ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Hungarian: D

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

D˛-statisztika
D'Agostino-próba
Dalenius-tétel
Dandekar-féle korrekció
Daniel-próba
Daniels rank korrelációs együttható
darab mintavételi
Darmois-Koopman-eloszlás
Darmois-Koopman-Pitman-tétel
Darmois-Szkitovics-tétel
David-Barton-próba
David-féle üres osztály próba
De Finetti-tétel
decilis
dekonvolúció
Delaunay-féle háromszög módszer
delta forgalmazás
delta módszer
delta-index (Gini-féle)
Delthiel-sokszög
d-elválasztás tétel
demoduláció
demográfia
dendrogram
derékszög terv
derékszögű asszociációs séma
derékszögű eloszlás
derékszögű rács
derékszögű-lineáris trend
determinációs együttható
determinációs eloszlás
determinációs folyamat
determinációs korreláció
determinációs modell
deviancia
devianciák maradvány
diagonális regresszió
dichotom változó
dichotomia
differenciálegyenlet
differenciális folyamat
diffúziós folyamat
diffúziós index
digamma függvény
digitális számítógép
dimenzió csökkentés
Dimroth-Watson eloszlás
dinamikus kezelési csoportba
dinamikus modell
dinamikus programozás
dinamikus sztochasztikus folyamat
Dirichlet sor-eloszlás
Dirichlet-eloszlás
diszkontált legkisebb négyzetek módszere
diszkrét derékszógü eloszlás
diszkrét egyenletes köreloszlás
diszkrét elosztási
diszkrét folyamat
diszkrét harmadfajú eloszlás
diszkrét hatványsor eloszlás
diszkrét lognormális eloszlás
diszkrét normális eloszlás
diszkrét Pareto-eloszlás
diszkrét valószínűségi törvény
diszkrét változó
diszkrét véletlen változó
diszkriminációelemzés
divergencia
Divisia-féle index
Divisia-Roy-féle index
Dixon-statisztika
Dn+ statisztika
doboz ábrázolás
doboz és pálcika ábrázolás
Dodge-féle folytonos mintavételi terv
dölés arány elemzés
döntéselmélet
döntési függvény
döntési szabály
döntési tér
döntő mennyiség
Doolittle-technika
D-optimális tervezése
Dosker-tétel
Downton-féle becslés
dózis-hatás összefüggés
dozismérő
dózis-válasz görbe
Dragstedt-Behrens-módszer
D-típusú régió
Duncan-próba
Dunnett-próba
Dunn-próba
duo-trio-próba
Durbin-féle többszakaszos szórásbeclés
Durbin-Watson-statisztika
durvuló
Dvoretsky sztochasztikus megközelítési tétele
Dwass-Steel-próba

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page