ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Hungarian: Full list

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

Abbe-Helmert ismérv
ábécé
Abelson-Tukey pontszám próba
ablak
abnormalitás index
abszolút eltérés
abszolút gyakoriság
abszolút hiba
abszolút kockázat
abszolút különbség
abszolút mérőszám
abszolút momentumok
abszolút torzítatlan becslés
abszorbciós állapot
abszorbciós eloszlás
abszorbciós határ
abszorbciós Markov-lánc
abszorbciós tartomány
ad hoc próba
adaptív elutasítás mintavételi
adaptív következtetés
adaptív lényegibecslés
adaptív módszerek
adaptív optimizálás
adaptív regresszió
adatátvilágitás ellenőrzése
adatátvilágitási terv
adatbázis
adatcsökkentés
adatelemzés
adatfelvétel tervezése
adatfelvétel
adatkérés
adatmélység
adatok átvilágítása
adatok élezés
adatok kiegészítése algoritmus
adatok
additív (véletlen) folyamat
additív kockázati modell
additív modell
Adčs-eloszlás
adott időszak
affin alfa megoldhatóság
affinitás
ágazati és kötelező módszerek
aggregálás
aggregált index
aggregált klaszterelemzés
aggregált modell
Aitken-féle becslés
Ajne-féle An-próba
Akaike-féle információ ismérv
aktuális halandósági tábla
aktuáriusi becslés
alakparaméter
alap-sejt
alcsoport zavar
algoritmus
álkorreláció
állandó állapot
állandó bázisú index
állandó eloszlás
állandó folyamat (eloszlás)
állandó hatású (konstans) modell
állandó minta
állandó népesség
állandó Pareto-eloszlások
állandó sokaság
állandó törvény
állandó változó
állapot időszak
allél
allokurtikus
allometrikus növekedés
álnév
alsó ellenőrzési határ
alsó kvartilis
alsó kvartilis
általános becslés
általános megújulási folyamat
általános mintahányad
általános összefüggő redszer
általános tényező
általánosított allandó törvény
általánosított Bayes-féle döntési szabály
általánosított binomális eloszlás
általánositott derékszögű tervek
általánosított eloszlás
általánosított gamma-eloszlás
általánosított hatványsor eloszlás
általánosított inverz
általánosított kétváltozós exponenciális eloszlás
általánosított klasszikus lineáris becslés
általánosított közelségi eloszlás
általánosított legkisebb négyzeteken alapuló becslés
általánosított lineáris modell
általánosított Mahalanobis-távolság
általánosított maximum likelihood becslés
általánosított normális eloszlás
általánosított polinomiális eloszlás
általánosított sorozati valószínűségi arány próba
általánosított STER-eloszlás
általánosított T˛-eloszlás
általánosított távolság
Alter-féle periodogram
alternatív helyváltoztatási hipotézis
alternatív modell
amplitúdó arány
amplitúdó
analitikus megfigyelés
analitikus regresszió
analitikus trend
analóg számítógép
Anderson-Darling-féle statisztika
Anderson-féle osztályozási statisztika
Andrews-féle Fourier típusú ábrázolás
anizotróp eloszlás
anomikus
Anoszov-tétel
ANOVA táblázat
Ansari-Bradley eloszlási próba
Anscombe-féle maradékérték
ante-függőség modellje
antimodusz
antisor
antitetikus átalakitások
antitetikus változatok
antitonikus regressziós függvény
aperiodikus állapot
Aranda-Ordaz modell
arány késleltetési módszer
arányos gyakoriság
arányos kockázati modell
arányos részosztály számok
arányskála
árarány
ARCH modell
arcus-sinus eloszlás
arcus-sinus transzformáció
Arfwedson-eloszlás
árindex
árkompenzációs index
Armitage-féle chi-négyzet próba trendszámításhoz
Armitage-féle korlátozott eljárás
Arnold-eloszlás
áruminőségi jelek
Aspin-Welch próba
asszociáció elemzés
asszociáció
asszociációs együttható
asszociációs háromszög séma
asszociációs séma
aszimmetria
aszimmetria
aszimmetrikus eloszlás
aszimmetrikus faktoriális terv
aszimmetrikus próba
aszimptotikus Bayes-féle eljárás
aszimptotikus eloszlás
aszimptotikus hatékonyság
aszimptotikus normalitás
aszimptotikus próba
aszimptotikus relatív hatékonyság
aszimptotikus standard hiba
aszimptotikusan hatékony becslés
aszimptotikusan helyileg optimális terv
aszimptotikusan leginkább hatásos próba
aszimptotikusan stacioner
aszimptotikusan szubminimax
aszimptotikusan torzítatlan √ n-becslés
aszimptotikusan torzítatlan becslés
átfedés
átfedéses kontingencia tábla
átfedési szint
átfedő eloszlások
átfedő medián
átfedő minták
átfedő mintavételi egységek
átfedő térképek módszere
átfedő terv
atipikus jelleg
A-típusú eloszlás
A-típusú régió
A-típusú sor
átkeresztezési terv
átlag
átlagok additív jellege
átlagos abszolút hiba
átlagos élettartam
átlagos ellenőrzés szám
átlagos eltérés
átlagos félnégyzetes különbség
átlagos gömb irány
átlagos irány
átlagos kimenő minőségi határ
átlagos kimenő minőségi szint
átlagos kör eltérés
átlagos kör különbség
átlagos korrekció (csoportosításnál)
átlagos kritikus érték módszer
átlagos különbség
átlagos likelihood becslés
átlagos lineáris sorozatos különbség
átlagos minőségvédelem
átlagos mintaszám függvény
átlagos mintaszám görbe
átlagos négyzetes eltérés
átlagos négyzetes gyök eltérés
átlagos négyzetes gyök hiba
átlagos négyzetes hiba
átlagos négyzetes hiba
átlagos négyzetes kontingencia
átlagos négyzetes rákövetkező ingadozás becslés
átlagos négyzetes rákövetkező különbség
átlagos pontatlanság
átlagos probit különbség
átlagos rákövetkező különbség
átlagos rendkívüli hibahatár
átlagos selejthányad (termelési folyamaté)
átlagos sűrűségi görbe
átlagos tartomány
átlagos tolódott hisztogram
átlagos trigoniometrikus eltérés
átmeneti állapot
átmeneti mátrix
átmeneti valószínűség
atom
átváltási próba
átviteli függvény
auto-katalitikus görbe
autokorreláció
autokorrelácios együttható
autokorrelációs függvény
autokovarianciát generáló függvény
automatikus kölcsönhatás kimutatás
automatikus modell kiválasztása
autonom egyenletek
autoregresszió
autoregresszív eljárás
autoregresszív feltételes heteroscedasticity modell
autoregresszív integrált mozgó átlagolás
autoregresszív modell
autoregresszív mozgó átlagolás
autoregresszív sor
autoregresszív transzformáció
autospektrum
autovariancia függvény
autovariancia
axiális eloszlás
axonometrikus grafikon
azonnali halálozási arány
azonos figyelmen kívül hagyás elve
azonos fokú
azonos hibák
azonos kimutathatóság görbéje
azonos mértékben torzító becslések
azonosíthatóság
(becslési) közelség
Bachelier-féle eljárás
Bagai-féle Y1 statisztika
Bahadur-féle hatékonyság
bájt
Banach-féle illesztési probléma
Barnard-féle Monte Carlo próba
Barndorff-Nielsen képlet
Bartholomew probléma
Bartlett beállítás
