ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Hungarian: G

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

Gabriel-próba
Gabriel-Sen-statisztika
Galton-féle egyedi különbség
Galton-féle rangsor próba
Galton-McAllister-eloszlás
Galton-ogiva
Galton-Watson-folyamat
gamma-együttható
gamma-eloszlás
Gani-féle átlagos különbség
Gantt-féle folyamatábra
Gart-próba
Garwood-eloszlás
Gauss-eloszlás
Gauss-féle kiküszöbölés
Gauss-Markov-tétel
Gauss-Poisson-tétel
Gauss-Seidel-módszer
Gauss-Winckler-egyenlőtlenség
Geary-arány
Geary-féle közelségi arány
Geary-tétel
Gehan-f'éle próba
generáló függvény
GenStat
geostatisztika
gerinc regresszió
Gibrat-eloszlás
Gini-arány
Gini-féle átlagos távolság
Gini-féle kograduáciás index
Gini-hipotézis
Gittins-index
Glivenko-Cantelli lemma
Glivenko-tétel
Gnedenko-Koroljuk-eloszlás
Gnedenko-Koroljuk-tétel
Gnedenko-tétel
gömb szórásfüggvény
gömbeloszlás
gömbnormális eloszlás
gömbpróbák
gömbszimmetrikus eloszlások
gömbszórás
Gompertz-görbe
gondosság elve
Goodman-Kruskal-féle G-statisztika
Goodman-Kruskal-tau
görbeillesztés
görbevonalú korreláció
görbevonalú regresszió
görbevonalú trend
görög-latin-négyzet
Goutereau-állandó
Gower-féle hasonlásági együttható
g-próba
grafikus becslés
grafikus fraktál elemzés
grafikus modell
Gram-Charlier A-típusú sor
Gram-Charlier B-típusú sor
Gram-Charlier C-típusú sor
Gram-ismérv
Greenhouse-Geisser-próba
Grenander-féle bizonytalansági elv
Grubbs-becslés
Grubbs-szabály
g-statisztika
Gumbel-egyenlőtlenség
Gumbel-eloszlás
Gupta-féle részhalmaz kiválasztási módszer
Gupta-féle szimmetria próba
Guttman-féle skálázás
gyakoriság
gyakorisági eloszlás
gyakorisági felület
gyakorisági függvény normalizálása
gyakorisági függvény
gyakorisági görbe
gyakorisági momentum
gyakorisági poligon
gyakorisági tábla
gyakorisági tartomány
gyakorisági válasz függvény
gyakorisági valószínűségelmélet
gyengülés
gyök
gyökbecslés (átlagé)
gyök-normális eloszlások
gyors Fourier-transzformáció
gyors megközelítés hatványozással
gyorsított élettartam vizsgálat
gyorsított hiba időt modell
gyorsított sztochasztikus közelítéséről
gyorsított teszt
gyűjtőjel módszer

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page