ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Hungarian: B

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

(becslési) közelség
Bachelier-féle eljárás
Bagai-féle Y1 statisztika
Bahadur-féle hatékonyság
bájt
Banach-féle illesztési probléma
Barnard-féle Monte Carlo próba
Barndorff-Nielsen képlet
Bartholomew probléma
Bartlett beállítás
Bartlett és Diananda próba
Bartlett korrekció
Bartlett-féle felbontás
Bartlett-féle kapcsolat
Bartlett-féle kollinearitás próba
Bartlett-féle mátrix azonosság
Bartlett-Lewis modell
Bartlett-próba
Basu-tétel
Bates-Neyman modell
Baule egyenlet
Bayes információs kritérium
Bayes-féle becslés
Bayes-féle döntési szabály
Bayes-féle intervallumok
Bayes-féle kockázat
Bayes-féle konfidencia intervallumok
Bayes-féle következtetés
Bayes-féle megoldás
Bayes-féle posztulátum
Bayes-féle stratégia
Bayes-féle tényező
Bayes-féle valószínűségi pont
Bayes-hálózat
Bayes-i következtetés segítségével Gibbs mintavétel
Bayes-modell túlélés
Bayes-tétel
bázis egyenes
bázis felcserélési próba
bázis súly
bázis
bázisidőszak
Bca konfidencia intervallum
beágyazott folyamat
Bechhofer-féle indifferencia zóna módszer
becslés standard hibája
becslés
becslés
becslési hiba
becslő egyenlet
becslő függvény
becsülhető
beérkezési eloszlás
Behrens-féle módszer
Behrens-Fisher próba
Behrens-Fisher probléma
belépési idő
Bellman-Harris eljárás
belső korreláció
belső korreláció
belső legkisebb négyzetek
belső pontosság
belső regresszió
belső szórás
belső szórás
belső szórás
belső változó
benfoglalási próba
Beran-próbák
Berge-féle egyenlőtlenség
Berkeley Madonna
Berkson a hiba modellje
Berkson a tévedés
Berkson-fele egyenes
Bernouilli-féle választás
Bernoulli-eloszlás
Bernoulli-féle variáció
Bernoulli-kísérletek
Bernoulli-polinom
Bernoulli-próba
Bernoulli-tétel
Bernstein-féle egyenlőtlenség
Bernstein-tétel
Berry-féle egyenlőtlenség
besorolási és regressziós fák
Bessel-féle korrekció
Bessel-féle korrekció
Bessel-függvény eloszlás
beszámolási időszak
béta binomiális eloszlás
béta együtthatók
béta eloszlás
béta elsődleges eloszás
béta hiba
béta Stacy-eloszlás
béta valószínűségi ábrázolás
béta Whittle-eloszlás
béta-gamma-eloszlás
bevándorlás
Bhattacharyya-féle határok
Bhattacharyya-féle távolság
Bickel-Hodges-féle becslés
Bienaymé-Csebicsev-féle egyenlőtlenség
bilineáris modell
bimodális eloszlás
bináris kiserlet
bináris logisztikus regresszió
bináris longitudinális adatok
bináris sorrend
bináris változó
Bingham-eloszlás
binomiális eloszlás
binomiális pont
binomiális szóródási index
binomiális valószínűségi skálabeosztású papír
binomiális várakozási idő eloszlás
binomiális variáció
bioekvivalencia vizsgálat
bioinformatika
biológiai próba
biometrikus funkciók
biostatisztika
bipoláris tényező
Birnbaum-féle egyenlőtlenség
Birnbaum-Raymond-Zuckerman-féle egyenlőtlenség
Birnbaum-Saunders-eloszlás
Birnbaum-Tingey-eloszlás
Bissinger-eloszlás
bit
bizalom forgalmazás
bizalom meg
bizériális pont korreláció
bizonyossági azonosság
bizonytalansági együttható
biztosításmatematikai statisztikai
Black-Scholes képlet
Blackwell-tétel
Blakeman-féle ismérv
blokk
blokkdiagram
blokk-közi
blokkon belüli részcsoport
blokkon belüli
Blom-féle módszer
Blum-féle megközelítés
Blum-Kiefer-Rosenblatt függetlenségi próba
BMDP
BMI
Bock-féle háromkomponensű modell
Bonferroni szabály
Bonferroni-féle egyenlőtlenség
bontás kötött
Boole-Bonferroni-Fréchet-féle egyenlőtlenség
Boole-féle egyenlőtlenség
Boole-féle faktoranalízis
bootstrap módszerek
bootstrap összesítés
bootstrap teszt
Borel-Cantelli-tétel
Borel-Tanner-eloszlás
Borge-féle megközelítés
Bose-Einstein-féle statisztika
Bose-eloszlás
bőségi probléma fajták
Box-Cox-transzformáció
Box-Jenkinsmodell
Box-Müller-transzformáció
Box-próba
Bradford Hill iránymutatások
Bradford-eloszlás
Bradley-Terrymodell
Brandst-Snedecor-módszer
Bravais-féle korrelációs együttható
Breslow becslő
Breslow-Day-fele próba
Brown-féle mozgás folyamat
Brown-híd
Brown-módszer
Brown-Mood-eljárás
Bruceton-módszer
Brunk-próba
B-típusú eloszlás
B-típusú régió
B-típusú sor
Buffon tű
Burke-tétel
Burkholder-féle megközelítés
burkoló hatványfüggvény
burkoló kockázati függvény
Burr-eloszlás
Butler-Smirnov-féle próba
bűvös négyzet terv
Buys Ballot táblázat

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page