Bartlett és Diananda próba
Bartlett korrekció
Bartlett-féle felbontás
Bartlett-féle kapcsolat
Bartlett-féle kollinearitás próba
Bartlett-féle mátrix azonosság
Bartlett-Lewis modell
Bartlett-próba
Basu-tétel
Bates-Neyman modell
Baule egyenlet
Bayes információs kritérium
Bayes-féle becslés
Bayes-féle döntési szabály
Bayes-féle intervallumok
Bayes-féle kockázat
Bayes-féle konfidencia intervallumok
Bayes-féle következtetés
Bayes-féle megoldás
Bayes-féle posztulátum
Bayes-féle stratégia
Bayes-féle tényező
Bayes-féle valószínűségi pont
Bayes-hálózat
Bayes-i következtetés segítségével Gibbs mintavétel
Bayes-modell túlélés
Bayes-tétel
bázis egyenes
bázis felcserélési próba
bázis súly
bázis
bázisidőszak
Bca konfidencia intervallum
beágyazott folyamat
Bechhofer-féle indifferencia zóna módszer
becslés standard hibája
becslés
becslés
becslési hiba
becslő egyenlet
becslő függvény
becsülhető
beérkezési eloszlás
Behrens-féle módszer
Behrens-Fisher próba
Behrens-Fisher probléma
belépési idő
Bellman-Harris eljárás
belső korreláció
belső korreláció
belső legkisebb négyzetek
belső pontosság
belső regresszió
belső szórás
belső szórás
belső szórás
belső változó
benfoglalási próba
Beran-próbák
Berge-féle egyenlőtlenség
Berkeley Madonna
Berkson a hiba modellje
Berkson a tévedés
Berkson-fele egyenes
Bernouilli-féle választás
Bernoulli-eloszlás
Bernoulli-féle variáció
Bernoulli-kísérletek
Bernoulli-polinom
Bernoulli-próba
Bernoulli-tétel
Bernstein-féle egyenlőtlenség
Bernstein-tétel
Berry-féle egyenlőtlenség
besorolási és regressziós fák
Bessel-féle korrekció
Bessel-féle korrekció
Bessel-függvény eloszlás
beszámolási időszak
béta binomiális eloszlás
béta együtthatók
béta eloszlás
béta elsődleges eloszás
béta hiba
béta Stacy-eloszlás
béta valószínűségi ábrázolás
béta Whittle-eloszlás
béta-gamma-eloszlás
bevándorlás
Bhattacharyya-féle határok
Bhattacharyya-féle távolság
Bickel-Hodges-féle becslés
Bienaymé-Csebicsev-féle egyenlőtlenség
bilineáris modell
bimodális eloszlás
bináris kiserlet
bináris logisztikus regresszió
bináris longitudinális adatok
bináris sorrend
bináris változó
Bingham-eloszlás
binomiális eloszlás
binomiális pont
binomiális szóródási index
binomiális valószínűségi skálabeosztású papír
binomiális várakozási idő eloszlás
binomiális variáció
bioekvivalencia vizsgálat
bioinformatika
biológiai próba
biometrikus funkciók
biostatisztika
bipoláris tényező
Birnbaum-féle egyenlőtlenség
Birnbaum-Raymond-Zuckerman-féle egyenlőtlenség
Birnbaum-Saunders-eloszlás
Birnbaum-Tingey-eloszlás
Bissinger-eloszlás
bit
bizalom forgalmazás
bizalom meg
bizériális pont korreláció
bizonyossági azonosság
bizonytalansági együttható
biztosításmatematikai statisztikai
Black-Scholes képlet
Blackwell-tétel
Blakeman-féle ismérv
blokk
blokkdiagram
blokk-közi
blokkon belüli részcsoport
blokkon belüli
Blom-féle módszer
Blum-féle megközelítés
Blum-Kiefer-Rosenblatt függetlenségi próba
BMDP
BMI
Bock-féle háromkomponensű modell
Bonferroni szabály
Bonferroni-féle egyenlőtlenség
bontás kötött
Boole-Bonferroni-Fréchet-féle egyenlőtlenség
Boole-féle egyenlőtlenség
Boole-féle faktoranalízis
bootstrap módszerek
bootstrap összesítés
bootstrap teszt
Borel-Cantelli-tétel
Borel-Tanner-eloszlás
Borge-féle megközelítés
Bose-Einstein-féle statisztika
Bose-eloszlás
bőségi probléma fajták
Box-Cox-transzformáció
Box-Jenkinsmodell
Box-Müller-transzformáció
Box-próba
Bradford Hill iránymutatások
Bradford-eloszlás
Bradley-Terrymodell
Brandst-Snedecor-módszer
Bravais-féle korrelációs együttható
Breslow becslő
Breslow-Day-fele próba
Brown-féle mozgás folyamat
Brown-híd
Brown-módszer
Brown-Mood-eljárás
Bruceton-módszer
Brunk-próba
B-típusú eloszlás
B-típusú régió
B-típusú sor
Buffon tű
Burke-tétel
Burkholder-féle megközelítés
burkoló hatványfüggvény
burkoló kockázati függvény
Burr-eloszlás
Butler-Smirnov-féle próba
bűvös négyzet terv
Buys Ballot táblázat
C.S.M.-próba
Campbell-tétel
Camp-Meidell-féle egyenlőtlenség
Camp-Paulson-féle megközelítés
Canberra-féle metrika
Cantelli-féle egyenlőtlenség
Cantor-eloszlás
Capon-próba
Carleman-ismérv
Carli-index
Cauchy-eloszlás
Cauchy-Schwarz-féle egyenlőtlenség
centilis
centrális helyelmélet
centrális módszer
centrális momentum
centrális tendencia
Champernowne-eloszlás
Chapman-Kolmogorov-egyenletek
Charlier-eloszlás
Charlier-polinómok
Chauvenet-ismérv
Chernoff arca
Chernoff-Savage-tétel
chi-eloszlás
chi-négyzet additív tulajdonsága
chi-négyzet eloszlás
chi-négyzet megbontása
chi-négyzet metrika
chi-négyzet próba
chi-négyzet statisztika
chi-statisztika
chi-telek
Cholesky-féle felbontás
Chung-Fuchs-tétel
ciclikus sorrenol
cigaretta-kártya forgalmazása
ciklikus sorozat
ciklikus terv
ciklus
Cliff-Ord-próbák
Cochran-féle Q-próba
Cochran-ismérv
Cochran-próba
Cochran-szabály
Cochran-tétel
Cook-statisztika
Cornish-Fisher-féle kiterjesztés
Cox és Stuart-próbák
Cox proporcionális veszélyek modell
Cox-féle regressziós modell
Cox-folyamat
Cox-tétel
Craig-hatás
Craig-tétel
Cramér-Csebicsev-egyenlőtlenség
Cramér-Lévy-tétel
Cramér-Rao kötött
Cramér-Rao-egyenlőtlenség
Cramér-Rao-hatékonyság
Cramér-von Mises-próba
Cramér-Wold eszköz
Crofton-tétel
Cronbachs alfa
csalás
csatorna szabadságfok
Csebicsev-egyenlőtlenség
Csebicsev-Hermite-polinómok
cserélhetőség
cserélhető (változók)
cserélődő minta
cserélődő terv
csillapító tényező
csillapított oszcilláció
csillapodó oszcilláció
csökkenő hibaszázalék
csökkenő grafikon
csökkenő kockázati arány
csökkentett ellenőrzés
csökkentett minta
csökkentett terv
csökkentett változó
csomagolt Cauchy-eloszlás
csomagolt eloszlás
csomagolt normális eloszlás
csomagolt Poisson-eloszlás
csonkolás
csonkolt negatív binomiális eloszlás
csoport szűrő módszerek
csoport tényező
csoport
csoportok közti szórás
csoporton belüli szórás
csoportos hipotézisek
csoportos mintavétel
csoportos mintavétel
csoportos terv
csoportos variáció
csoportosítási korrekció
csoportosító rács
csoportosított kiegyenlitett nem teljes blokk terv
csoportosított Poisson-eloszlás
csoportösszehasonlítás
csoport-sor terv
csúcsérték
csúcsos görbe
csúcsosság
csúszási próba
C-típusú eloszlás
C-típusú régió
C-típusú sor
CUSUM eljárások
D˛-statisztika
D'Agostino-próba
Dalenius-tétel
Dandekar-féle korrekció
Daniel-próba
Daniels rank korrelációs együttható
darab mintavételi
Darmois-Koopman-eloszlás
Darmois-Koopman-Pitman-tétel
