ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Hungarian: E

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

(egyszeresen vagy kétszeresen) kopcsolódó háromszög blokkok
Edgeworth bővítése
Edgeworth-sor
effogadhatatlan becslés
eflosztási szabály
Efron ön-konzisztencia algoritmust
egész szám programozás
egy tényező elmélet
egybeeső réteg módszer
egybefolyó elemzés
egybefolyó kapcsolat
egybegyűjtés
egybenyiló osztályok
egycsúcsú
egyedi eloszlás
egyedi értékelemzés
egyedi jelleg együtthatója
egyedi súlyozási terv
egyedi tényező
egyediség
egyenértékűségi
egyenértékű dózis
egyenértékű eltérés
egyenértékű minták
egyenértékű osztály
egyenlet hiba
egyenletes eloszlás
egyenletes spektrum
egyenlő eloszlási egyenes
egyenlő elrendezési próba
egyenlő oldalú próba
egyenlő részekve osztás elve
egyenlő valószínűségű kiválasztás
egyenlő valószínűségú kiválasztási módszer
egyenlő-normális eloszlás
egyenlőtlenségi együttható
egyensúly
egyensúlyi eloszlás
egyensúlyi megújulási folyamat
egyezési együttható
egyezési együttható
egyféle kapcsolati blokk terv
egyféle kapcsolódású klaszterezés
egyforma mintavételi hányad
egyformán korrelált eloszlás
egyidejű modell
egyirányú osztályozás
egymást követő mintavétel
egyoldalú próba
egységes pontszám próba
egységesen jobb döntési függvény
egységesen leghatásosabb próba
egységesen legjobb állandó kockázatbecslés
egységesen legjobb távolsági erőpróba
egységesen legpontosabb
egységesen minimális kockázat
egységesen torzítatlan becslés
egységességi próba
egységnyi normális változó
egységnyi szakaszú mintavétel
egyszeri mintavétel
egyszeri mintavételi terv
egyszerű hipotézis
egyszerű minta
egyszerű nem normális görbe
egyszerű rács terv
egyszerű szerkezet
egyszerű tábla
egyszerű véletlen mintavétel
egyszerűsített ellenőrzés
együtt jelentkező eltérés
együttállás
együttes átlag
együttes elégségesség
együttes előrejelzési tartományok
együttes eloszlás
együttes momentum
együttes regresszió
együttes spektrum
együttes
együtthatás nagyságrendje
együttható
együtthatója önálló hasonlóság
együtthatók sorrendje
együttjáró változók
egyváltozós eloszlás
egzakt teszt
Ehrenfest-modell
Eisenhart-modellek
ékelési tervek
eldöntendő kérdés
eldöntendő kérdés
eldöntőtt minta
elégségesség
elégtelen statisztika
elégtelenül meghatározott
elemi egység
elemi ellentét
elemi megújulási tétel
életkor korrigált arány
életkor-specifikus aránya
életkor-specifikus mortalitás
életmeghaladási próba
életminőséggel korrigált életév
élettartam eloszlás
elfogadási egyenes
elfogadási ellenőrzés
elfogadási ellenőrző görbe
elfogadási határ
elfogadási hiba
elfogadási mintavételezési
elfogadási szám
elfogadási tartomány
elfogadható megbízhatósági szint
elfogadható minőségi szint
elfogadott átlag
elfogult érme design
Elfving-eloszlás
eljárási torzítás
elkülönülési együttható
ellenőrzési módszer
ellenálló technikák
ellenhipotézis
ellenkező fokozati besorolás
ellenőrzés felső határa
ellenőrzés
ellenőrzés
ellenőrzések száma
ellenőrzési diagram
ellenőrzési határok
ellenőrzési pont
ellenőrző grafikon
ellenőrző húzás
ellenőrzött folyamat
ellentét
ellipszoid-normális eloszlás
elliptikus csonkolás
elliptikus normális eloszlás
elliptikusan szimmetrikus eloszlás
elliptikusság
elméleti változó
elmetszés (heterogén eloszlásnál)
előfordulási arány
előjeles rangpróba
előjelpróba
előrejelzés
előrejelzési felbontás
előrejelzési intervallum
előrejelzési kényszer
előrejelzési minta újra felhasználási módszer
előrejelzési regresszióelemzés
előrejelzett változó
előreszámítás
eloszlásfüggvény
eloszlásgörbe
eloszlástól független módszer
eloszlott késlekedés
elosztás
elosztástól független megfelelés
elosztó-állandó statisztika
elővásárlási elv
előzetes átlag
előzetes fényezés
előzetes tájékoztztás
előzetes valószínűség
előzetesen diffúz
előzetesen konjugált
előzetesen meghatározott változó
előzetesen nem megfelelő
előzetesen természetesen konjugált
elrendezés
első belépési pont
első és másodfajú valószínűség
első határ tétel
első szakasz idő
első számjegy eloszlás
első viszatérési idő
elsőbbség szerinti sorbanállás
elsőbbségi próba
elsődleges egység
elsőfajú ellenmodell
elsőfajú eloszlás
elsőfajú faktorozás
elsőfajú feloldhatóság
elsőfajú hiba
elsőfajú index
elsőfajú mintavétel
elsőfajú modell
elsórendű torzításbecslés
eltávolodási folyamat
eltér
eltérés Haldane-féle mérőszámai
eltérés
eltérés
eltérés
eltérési együttható
eltérési index
eltérési index
eltérő fokozatú
eltolásos hiszterézis
eltolásos korreláció
eltolásos kovariancia
eltolásos regresszió
eltolt Poisson-eloszlás
EM algoritmus.
emelőhatás
empirikus exponenciális család
empirikus statisztikai modell
empirikus valószínűség
energia hatékonyság
Engset-eloszlás
entrópia
epszilon-függetlenség
ergodikus állam
Erlang formula
Erlang-eloszlás
értékelés
értékesítés
értékindex
értelmetlen korreláció
érzékenység és specifikusság
érzékenységi adatok
esély arány
esemény
eseménytér
esetben halálozási arány
Esseen-féle lemma
Esseen-féle megközelítés
etika
E-típusú régió
eugenika
Euklideszi távolság
Euler-féle eleszámítás
évente legfeljebb módszer
éves blokk maximális módszerrel
évi népszámlálás forgalmazás
evoluciós folyamat
evoluciós művelet
evoluciós spektrum
exponenciális család
exponenciális diszperziós modell
exponenciális eloszlás
exponenciális görbe
exponenciális kiegyenlítés
exponenciális regresszió
extenziv mintavétel
extenziv terjedelem
extra időszak alatt változás tervezés
extra-Poisson variáció
extrapoláció előrejelzés
extrapoláció
extrém átlag
extrém folyamat
extrém intenzitás
extrém kvóciens
extrém sorrendi összeg próba
extrém statisztika
extrém Student-féle eltérés

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page