ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Hungarian: F

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

faji hasonlóság együtthatója
fajlagos arány
faktoranalízis
faktoriális eloszlás
faktoriális kísérlet
faktoriális kumuláns
faktoriális kumulánst generáló függvény
faktoriális momentum generáló függvény
faktoriális momentum
faktoriális összeg
faktoriális polinomiális eloszlás
fáradtság modellek
Fatou-lemma
fázis diagram
fázis függvény
fázis spektrum
fázis zavaró tervek
fázis
fehér zaj
fél interkvartilis tartomány
fél invariáns
félátlag módszer
félbe osztási módszer
felbontás
fél-Cauchy-eloszlás
feldolgozási hiba
felesleges változó
felféle torzítás
fél-fúró szalag
félig állandó törvény
felismerés
felismerési hiba
fél-ismétléses terv
fél-kockás tér
fél-latin négyzet
Fellegi-módszer
fél-logaritmikus skála
fél-Markov-folyamat
fél-normális ábrolzolás
fél-normális eloszlás
fél-normális valószínűségi miliméterpapír
F-eloszlás
felső kvartilis
felső kvartilis
fél-stacioner folyamat
felszámolás
fél-szélesség
feltáró megfigyelés
féltartomány
feltétele a Gauss-eloszlás
feltételes eloszlás
feltételes erő függvény
feltételes függetlenség
feltételes következtetés
feltételes logisztikus regressziós
feltételes maximum likelihood
feltételes meghiúsulási arány
feltételes próba
feltételes regresszió
feltételes statisztika
feltételes torzítatlan becslés
feltételes túlélési függvény
feltételes valószínűség
feltételes valószínűség
feltételes várható érték
feltételes
feltételezett (elméleti) gyakoríság
feltételezett sokaság
feltételrendszer elvét
felvételi terv
ferde eloszlás
ferde korreláció
ferde regresszió
ferdeség kvartilis mérőszáma
ferdeség Pearson-féle mérőszáma
ferdeség
ferdeség
Fermi-Dirac-statisztika
Ferreri-eloszlás
fetöltött várakozási idő
Fieller-Hartley-Pearson-féle asszociációs mérőszám
Fieller-tétel
Fisher (szférikus normális)-eloszlás
Fisher-Behrens-próba
Fisher-eloszlás
Fisher-féle B-eloszlás
Fisher-féle informácio
Fisher-Hsu-Roy-eloszlás
Fisher-információ mátrix
Fisher-Irwin-próba
Fisher-modell
Fisher-transzformáció (korrelációs együtthatónál)
Fisher-Yates-próba
Flemming-Viot folyamat
foglaltsági periódus
fogyasztói árindex
fogyasztói kockázat
fogyatékosság korrigált életév
főhatás
Fokker-Planck-egyenlet
főkomponens
fokozat
fokozati korreláció
folytonos folyamat
folytonos különbség statisztika
folytonos mintavételi tervek
folytonos sokaság
folytonos valószínűségi törvény
folytonosság
folytonosság
folytonossági kiigazítás
folytonossági korrekció
fontossági mintavétel
forgalomsűrűség
forgó henger terv
forró fedélzet módszer
Foster-ismérv
Fourier-analízis
Fourier-transzformáció
F-próba
fraktál
Fréchet távolság
Fréchet-egyenlőtlenség
Fréchet-eloszlás
Freeman-Tukey transzformáció
Freund-Ansari-próba
Friedman-próba
F-statisztika medián
független cselekedet
független kísérletek
független növekményű folyamat
független változó
függetlenség
függetlenségi gyakoriság
függő változó regressziós egyenlete
függőség
függőváltozó
funkcionális kapcsolat
funkcionális központi határeloszlás tétel
Furry-folyamat
fuvarozó változó

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page