Darmois-Szkitovics-tétel
David-Barton-próba
David-féle üres osztály próba
De Finetti-tétel
decilis
dekonvolúció
Delaunay-féle háromszög módszer
delta forgalmazás
delta módszer
delta-index (Gini-féle)
Delthiel-sokszög
d-elválasztás tétel
demoduláció
demográfia
dendrogram
derékszög terv
derékszögű asszociációs séma
derékszögű eloszlás
derékszögű rács
derékszögű-lineáris trend
determinációs együttható
determinációs eloszlás
determinációs folyamat
determinációs korreláció
determinációs modell
deviancia
devianciák maradvány
diagonális regresszió
dichotom változó
dichotomia
differenciálegyenlet
differenciális folyamat
diffúziós folyamat
diffúziós index
digamma függvény
digitális számítógép
dimenzió csökkentés
Dimroth-Watson eloszlás
dinamikus kezelési csoportba
dinamikus modell
dinamikus programozás
dinamikus sztochasztikus folyamat
Dirichlet sor-eloszlás
Dirichlet-eloszlás
diszkontált legkisebb négyzetek módszere
diszkrét derékszógü eloszlás
diszkrét egyenletes köreloszlás
diszkrét elosztási
diszkrét folyamat
diszkrét harmadfajú eloszlás
diszkrét hatványsor eloszlás
diszkrét lognormális eloszlás
diszkrét normális eloszlás
diszkrét Pareto-eloszlás
diszkrét valószínűségi törvény
diszkrét változó
diszkrét véletlen változó
diszkriminációelemzés
divergencia
Divisia-féle index
Divisia-Roy-féle index
Dixon-statisztika
Dn+ statisztika
doboz ábrázolás
doboz és pálcika ábrázolás
Dodge-féle folytonos mintavételi terv
dölés arány elemzés
döntéselmélet
döntési függvény
döntési szabály
döntési tér
döntő mennyiség
Doolittle-technika
D-optimális tervezése
Dosker-tétel
Downton-féle becslés
dózis-hatás összefüggés
dozismérő
dózis-válasz görbe
Dragstedt-Behrens-módszer
D-típusú régió
Duncan-próba
Dunnett-próba
Dunn-próba
duo-trio-próba
Durbin-féle többszakaszos szórásbeclés
Durbin-Watson-statisztika
durvuló
Dvoretsky sztochasztikus megközelítési tétele
Dwass-Steel-próba
(egyszeresen vagy kétszeresen) kopcsolódó háromszög blokkok
Edgeworth bővítése
Edgeworth-sor
effogadhatatlan becslés
eflosztási szabály
Efron ön-konzisztencia algoritmust
egész szám programozás
egy tényező elmélet
egybeeső réteg módszer
egybefolyó elemzés
egybefolyó kapcsolat
egybegyűjtés
egybenyiló osztályok
egycsúcsú
egyedi eloszlás
egyedi értékelemzés
egyedi jelleg együtthatója
egyedi súlyozási terv
egyedi tényező
egyediség
egyenértékűségi
egyenértékű dózis
egyenértékű eltérés
egyenértékű minták
egyenértékű osztály
egyenlet hiba
egyenletes eloszlás
egyenletes spektrum
egyenlő eloszlási egyenes
egyenlő elrendezési próba
egyenlő oldalú próba
egyenlő részekve osztás elve
egyenlő valószínűségű kiválasztás
egyenlő valószínűségú kiválasztási módszer
egyenlő-normális eloszlás
egyenlőtlenségi együttható
egyensúly
egyensúlyi eloszlás
egyensúlyi megújulási folyamat
egyezési együttható
egyezési együttható
egyféle kapcsolati blokk terv
egyféle kapcsolódású klaszterezés
egyforma mintavételi hányad
egyformán korrelált eloszlás
egyidejű modell
egyirányú osztályozás
egymást követő mintavétel
egyoldalú próba
egységes pontszám próba
egységesen jobb döntési függvény
egységesen leghatásosabb próba
egységesen legjobb állandó kockázatbecslés
egységesen legjobb távolsági erőpróba
egységesen legpontosabb
egységesen minimális kockázat
egységesen torzítatlan becslés
egységességi próba
egységnyi normális változó
egységnyi szakaszú mintavétel
egyszeri mintavétel
egyszeri mintavételi terv
egyszerű hipotézis
egyszerű minta
egyszerű nem normális görbe
egyszerű rács terv
egyszerű szerkezet
egyszerű tábla
egyszerű véletlen mintavétel
egyszerűsített ellenőrzés
együtt jelentkező eltérés
együttállás
együttes átlag
együttes elégségesség
együttes előrejelzési tartományok
együttes eloszlás
együttes momentum
együttes regresszió
együttes spektrum
együttes
együtthatás nagyságrendje
együttható
együtthatója önálló hasonlóság
együtthatók sorrendje
együttjáró változók
egyváltozós eloszlás
egzakt teszt
Ehrenfest-modell
Eisenhart-modellek
ékelési tervek
eldöntendő kérdés
eldöntendő kérdés
eldöntőtt minta
elégségesség
elégtelen statisztika
elégtelenül meghatározott
elemi egység
elemi ellentét
elemi megújulási tétel
életkor korrigált arány
életkor-specifikus aránya
életkor-specifikus mortalitás
életmeghaladási próba
életminőséggel korrigált életév
élettartam eloszlás
elfogadási egyenes
elfogadási ellenőrzés
elfogadási ellenőrző görbe
elfogadási határ
elfogadási hiba
elfogadási mintavételezési
elfogadási szám
elfogadási tartomány
elfogadható megbízhatósági szint
elfogadható minőségi szint
elfogadott átlag
elfogult érme design
Elfving-eloszlás
eljárási torzítás
elkülönülési együttható
ellenőrzési módszer
ellenálló technikák
ellenhipotézis
ellenkező fokozati besorolás
ellenőrzés felső határa
ellenőrzés
ellenőrzés
ellenőrzések száma
ellenőrzési diagram
ellenőrzési határok
ellenőrzési pont
ellenőrző grafikon
ellenőrző húzás
ellenőrzött folyamat
ellentét
ellipszoid-normális eloszlás
elliptikus csonkolás
elliptikus normális eloszlás
elliptikusan szimmetrikus eloszlás
elliptikusság
elméleti változó
elmetszés (heterogén eloszlásnál)
előfordulási arány
előjeles rangpróba
előjelpróba
előrejelzés
előrejelzési felbontás
előrejelzési intervallum
előrejelzési kényszer
előrejelzési minta újra felhasználási módszer
előrejelzési regresszióelemzés
előrejelzett változó
előreszámítás
eloszlásfüggvény
eloszlásgörbe
eloszlástól független módszer
eloszlott késlekedés
elosztás
elosztástól független megfelelés
elosztó-állandó statisztika
elővásárlási elv
előzetes átlag
előzetes fényezés
előzetes tájékoztztás
előzetes valószínűség
előzetesen diffúz
előzetesen konjugált
előzetesen meghatározott változó
előzetesen nem megfelelő
előzetesen természetesen konjugált
elrendezés
első belépési pont
első és másodfajú valószínűség
első határ tétel
első szakasz idő
első számjegy eloszlás
első viszatérési idő
elsőbbség szerinti sorbanállás
elsőbbségi próba
elsődleges egység
elsőfajú ellenmodell
elsőfajú eloszlás
elsőfajú faktorozás
elsőfajú feloldhatóság
elsőfajú hiba
elsőfajú index
elsőfajú mintavétel
elsőfajú modell
elsórendű torzításbecslés
eltávolodási folyamat
eltér
eltérés Haldane-féle mérőszámai
eltérés
eltérés
eltérés
eltérési együttható
eltérési index
eltérési index
eltérő fokozatú
eltolásos hiszterézis
eltolásos korreláció
eltolásos kovariancia
eltolásos regresszió
eltolt Poisson-eloszlás
EM algoritmus.
