoport mintavételi terv
ítélkezési kohorsz design
iterativ logaritmus törvény
iteratív újrasúlyozott legkisebb négyzetek
íves exponenciális család
izokurtozis
izometrikus grafikon
izomorfizmus
izotípus módszer
izotonikus regressziós függvény
izotróp eloszlás
izotrópia

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page