ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Hungarian: H

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

haladó átlag
haladó ellenőrzőtt mintavétel
halálos adag medián
halálozási arány
halálozási folyomat
halandósági tábla
halmozott eltérés
halmozott folyamat
halmozott veszély
hálós mintavétel
hamis negatív
hamis pozitív
Hammersley-Clifford-tétel
hányadosbecslés
haranggörbe
Hardy-féle ósszegezési módszer
Hardy-Weinberg-egyensúly
Harley-megközelítés
harmadfajú eloszlás
harmadfajú hiba
harmonikus átlag
harmonikus elemzés
harmonikus eloszlás
harmonikus folyamat
harmonikus regresszió
harmonikus skála
három pont elemzés
három sor tétel
három szakaszos legkisebb négyzetek
háromdimenziós rács terv
háromdimenziós rács
háromdimenziós rács
háromdimenziós tervek három kapcsolódó osztállyal
háromszög eloszlás
háromszög próba
háromszög terv
háromszoros összehasonlítás
háromszoros rács
Harris-féle balyongás
Harrison-módszer
Hartley-próba
Hartley-Rao-séma
hasonló eljárás
hasonló régiók
hasonlóság hiánya
hasonlóság
hasonlóság
hasonlósági index
Hastings-megközelítés
használtnál jobb új eloszlás
haszonelmélet
hat pont elemzés
határ modell
határ tételek
határérték
határoló szint
hatása módosító
hatásfok
hatásgörbe
hatásos adag medián
hatékony becslés
hatékony szabadságfoka
hatékonyság
hatékonysági egyenérték
hatékonysági index
hatékonysági tényező
hatodfajú eloszlás
háttérinformáció
hatvány momentum
hatvány spektrum
hatvány transzformáció
hatvány
hatványfüggvény eloszlás
hatványfüggvény
hatványösszeg
Hausdorff-dimenzió
havi átlag
Hellinger-távolság
Helly első tétele
Helly-Bray-tétel
Helmert-eloszlás
Helmert-ismérv
Helmert-traszformáció
helyettesítés
helyettesítési F-arány
helyettesítési t-arány
helyi aszimptotikus hatékonyság
helyi mérőszam
helyi statisztika
helyileg aszimptotikusan leginkább hatékony próba
helyileg aszimptotikusan legszigorúbb próba
helyileg leginkább hatékony rangsor próba
helyközép
helymeghatározás
helymodell
helyparaméter
helyparaméter
Hermite-eloszlás
hetedfajú eloszlás
heteroszkedasztikus
Heywood-eset
Hhn (x) függvény
hiányos egység
hiányos minta
hiányos részlet
hiányos valószínűségi eloszlás
hiányosságok tűrési száma
hiányzó görbe technika
hiányzó információk elve
hiba csökkentő erő
hiba függvény kiegészitő
hiba négyzetösszeg
hiba szórás
hiba
hibafüggvény
hibaösszegezés
hibás osztályozás
hibasáv
hideg fedélzet módszer
hierarchia
hierarchikus klaszterelemzés
hierarchikus megbontható csoport terv
hierarchikus modell
hierarchikus osztályozás
hierarchikus születési és halálozási folyamat
hígítási sorozat
hihetőségi fok
hiperbolikus szekáns forgalmazás
hiperexponenciális eloszlás
hipergeometrikus eloszlás
hipergeometrikus várakozási idő eloszlás
hiper-gömbszerű normális eloszlás
hiper-görög-latin négyzet
hiperköb
hiper-normális szórodás
hipernormalitás
hiper-Poisson-eloszlás
hipotézisvizsgálat
hirtelen változás
hisztogram
hit hálózat
hiúsági hatás
hivatkozási sorozat
Hodges-Ajne-próba
Hodges-féle kétváltozós előjel próba
Hodges-Lehmann-féle egymintás becslés
Hoeffding C1 statisztika
Hoeffding-egyenlőtlenség
Hoeffding-féle függetlenségi próba
hólabda mintavétel
Hölder-egyenlőtlenség
Hollander-féle kétváltozós szimmetria próba
Hollander-féle parallelitás próba
Hollander-Proschan-féle az új jobb mint a régi próba
holtidő
Holt-módszer
homofilia index
homogén folyamat
homogenitás
homoszkedasztikus
Horvitz-Thompson-becslés
hosszú távú tendencia
Hotelling-féle T˛-érték
Hotelling-próba (függő korrelációk)
Householder-féle háromszög szerkesztés
hozzáadott változó telek
hozzákapcsolható terv
hozzárendelhető kockázat
hozzárendelhető variáció
hozzávetőleges szabadságfoka
Huber-becslés
Hudson-Kreitman-Aguade-féle próba
Hunt-Stein-tétel
hurokterv

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page