emelőhatás
empirikus exponenciális család
empirikus statisztikai modell
empirikus valószínűség
energia hatékonyság
Engset-eloszlás
entrópia
epszilon-függetlenség
ergodikus állam
Erlang formula
Erlang-eloszlás
értékelés
értékesítés
értékindex
értelmetlen korreláció
érzékenység és specifikusság
érzékenységi adatok
esély arány
esemény
eseménytér
esetben halálozási arány
Esseen-féle lemma
Esseen-féle megközelítés
etika
E-típusú régió
eugenika
Euklideszi távolság
Euler-féle eleszámítás
évente legfeljebb módszer
éves blokk maximális módszerrel
évi népszámlálás forgalmazás
evoluciós folyamat
evoluciós művelet
evoluciós spektrum
exponenciális család
exponenciális diszperziós modell
exponenciális eloszlás
exponenciális görbe
exponenciális kiegyenlítés
exponenciális regresszió
extenziv mintavétel
extenziv terjedelem
extra időszak alatt változás tervezés
extra-Poisson variáció
extrapoláció előrejelzés
extrapoláció
extrém átlag
extrém folyamat
extrém intenzitás
extrém kvóciens
extrém sorrendi összeg próba
extrém statisztika
extrém Student-féle eltérés
faji hasonlóság együtthatója
fajlagos arány
faktoranalízis
faktoriális eloszlás
faktoriális kísérlet
faktoriális kumuláns
faktoriális kumulánst generáló függvény
faktoriális momentum generáló függvény
faktoriális momentum
faktoriális összeg
faktoriális polinomiális eloszlás
fáradtság modellek
Fatou-lemma
fázis diagram
fázis függvény
fázis spektrum
fázis zavaró tervek
fázis
fehér zaj
fél interkvartilis tartomány
fél invariáns
félátlag módszer
félbe osztási módszer
felbontás
fél-Cauchy-eloszlás
feldolgozási hiba
felesleges változó
felféle torzítás
fél-fúró szalag
félig állandó törvény
felismerés
felismerési hiba
fél-ismétléses terv
fél-kockás tér
fél-latin négyzet
Fellegi-módszer
fél-logaritmikus skála
fél-Markov-folyamat
fél-normális ábrolzolás
fél-normális eloszlás
fél-normális valószínűségi miliméterpapír
F-eloszlás
felső kvartilis
felső kvartilis
fél-stacioner folyamat
felszámolás
fél-szélesség
feltáró megfigyelés
féltartomány
feltétele a Gauss-eloszlás
feltételes eloszlás
feltételes erő függvény
feltételes függetlenség
feltételes következtetés
feltételes logisztikus regressziós
feltételes maximum likelihood
feltételes meghiúsulási arány
feltételes próba
feltételes regresszió
feltételes statisztika
feltételes torzítatlan becslés
feltételes túlélési függvény
feltételes valószínűség
feltételes valószínűség
feltételes várható érték
feltételes
feltételezett (elméleti) gyakoríság
feltételezett sokaság
feltételrendszer elvét
felvételi terv
ferde eloszlás
ferde korreláció
ferde regresszió
ferdeség kvartilis mérőszáma
ferdeség Pearson-féle mérőszáma
ferdeség
ferdeség
Fermi-Dirac-statisztika
Ferreri-eloszlás
fetöltött várakozási idő
Fieller-Hartley-Pearson-féle asszociációs mérőszám
Fieller-tétel
Fisher (szférikus normális)-eloszlás
Fisher-Behrens-próba
Fisher-eloszlás
Fisher-féle B-eloszlás
Fisher-féle informácio
Fisher-Hsu-Roy-eloszlás
Fisher-információ mátrix
Fisher-Irwin-próba
Fisher-modell
Fisher-transzformáció (korrelációs együtthatónál)
Fisher-Yates-próba
Flemming-Viot folyamat
foglaltsági periódus
fogyasztói árindex
fogyasztói kockázat
fogyatékosság korrigált életév
főhatás
Fokker-Planck-egyenlet
főkomponens
fokozat
fokozati korreláció
folytonos folyamat
folytonos különbség statisztika
folytonos mintavételi tervek
folytonos sokaság
folytonos valószínűségi törvény
folytonosság
folytonosság
folytonossági kiigazítás
folytonossági korrekció
fontossági mintavétel
forgalomsűrűség
forgó henger terv
forró fedélzet módszer
Foster-ismérv
Fourier-analízis
Fourier-transzformáció
F-próba
fraktál
Fréchet távolság
Fréchet-egyenlőtlenség
Fréchet-eloszlás
Freeman-Tukey transzformáció
Freund-Ansari-próba
Friedman-próba
F-statisztika medián
független cselekedet
független kísérletek
független növekményű folyamat
független változó
függetlenség
függetlenségi gyakoriság
függő változó regressziós egyenlete
függőség
függőváltozó
funkcionális kapcsolat
funkcionális központi határeloszlás tétel
Furry-folyamat
fuvarozó változó
Gabriel-próba
Gabriel-Sen-statisztika
Galton-féle egyedi különbség
Galton-féle rangsor próba
Galton-McAllister-eloszlás
Galton-ogiva
Galton-Watson-folyamat
gamma-együttható
gamma-eloszlás
Gani-féle átlagos különbség
Gantt-féle folyamatábra
Gart-próba
Garwood-eloszlás
Gauss-eloszlás
Gauss-féle kiküszöbölés
Gauss-Markov-tétel
Gauss-Poisson-tétel
Gauss-Seidel-módszer
Gauss-Winckler-egyenlőtlenség
Geary-arány
Geary-féle közelségi arány
Geary-tétel
Gehan-f'éle próba
generáló függvény
GenStat
geostatisztika
gerinc regresszió
Gibrat-eloszlás
Gini-arány
Gini-féle átlagos távolság
Gini-féle kograduáciás index
Gini-hipotézis
Gittins-index
Glivenko-Cantelli lemma
Glivenko-tétel
Gnedenko-Koroljuk-eloszlás
Gnedenko-Koroljuk-tétel
Gnedenko-tétel
gömb szórásfüggvény
gömbeloszlás
gömbnormális eloszlás
gömbpróbák
gömbszimmetrikus eloszlások
gömbszórás
Gompertz-görbe
gondosság elve
Goodman-Kruskal-féle G-statisztika
Goodman-Kruskal-tau
görbeillesztés
görbevonalú korreláció
görbevonalú regresszió
görbevonalú trend
görög-latin-négyzet
Goutereau-állandó
Gower-féle hasonlásági együttható
g-próba
grafikus becslés
grafikus fraktál elemzés
grafikus modell
Gram-Charlier A-típusú sor
Gram-Charlier B-típusú sor
Gram-Charlier C-típusú sor
Gram-ismérv
Greenhouse-Geisser-próba
Grenander-féle bizonytalansági elv
Grubbs-becslés
Grubbs-szabály
g-statisztika
Gumbel-egyenlőtlenség
Gumbel-eloszlás
Gupta-féle részhalmaz kiválasztási módszer
Gupta-féle szimmetria próba
Guttman-féle skálázás
gyakoriság
gyakorisági eloszlás
gyakorisági felület
gyakorisági függvény normalizálása
gyakorisági függvény
gyakorisági görbe
gyakorisági momentum
gyakorisági poligon
gyakorisági tábla
gyakorisági tartomány
gyakorisági válasz függvény
gyakorisági valószínűségelmélet
gyengülés
gyök
gyökbecslés (átlagé)
gyök-normális eloszlások
gyors Fourier-transzformáció
gyors megközelítés hatványozással
gyorsított élettartam vizsgálat
gyorsított hiba időt modell
gyorsított sztochasztikus közelítéséről
gyorsított teszt
gyűjtőjel módszer
haladó átlag
haladó ellenőrzőtt mintavétel
halálos adag medián
halálozási arány
halálozási folyomat
halandósági tábla
halmozott eltérés
halmozott folyamat
halmozott veszély
hálós mintavétel
hamis negatív
hamis pozitív
Hammersley-Clifford-tétel
hányadosbecslés
haranggörbe
Hardy-féle ósszegezési módszer
Hardy-Weinberg-egyensúly
Harley-megközelítés
harmadfajú eloszlás
harmadfajú hiba
harmonikus átlag
harmonikus elemzés
harmonikus eloszlás
harmonikus folyamat
harmonikus regresszió
harmonikus skála
három pont elemzés
három sor tétel
három szakaszos legkisebb négyzetek
háromdimenziós rács terv
háromdimenziós rács
háromdimenziós rács
háromdimenziós tervek három kapcsolódó osztállyal
háromszög eloszlás
háromszög próba
háromszög terv
háromszoros összehasonlítás
háromszoros rács
Harris-féle balyongás
Harrison-módszer
Hartley-próba
Hartley-Rao-séma
hasonló eljárás
hasonló régiók
hasonlóság hiánya
