ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Hungarian: A

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

Abbe-Helmert ismérv
ábécé
Abelson-Tukey pontszám próba
ablak
abnormalitás index
abszolút eltérés
abszolút gyakoriság
abszolút hiba
abszolút kockázat
abszolút különbség
abszolút mérőszám
abszolút momentumok
abszolút torzítatlan becslés
abszorbciós állapot
abszorbciós eloszlás
abszorbciós határ
abszorbciós Markov-lánc
abszorbciós tartomány
ad hoc próba
adaptív elutasítás mintavételi
adaptív következtetés
adaptív lényegibecslés
adaptív módszerek
adaptív optimizálás
adaptív regresszió
adatátvilágitás ellenőrzése
adatátvilágitási terv
adatbázis
adatcsökkentés
adatelemzés
adatfelvétel tervezése
adatfelvétel
adatkérés
adatmélység
adatok átvilágítása
adatok élezés
adatok kiegészítése algoritmus
adatok
additív (véletlen) folyamat
additív kockázati modell
additív modell
Adčs-eloszlás
adott időszak
affin alfa megoldhatóság
affinitás
ágazati és kötelező módszerek
aggregálás
aggregált index
aggregált klaszterelemzés
aggregált modell
Aitken-féle becslés
Ajne-féle An-próba
Akaike-féle információ ismérv
aktuális halandósági tábla
aktuáriusi becslés
alakparaméter
alap-sejt
alcsoport zavar
algoritmus
álkorreláció
állandó állapot
állandó bázisú index
állandó eloszlás
állandó folyamat (eloszlás)
állandó hatású (konstans) modell
állandó minta
állandó népesség
állandó Pareto-eloszlások
állandó sokaság
állandó törvény
állandó változó
állapot időszak
allél
allokurtikus
allometrikus növekedés
álnév
alsó ellenőrzési határ
alsó kvartilis
alsó kvartilis
általános becslés
általános megújulási folyamat
általános mintahányad
általános összefüggő redszer
általános tényező
általánosított allandó törvény
általánosított Bayes-féle döntési szabály
általánosított binomális eloszlás
általánositott derékszögű tervek
általánosított eloszlás
általánosított gamma-eloszlás
általánosított hatványsor eloszlás
általánosított inverz
általánosított kétváltozós exponenciális eloszlás
általánosított klasszikus lineáris becslés
általánosított közelségi eloszlás
általánosított legkisebb négyzeteken alapuló becslés
általánosított lineáris modell
általánosított Mahalanobis-távolság
általánosított maximum likelihood becslés
általánosított normális eloszlás
általánosított polinomiális eloszlás
általánosított sorozati valószínűségi arány próba
általánosított STER-eloszlás
általánosított T˛-eloszlás
általánosított távolság
Alter-féle periodogram
alternatív helyváltoztatási hipotézis
alternatív modell
amplitúdó arány
amplitúdó
analitikus megfigyelés
analitikus regresszió
analitikus trend
analóg számítógép
Anderson-Darling-féle statisztika
Anderson-féle osztályozási statisztika
Andrews-féle Fourier típusú ábrázolás
anizotróp eloszlás
anomikus
Anoszov-tétel
ANOVA táblázat
Ansari-Bradley eloszlási próba
Anscombe-féle maradékérték
ante-függőség modellje
antimodusz
antisor
antitetikus átalakitások
antitetikus változatok
antitonikus regressziós függvény
aperiodikus állapot
Aranda-Ordaz modell
arány késleltetési módszer
arányos gyakoriság
arányos kockázati modell
arányos részosztály számok
arányskála
árarány
ARCH modell
arcus-sinus eloszlás
arcus-sinus transzformáció
Arfwedson-eloszlás
árindex
árkompenzációs index
Armitage-féle chi-négyzet próba trendszámításhoz
Armitage-féle korlátozott eljárás
Arnold-eloszlás
áruminőségi jelek
Aspin-Welch próba
asszociáció elemzés
asszociáció
asszociációs együttható
asszociációs háromszög séma
asszociációs séma
aszimmetria
aszimmetria
aszimmetrikus eloszlás
aszimmetrikus faktoriális terv
aszimmetrikus próba
aszimptotikus Bayes-féle eljárás
aszimptotikus eloszlás
aszimptotikus hatékonyság
aszimptotikus normalitás
aszimptotikus próba
aszimptotikus relatív hatékonyság
aszimptotikus standard hiba
aszimptotikusan hatékony becslés
aszimptotikusan helyileg optimális terv
aszimptotikusan leginkább hatásos próba
aszimptotikusan stacioner
aszimptotikusan szubminimax
aszimptotikusan torzítatlan √ n-becslés
aszimptotikusan torzítatlan becslés
átfedés
átfedéses kontingencia tábla
átfedési szint
átfedő eloszlások
átfedő medián
átfedő minták
átfedő mintavételi egységek
átfedő térképek módszere
átfedő terv
atipikus jelleg
A-típusú eloszlás
A-típusú régió
A-típusú sor
átkeresztezési terv
átlag
átlagok additív jellege
átlagos abszolút hiba
átlagos élettartam
átlagos ellenőrzés szám
átlagos eltérés
átlagos félnégyzetes különbség
átlagos gömb irány
átlagos irány
átlagos kimenő minőségi határ
átlagos kimenő minőségi szint
átlagos kör eltérés
átlagos kör különbség
átlagos korrekció (csoportosításnál)
átlagos kritikus érték módszer
átlagos különbség
átlagos likelihood becslés
átlagos lineáris sorozatos különbség
átlagos minőségvédelem
átlagos mintaszám függvény
átlagos mintaszám görbe
átlagos négyzetes eltérés
átlagos négyzetes gyök eltérés
átlagos négyzetes gyök hiba
átlagos négyzetes hiba
átlagos négyzetes hiba
átlagos négyzetes kontingencia
átlagos négyzetes rákövetkező ingadozás becslés
átlagos négyzetes rákövetkező különbség
átlagos pontatlanság
átlagos probit különbség
átlagos rákövetkező különbség
átlagos rendkívüli hibahatár
átlagos selejthányad (termelési folyamaté)
átlagos sűrűségi görbe
átlagos tartomány
átlagos tolódott hisztogram
átlagos trigoniometrikus eltérés
átmeneti állapot
átmeneti mátrix
átmeneti valószínűség
atom
átváltási próba
átviteli függvény
auto-katalitikus görbe
autokorreláció
autokorrelácios együttható
autokorrelációs függvény
autokovarianciát generáló függvény
automatikus kölcsönhatás kimutatás
automatikus modell kiválasztása
autonom egyenletek
autoregresszió
autoregresszív eljárás
autoregresszív feltételes heteroscedasticity modell
autoregresszív integrált mozgó átlagolás
autoregresszív modell
autoregresszív mozgó átlagolás
autoregresszív sor
autoregresszív transzformáció
autospektrum
autovariancia függvény
autovariancia
axiális eloszlás
axonometrikus grafikon
azonnali halálozási arány
azonos figyelmen kívül hagyás elve
azonos fokú
azonos hibák
azonos kimutathatóság görbéje
azonos mértékben torzító becslések
azonosíthatóság

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page