hasonlóság
hasonlóság
hasonlósági index
Hastings-megközelítés
használtnál jobb új eloszlás
haszonelmélet
hat pont elemzés
határ modell
határ tételek
határérték
határoló szint
hatása módosító
hatásfok
hatásgörbe
hatásos adag medián
hatékony becslés
hatékony szabadságfoka
hatékonyság
hatékonysági egyenérték
hatékonysági index
hatékonysági tényező
hatodfajú eloszlás
háttérinformáció
hatvány momentum
hatvány spektrum
hatvány transzformáció
hatvány
hatványfüggvény eloszlás
hatványfüggvény
hatványösszeg
Hausdorff-dimenzió
havi átlag
Hellinger-távolság
Helly első tétele
Helly-Bray-tétel
Helmert-eloszlás
Helmert-ismérv
Helmert-traszformáció
helyettesítés
helyettesítési F-arány
helyettesítési t-arány
helyi aszimptotikus hatékonyság
helyi mérőszam
helyi statisztika
helyileg aszimptotikusan leginkább hatékony próba
helyileg aszimptotikusan legszigorúbb próba
helyileg leginkább hatékony rangsor próba
helyközép
helymeghatározás
helymodell
helyparaméter
helyparaméter
Hermite-eloszlás
hetedfajú eloszlás
heteroszkedasztikus
Heywood-eset
Hhn (x) függvény
hiányos egység
hiányos minta
hiányos részlet
hiányos valószínűségi eloszlás
hiányosságok tűrési száma
hiányzó görbe technika
hiányzó információk elve
hiba csökkentő erő
hiba függvény kiegészitő
hiba négyzetösszeg
hiba szórás
hiba
hibafüggvény
hibaösszegezés
hibás osztályozás
hibasáv
hideg fedélzet módszer
hierarchia
hierarchikus klaszterelemzés
hierarchikus megbontható csoport terv
hierarchikus modell
hierarchikus osztályozás
hierarchikus születési és halálozási folyamat
hígítási sorozat
hihetőségi fok
hiperbolikus szekáns forgalmazás
hiperexponenciális eloszlás
hipergeometrikus eloszlás
hipergeometrikus várakozási idő eloszlás
hiper-gömbszerű normális eloszlás
hiper-görög-latin négyzet
hiperköb
hiper-normális szórodás
hipernormalitás
hiper-Poisson-eloszlás
hipotézisvizsgálat
hirtelen változás
hisztogram
hit hálózat
hiúsági hatás
hivatkozási sorozat
Hodges-Ajne-próba
Hodges-féle kétváltozós előjel próba
Hodges-Lehmann-féle egymintás becslés
Hoeffding C1 statisztika
Hoeffding-egyenlőtlenség
Hoeffding-féle függetlenségi próba
hólabda mintavétel
Hölder-egyenlőtlenség
Hollander-féle kétváltozós szimmetria próba
Hollander-féle parallelitás próba
Hollander-Proschan-féle az új jobb mint a régi próba
holtidő
Holt-módszer
homofilia index
homogén folyamat
homogenitás
homoszkedasztikus
Horvitz-Thompson-becslés
hosszú távú tendencia
Hotelling-féle T˛-érték
Hotelling-próba (függő korrelációk)
Householder-féle háromszög szerkesztés
hozzáadott változó telek
hozzákapcsolható terv
hozzárendelhető kockázat
hozzárendelhető variáció
hozzávetőleges szabadságfoka
Huber-becslés
Hudson-Kreitman-Aguade-féle próba
Hunt-Stein-tétel
hurokterv
ideális index
idegi hálózat
ideiglenesen folytonos folyamat
ideiglenesen homogén folyamat
idő antitézis
időbeli elmaradás
időbeli eltolódás
időbeli összehasonlíthatósági tényező
időpróba
idősor
időszak
időtől függő kovariánsok
igaz és hamis esetek módszere
iker eloszlások
illeszkedés
implicit rétegek
impulzus válasz függvény
indexszám
induktiv viselkedés
inflációs tényező
inflált eloszlások
információ kinyerése
információ
információelmélet
információs mátrix
információtömeg
információveszteség
ingadozás
input-output folyamat
integrált adatok
integrált mozgó átlagszámítás
integrált spektrum
intenzitás függvény
intenzitás
intenzív mintavétel
intenziv nagyságrendek
interdecilis tartomány
interkvartilis tartomány
intervallum becslés
intervallum eloszlás
intervenció elemzés
invarianciaelv
invarianciamódszer
invariáns
invertált beta-eloszlás
invertált Dirichlet-eloszlás
inverz eloszlás
inverz faktoriális sor eloszlás
inverz Gauss-eloszlás
inverz hipergeometrikus eloszlás
inverz korreláció
inverz mintavétel
inverz momentum
inverz normális pontszám próba
inverz polinomiális mintavétel
inverz polinomiális
inverz Pólya-eloszlás
inverz sinus transzformáció
inverz sor korreláció
inverz valószínűség
inverzió
irány jellegű adatok
irányított aciklikus gráf
Irwin-eloszlás
Ising-Stevens-eloszlás
ismérv
ismétlés nélküli mintavétel
ismétlés
ismétlés
ismétléses csoport mintavételi terv
ítélkezési kohorsz design
iterativ logaritmus törvény
iteratív újrasúlyozott legkisebb négyzetek
íves exponenciális család
izokurtozis
izometrikus grafikon
izomorfizmus
izotípus módszer
izotonikus regressziós függvény
izotróp eloszlás
izotrópia
jacknife pszeudoértékek
jacknife
J-alakú eloszlás
James-Stein-becslés
járvány folyamat
járvány
járványtan
játékelmélet
játékos tönkremenetele
javító ellenőrzés
javított azonos rendű hibabecslés
javított indexszám
jelenlegi állapot adatok
jelleg alapján történö mintavétel
jelleg alapján végzett ellenőrzés
jelleg kiválasztás
jelleg szerinti mintavétel
jellegfelismerés
jellegfüggvény
jellegfüggvény
jellegfüggvény
jellegtől függő
jellemzés
jellemző
jelző-változó
Jensen-féle egyenlőtlenség
Jiřina-féle sorozati eljárás
John-féle ciklikus nem teljes blokk terv
Johnson-Mehl-modell
Johnson-redszer
Jolly-Seber-modell
Jonckheere's k-minta próba
Jordan-féle azonosság
kád görbe
Kagan-Linnik-Rao-tétel
Kaiser-Guttmann-ismérv
kalibrálás
Kalman-szűrő
Kamat-próba
kanonikus korreláció
kanonikus mátrix
kanonikus változó
kánonjogi
Kantorovics-tétel
kapcsolat
kapcsolati függvény
kapcsolati index
kapcsolódás
kapcsolódási együttható
kapcsolódási eloszlás
kapcsolódó osztály
kapcsolószó
kapcsolt blokkok
kapcsolt idősorok
kapcsolt minták
kapcsolt minták
kapcsolt páronkénti összehasonlítási terv
kapcsolt térkép elemzés
kapkodó mintavétel
Kaplan-Meier-becslés
Kapteyn-eloszlás
Kapteyn-transzformáció
karakterisztikus
k-arány próba
k-arány t-próba
k-arány
Kärber-módszer
kardioid forgalmazás
káros változó
kartogram
kaszkád folyamat
katasztrófaelmélet
kategória elmélet
kategória
kategorikus adatok
kategorikus változó
k-átlagú klaszterezés
kauzalitás
Kayser-Meyer-Olkin-féle mintavételi mérőszám
kedvezményezettségi tartomány
kemény kapcsolás (korlátozás)
kemény mag modell
Kendall-féle S-pontszám
Kendall-tau
Kendall-terminológia
kényszer
képfeldolgozás
képviseleti felvétel
kérdőív
kerekítés
kereszt amplitudó spektrum
kereszt intenzítás függvény
kereszt korreláció
kereszt kovariancia
kereszt spektrum
kereszt tartomány
kereszt-érvényesítés
keresztérvényességi ismérv
keresztezett súlyozású indexszám
keresztezett tényezők
keresztmetszeti felmérés
kereszt-osztályozás
keret
késleltetés
Kesten-folyamat
készlet problémák
két szakaszos legkisebb négyzetek
két tényező elmélet
kétfázisú mintavétel
kétirányú osztályozás
kétkarú bandita
kétodalt csonkolt normális eloszlás
kétoldali próba
kétoldalú exponenciális
kétsorozati korreláció
kétszakaszos minta
kétszeresen zavaró
kettős cenzúrázza
kettősség
kéttényezős modell
kettőnkénti gyakorisági tábla
kettős ábrázolás
kettős árnyékoló
kettős binomiális eloszlás
kettős dichotómia
kettős exponenciális eloszlás
kettős exponenciális regresszió
kettős folyamat
kettős fordított terv
kettős hányadosbecslés
kettős hipergeometrikus eloszlás
kettős logaritmikus grafikon
kettős mintavétel
kettős nem centrális F-eloszlás
kettős Pareto-görbe
kettős Poisson-eloszlás
kettős spektrum
kettős sztochasztikus mátrix
kettős sztochasztikus Poisson-folyamat
kettős tétel
kétváltozós béta eloszlás
kétváltozós binomiális eloszlás
kétváltozós Cauchy-eloszlás
kétváltozós egyenletes eloszlás
kétváltozós előjel próba
kétváltozós eloszlás
kétváltozós exponenciális eloszlás
kétváltozós F-eloszlás
kétváltozós gamma-eloszlás
kétváltozós hipergeometrikus eloszlás
kétváltozós logaritmikus eloszlás
kétváltozós logaritmikus sor eloszlás
kétváltozós másodfajú eloszlás
kétváltozós negatív binomiális eloszlás
kétváltozós normális eloszlás
kétváltozós Pareto-eloszlás
kétváltozós Pascal-eloszlás
kétváltozós Poisson-eloszlás
kétváltozós polinomiális eloszlás
kétváltozós pont eloszlás
kétváltozós Student-eloszlás
kétvektoros polinomiális eloszlás
keveredését elemzés
kevert eloszlás
kevert eloszlás
kevert eloszlás
kevert megfigyelések
kevert sorozat elmélet
kezelés négyzetátlag
kezelés
Khintchine-tétel
Kiefer-Wolfowitz-folyamat
kiegelszitö paraméterek
kiegészített mérleg
kiegészítö információ
kiegészítő információ
kiegészítő statisztika
kiegyenlített faktoriális kísérleti terv
kiegyenlített különbségek
kiegyenlített minta
kiegyenlített négyzetháló
kiegyenlített nem teljes blokk
kiegyenlített összegezés
kiegyenlítetten zavaró
kiegyenlitö döntési szabály
kiegyenlitö érték
kiegyenlítő hiba
kiegyensúlyozott bootstrap
kiegyensúlyozott ismételt replikáció
kihagyás mentes folyamat
kiigazított bemutatkozása valószínűsége
kiindulási veszély
kikérdezés
kilencedfajú eloszlás
kimerítő mintavétel
kioldási folyamat
kis számok törvénye
kísérlet
kísérleti egység
kísérleti hiba
kísérlettervezés
kiterjesztett Bayes-féle döntési szabály
kiterjesztett hipergeometrikus eloszlás
kiterjesztett megbontható csoport terv
kiterjesztett negatív binomiális eloszlás
kitevő regresszió
kiválasztás utáni rétegzés
kiválaszt-otthagy mintavétel
kiválsztott pontok módszere
klaszter (pont) folyamat
klaszter elemzés
klaszter randomizált vizsgálat
klaszter
klaszterezés
klaszterezést követő mintavétel
klinikai viszgálat
Klotz-próba
k-minta probléma
Knox-próba
Knut Vik négyzet
kocka korrelációs
kockás tér
kockázat
kockázat
kockázati arány eloszlás
kockázati arány
kockázati függvény
kockáztatott érték
koherencia elv
koherencia
koherencia
koherens szerkezet
kohorsz halandósági tábla
kohorsz vizsgálatok
kohorsz
kölcsönhatás összetevője
kölcsönhatás
kollinearitást
kollinearitást-befolyásos megfigyelések
Kolmogorov-axiómák
Kolmogorov-egyenletek
Kolmogorov-egyenlőtlenség
Kolmogorov-reprezentáció
Kolmogorov-Szmirnov-eloszlás
Kolmogorov-Szmirnov-próba
Kolmogorov-tétel
költségfüggvény
kombinációs tábla
kombinatorikai átlagos erő
kombinatorikai módszerek
kombinatorikai próba
kommunikál
komplex abnormális görbe
komplex demoduláció
komplex egység
komplex Gauss-eloszlás
komplex kísérlet
komplex tábla
komplex Wishart-eloszlás
komponenselemzés
koncentráció mátrix
koncentráció
koncentrációs együttható
koncentrációs ellipszis
koncentrációs görbe
koncentrációs index
koncentrációs paraméter
konfidencia együttható
konfidencia görbék
konfidencia határok
konfidencia intervallum
konfidencia szint
konfidencia tartomány
konfidencia
konfiguráció
konjugált eloszlás
konjugált latin négyzet
konjugált sorbarendezés
konkordancia
konkordáns minta
kontingencia jellegű eloszlás
kontingencia négyzet
kontingencia
Konyus-feltételek
konzisztens becslés
konzisztens próba
Koopman-Darmois család
koordináta grafikon
kör egyenletes eloszlását
köralakú rácseloszlás
kördiagram
köreloszlás
koreloszlás
körformula
körhisztogram
kor-időszak-kohorsz hatások
korlátozott chi-négyzet próba
korlátozott információs módszerek
korlátozott maximum likelihood
korlátozott szekvenciális eljárás
korlátozott teljesség
korlátozott véletlenszerűvé tétel
kor-nem-korrigált arány
környezeti statisztikák
környező eloszlás
Koroljuk-tétel
körpróba
korrekciós tényező
korreláció
korrelációs arány
korrelációs együttható vektora
korrelációs együttható
korrelációs felület
korrelációs háló
korrelációs index
korrelációs mátrix
korrelációs tábla
korrelogram
korrigált momentum
korrigált valószinűség
korspecifikus halálozási arány
körtatomány
kortól függő születési és halálozási folyamat
kortól függő terjeszkedési folyamat
körtriádok
koszinusz forgalmazás
k-osztályú becslés
kötött kettős átváltás terv
kötött rangsorok
Kounias-egyenlőtlenség
kovariáció
kovariancia függvény
kovariancia lényeg
kovariancia mátrix
kovariancia
kovarianciaanalízis
kovariáns
következetesség
következetesség
közel stacioner
közelségelemzés
közelségi tétel
középérték
közepes próba
középmedián
középtartomány
közömbösség
közömbösségi görbe
közömbösségi pont
közömbösségi tartomány
közös tényező tér
közös tényező variancia
közös tényező
közösségi jelleg
központi faktoriális pillanatok
központi határeloszlás tétele
központi konfidencia intervallum
köztes vetés
közvéleménykutatás
közvetetlen halálozási arány
közvetett legkisebb négyzetek
közvetett mintavétel
közvetett standardizálás
közvetlen korreláció
közvetlen mintavétel
közvetlen standardizálás
közvetlen valószínűség
k-próba
krigelés
kritikus együttható
kritikus érték
kritikus tartomány
Kronecker-féle mátrix szorzat
Kronecker-féle terv szorzat
Kruskal-statisztika
Kruskal-Wallis-próba
k-statisztika
Kuder-Richardson-formula
Kuiper-statisztika
Kullback-Leibler-féle információs szám
Kullback-Leibler-féle távolság függvény
különbözet nulla
különbözőségi együttható vektora
különbség előjel próba
külső érvényesség
külső szórás
külső változó
kumulált chi-négyzet statisztika
kumulált eloszlási (valószínűségi) függvény
kumulált érték
kumulált értéket generáló függvény
kumulált értékösszeg eloszlás
kumulált értékösszeg grafikon
kumulált folyamat
kumulált gyakorisági (valószínűségi) függvény
kumulált gyakorisági (valószínűségi) görbe
kumulált hiba
kumulált normális eloszlás
kumulatív incidenciája
kumulatív kockázatát
kvadráns függöség
kvantilis
kvantilisek
kvartilis eltérés
kvartilis irányok
kvartilis kör eltérés
kvartilis variáció
kvartilis
kvázi faktoriális terv
kvázi függetlenség
kvázi kompakt klaszter
kvázi latin négyzet
kvázi likelihood
kvázi Markov-lánc
kvázi maximum likelihood becslés
kvázi medián
kvázi Newton-módszerek
kvázi normálegyenletek
kvázi tartomány
kvázi véletlen mintavétel
kvintilis
kvóta kiválasztás
L2 asszociációs rendszer
Lachenbruch-módszer
Lagrange-féle multiplikátor próba
Laguerre-polinómok
lajstromos mintavétel
lakosság
lambdagram
lambda-ismérv
lánc binomiális modell
lánc blokkelrendezés
lánc gráf modell
lánc grafikon
lánc
Lancaster-féle chi-négyzet megbontás
láncindex
láncviszonyszám
Langevin-eloszlás
Laplace-eloszlás
Laplace-féle megközelítés
Laplace-féle sorrendiségi törvény
Laplace-Lévy-tétel
Laplace-tétel
Laplace-transzformáció
Laspeyres-féle index
Laspeyres-Konyus-féle index
lasszó
látens szerkezet
látens változó
latin derékszög
Latin hiperkocka mintavételi
latin kocka
latin négyzet fajták
latin négyzet
latin négyzetek transzfomációs sorozata
Laurent-folyamat
L-becslés
lebomló modellek
lefedettség valószínűsége
lefelé lépegető eljárás
lefelé torzítás
Legendre-polinomok
leginkább hatásos kritikus tartomány
leginkább hatásos próba
leginkább hatásos rangsor próba
leginkább hatékony becslés
leginkább szelektiv konfidencia intervallumok
legjobb aszimptotikusan normális becslés
legjobb becslés
legjobb illeszkedés
legjobb kritikus tartomány
legjobb lineáris torzítatlan becslés
legkevésbé alkalmas eloszlás
legkisebb négyzetek általános inverz
legkisebb négyzetek becslés
legkisebb négyzetek módszere
legkisebb szignifikáns különbség próba
legkisebb szórás-különbség módszer
legközelebbi szomszédos klaszterezés
legközelebbi szomszédos módszerek
legmagasabb a posteriori sűrűségi intervallumok
legmeredekebb emelkedés módszere
legrövidebb konfidencia intervallumok
legszigorúbb próba
Lehmann-alternatívák
Lehmann-próba
leíró indexek
leíró megfigyelés
leíró statisztika
lemorzsolódás
lényegi becslés
lényegi teljesség
lépcsőház eloszlás
lépcsőház módszer
lépcsőház terv
lépcsőzetes regresszió
leptokurtozis
Leslie-mátrix
Leslie-próba
leszármaztatott statisztika
létra indexek
létra változó
leveles ág bemutatás
Lévy-Cramér-tétel
Lévy-féle reprezentáció
Lévy-Khintchine-féle reprezentáció
Lévy-Pareto-eloszlás
Lévy-tétel
Lexis-arány
Lexis-eloszlás
Lexis-tétel
Lexis-variáció
likelihood
likelihood-arány függöség
likelihood-arány próba
likelihood-arány
Lilliefors-próba
Lincoln-féle index
Lindeberg-Feller-tétel
Lindeberg-Lévy-tétel
Lindley paradoxon
Lindley-féle integrál egyenlet
Lindley-tétel
lineáris becslés
lineáris diszkrimináns függvény
lineáris elégségesség
lineáris folyamat
lineáris hipotézis
lineáris korreláció
lineáris maximum likelihood módszer
lineáris meghiúsulási arány eloszlás
lineáris megkötöttség
lineáris modell
lineáris négyzetátlag regresszió
lineáris normális eloszlás
lineáris programozás
lineáris regresszió
lineáris szerkezeti kapcsolat
lineáris szisztematikus statisztika
lineáris trend
Lipschitz-feltétel
LISREL
Ljapunov-egyenlőtlenség
Ljapunov-tétel
Lloyd-módszer
logaritmikus esélyek
logaritmikus skála
logaritmikus sor-eloszlás
logaritmikus transzformáció
log-chi-négyzet-eloszlás
log-F-eloszlás
log-gamma-eloszlás
logisztikus eloszlás
logisztikus folyamat
logisztikus görbe
logisztikus regresszió
logit
log-konvex tűrési határok
log-lineáris modellek
loglog transzformáció
log-logisztikus-eloszlás
lognormális eloszlás
lognormális
log-rang próba
log-zero-Poisson-eloszlás
lokalizált variancia próba
Lomax-eloszlás
lópatkó hatás
Lorenz-görbe
Lotka-Volterra-egyenletek
Lowe-féle index
L-próba
L-statisztika
l-statisztika
Lyttkens-féle korrekció
Macaulay-formula
Madow-Leipnik-eloszlás
magas kapcsolat
magasabb rendű aszimptotikus elmélet
magyarázó változó
magyarázó változó
magyarázó változó
Mahalanobis-távolság
majdnem biztos
majdnem biztosan
majdnem biztosan
majdnem legjobb lineáris becslés
majdnem mindenütt
Mallows-féle Cp-statisztika
Mann-Kendall-próba
Mann-Whitney-próba
Mantel-Haenszel-próba
maradék kezelés hatás
maradék negyzetösszeg
maradék várakozási idő
Marcinkiewicz-tétel
marginális eloszlás
marginális kategória
marginális osztályozás
Markov-becslés
Markov-egyenlőtlenség
Markov-féle megújúlási folyamat
Markov-féle öngerjesztő folyamat
Markov-folyamat
Markov-lánc
Markov-mező
Marshall-Olkin-eloszlás
martingál reziduumok
martingál
másodfajú ellenmodell
másodfajú eloszlás
másodfajú hiba
másodfajú mintavétel
másodfajú modell
második határtétel
másodlagos egység
másodlagos folyamat
másodlagos minta
másodrendű elemzés
másodrendű kölcsönhatás Bartlett-féle próbája
másodrendű stacioner
mast azonosított modell
mátrix mintavétel
maximális entrópia módszer
maximális F-arány
maximális ismérv
maximális likelihood módszer
maximális valószínűségi becslés
Maxwell-Boltzmann-statisztika
Maxwell-eloszlás
M-becslés
McNemar-próba
medián irány
medián központ
medián próba
medián regressziós görbe
medián vonal
medián
még elfogodható hibás áru százalék
meg kereszt
megállási idő
megállító szabály
megbízhatatlanság
megbízhatóság
megbízhatósági együttható
megbízhatósági eloszlás
megbízhatósági határok
megbízhatósági következtetés
megbízhatósági valószinűség
megbontható csoport teljes blokk terve
megbontható csoport terv
megbontható csoportú cserélődő tervek
megegyezö osztályozás
megengedett határérték eloszlás
megengedett határérték
megengedheő számok
megengedhető becslés
megengedhető becslés
megengedhető döntési függvény
megengedhető hibák
megengedhető hipotézis
megengedhető próba
megengedhető stratégia
megerősítő faktoranalízis
megfelelés elemzés
megfelelés
megfelelési együtható
megfelelő eloszlás
megfelelő részhalmaz
megfigyelés köre
megfigyelési hiba
megfigyelési hiba
megfigyelési hiba
megfigyelési kör problémái
megfigyelhető változó
megfigyelő által okozott torzítás
megfordítási próba
megfordítási terv
megfordítható viszony
megfordulási index
meghaladási próba
meghatározó ellentét (vagy kapcsolat)
meghatározó
meghiúsulási arány
megismételt felvétel
megismételt mérési terv
megismétlödési idő
megismétlödési játék
megismétlödö Markov-lánc
megismétlödö null-állapot
megkettőzött minta
megközelítési hiba
megnemhatározottsági együttható
megoldható kiegyenlített nem teljes blokk terv
megoldható tervek
megtagadási arány
megtérülési idő
megtérülési mátrix
megtévesztö asszociáció
megtévesztö korreláció
megújulási elmélet
megújulási eloszlás
megújulási folyamat
megújulási függvény
megújulási sűrűség
megújulási tétel
megvakítás
megzavarási együttható
megzavart harmonikus folyamat
megzavart oszcillálás
Mellin-transzformáció
mély rétegezés
mennyiségi adatok
mennyiségi arány
mennyiségi hipotézis
mennyiségi index
mennyiségi válasz
méret és alak
méret
Merrington-Pearson-megközelítes
mértani átlag
mértani eloszlás
mértani tartomány
mértani valószínűség
mértékek közeledése
mértékrelenségi együttható
mesterséges kezelés
mesterséges megfigyelés
mesterséges változó
meta-elemzés
metaméter
Metropolis-Hastings algoritmus
metszési pont
mezokurtózis
m-ik sorbarendezési probléma
Miller-eloszlás
Miller-féle jacknife próba
Mills-arány
minden lehetséges részhalmaz regresszió
minimális chi-négyzet
minimális diszkrimináns információ statisztika
minimális elágazású fa
minimális lényegi teljesség
minimális logit chi-négyzet
minimális normálnégyzet torzítatlan becslése
minimális normit chi-négyzet becslés
minimális szórás lineáris torzítatlan becslése
minimális szórás
minimális teljesség
minimálisan elégséges statisztika
minimax becslés
minimax elv
minimax robusztus becslés
minimax sajnálom elve
minimax stratégia
Minkowski-egyenlőtlenség
minőségellenőrzés
minőségellenőrzési grafikon
minőségi adatok
minta átlagos élettartama
minta eloszlása
minta felosztása
minta helye
minta momentum
minta nagysága
minta pont
minta statisztika
minta szerkezete
minta szórása
minta újrafelhasználása
minta
mintaháló
mintán alapuló összeírás
mintaterv
mintavétel ellenőrzése
mintavételi arány
mintavételi egység
mintavételi egység
mintavételi hányad
mintavételi hiba
mintavételi intervallum
mintavételi momentum
Mitscherlich-egyenlet
modális érték
modalitás
modell
módosított átlag
módosított binomiális eloszlás
módosított ellenőrzési határok
módosított exponenciális görbe
módosított latin négyzet
módosított normális eloszlás
módositott rákövetkező négyzetes közepes eltérés
módosított von Neumann-arány
momentum arány
momentum becslés
momentum együttható
momentum generáló függvény
momentum mátrix
momentum
momentumok módszere
monoton likelihood arány
monoton regresszió
monoton szerkezet
Monte Carlo EM algoritmus
Monte Carlo-módszer
Mood-Brown (vonal) becslés
Mood-Brown medián próba
Mood-féle W-próba
Moore-Penrose inverz
Moran-próba statisztika
Morgenstern-eloszlás
Mortara-formula
Moses-féle rangjellegű eloszlási próba
Moses-próba
Mosteller-féle k-minta elcsaszáoi próba
mozgó átlag modell
mozgo átlag zavara
mozgó átlag
mozgó átlagolás
mozgó átlagszámítási módszer
mozgó éves összeg
mozgó évszakos változás
mozgó megfigyelő technika
mozgó mértani átlag
mozgó összeg
mozgó összegezés
mozgó súlyok
mozgó tartomány
mozgó-maradó modell
m-statisztika
működési jellemzők
multikollinearitás
multilineáris folyamat
munka probit
Murthy-becslés
nagy mennyiség
nagy számok tartós törvénye
nagy számok törvénye
nagysággal arányos kiválasztás
nagysággal arányos valószínűségű kiválasztás
negatív binomiális eloszlás
negatív exponenciális eloszlás
negatív hipergeometrikus eloszlás
negatív momentumok
negatív polinomiális eloszlás
negyedfajú eloszlás
négyszeres táblázat
négyzet
négyzetátlag
négyzetes átlag
négyzetes becslés
négyzetes forma
négyzetes normális eloszlás
négyzetes programozás
négyzetes spektrum
négyzetes válasz
négyzetgyök transzformáció
négyzetrács
nem arányos részosztály számok
nem centrális béta-eloszlás
nem centrális chi-négyzet eloszlás
nem centrális F-eloszlás
nem centrális konfidencia intervallum
nem centrális paraméter
nem centrális t-eloszlás
nem centrális többváltozós béta-eloszlás
nem centrális többváltozós F-eloszlás
nem centrális Wishart-eloszlás
nem egyenlő részosztályok
nem folytonos folyamat
nem folytonos változó
nem homogén paraméterek
nem konzisztens becslés
nem kör statisztika
nem korlátozott véletlen minta
nem korrigált momentum
nem likelihood arány
nem lineáris korreláció
nem lineáris regresszió
nem megfelelő eloszlás
nem mintavételi hiba
nem normális görbe
nem normális jelleg
nem normális sokaság
nem normalitás
nem nullhipotézis
nem ortogonális adatok
nem összetartozó minta
nem paraméteres konfidencia intervallumok
nem paraméteres tűrési határok
nem paraméteres
nem redukálható Markov-lánc
nem redukált tervek
nem szabályos becslés
nem szinguláris eloszlás
nem teljes béta-függvény
nem teljes blokk
nem teljes gamma-függvény
nem teljes latin négyzet
nem teljes momentum
nem teljes összeírás
nem teljes többválaszú terv
nem tisztességes folyamat
nem véletlen minta
nem-rekurzív maradvány
népesség
Newman-Keuls-próba
Newton-Raphson-módszer
Neyman-eloszlás Beal-Rescia-féle általánosítása
Neyman-eloszlás Gurland-féle általánosítása
Neyman-féle faktorizálási tétel
Neyman-féle legrövidebb torzítatlan konfidencia intervallumok
Neyman-féle psi négyzet próba
Neyman-hazzárendelés
Neyman-modell
Neyman-Pearson lemma
Neyman-Pearson-elmélet
Neyman-Scott-modell
Noether-próba ciklikus trendekhez
nomogram
nonszensz korreláció
normálegyenlet
normális ekvivalens eltérés
normális ellenőrzés
normális eloszlás
normális eltéres
normális köreloszlás
normális pontszám próbák
normális szóródás
normális valószínűségi skála papír
normalitás próba
normalitás W-próbája
normalizáló transzformáció
növekedési görbe
növekvö kockázarti arány
növekvö meghiúsulási arány
növelése
növelő tényező
nulla kimenetelű játék
nulla-egy változó
nullhipotézis
numerikus taxonómia
nyeregpont megközelités
nyereség függvény
nyers momentum
nyers momentum
nyers pontszám
nyitott osztályköz
nyitott sor séma
nyolcadfajú eloszlás
nyomkorreláció
nyomonkövetés
Nyquist-gyakoriság
Nyquist-intervallum
Nyquist-Shannon-tétel
O statisztika
O:PP tipusu terv
ogiva
ökológiai tanulmány
ökológiai tévedés
ökonometria
ok-specifikus veszélyt funkció
oktálisok
omega-négyzet próba
ömlesztett mintavétel
önelkerülő véletlen bolyongás
öngerjesztő folyamat
öngerjesztő megújulási folyamat
önkonjugált latin négyzet
önkorrelációs együttható
önmegújító aggregátum
önsúlyozó minta
operációkutatás
optimális aszimptotikus próba
optimális hozzárendelés
optimális lineáris független változó
optimális megállítási szabály
optimális próba
optimális rétegezés
optimális statisztika
Ord-Carver-rendszer
ordináta megadása
öregedés forgalmazás
Ornstein-Uhlenbeck-folyamat
örökölhetőség
ortogonális elrendezés
ortogonális folyamat
ortogonális függvények
ortogonális négyzetek
ortogonális polinomok
ortogonális próbák
ortogonális regresszió
ortogonális terv
ortogonális változó transzformáció
ortogonális
ortonormális rendszer
össze nem tartozás
összehasonlító halandósági index
összehasonlító halandósági szám
összeírás
összekapcsolás
összekapcsolás
összekapcsolódás
összenyomott (sorozati) klaszter
összetartozó valószínűségek
összetételi adatok
összetett becslő
összetett gyakorisági sor
összetett hipergeometrikus eloszlás
összetett hipotézis
összetett indexszám
összetett mintavételi eljárás
összetett negatív polinomiális eloszlás
összetett Poisson-eloszlás
összetett Poisson-eloszlás
oszcilláció
oszcillációs index
oszcilláló folyamat
oszlopdiagram
osztály jel
osztály modell
osztály
osztálygyakoriság
osztályközép
osztályközös eloszlás
osztályok összevonása
osztályozás
osztályozási statisztika
osztott latin négyzet
osztott oszlop diagram
osztott oszlopdiagram
osztott parcella módszer
osztott parcella terv
osztott parcella zavaró hatás
osztott próba módszer
osztott skáláju értékek
öt pont próba
ötnapos időjárási időszak kritérium
ötödfajú eloszlás
óvatos folyamat
óvatos konfidencia intervallum
Paasche-féle index
Paasche-Konyus-féle index
Palgrave-index
Palm-függvény
Palm-tétel
Papadakis-módszerek
paraméter ortogonalitási
paraméter pont
paraméter
paraméteres hipotézis
paraméteres programozás
Pareto-eloszlás
Pareto-féle index
Pareto-görbe
Pareto-index
Pareto-jellegű eloszlás
párhuzamos egyenes próba
párok függetlensége
páronkénti összehasonlítás
páros próbák
páros sorbanállás
Pascal-eloszlás
Pearl-Read-görbe
Pearson-Durbin-arány
Pearson-féle chi-négyzet próba
Pearson-féle korreláció együttható
Pearson-görbe
Pearson-ismérv
Peek-egyenlőtlenség
percentilis
periodikus folyamat
periodogram
Perk-eloszlás
permutációs próbák
p-érték
Peters-módszer
p-függvény
phi-együttható
piktogram
pillanatnyi állapot
piszkos adatok
Pitman-becslés
Pitman-hatékonyság
Pitman-Morgan-próba
Pitman-próbák
Plackett-féle egyenletes eloszlás
platikurtozis
plusz-mínusz váltakozás
Poisson csonkolású normális eloszlás
Poisson-beta-eloszlás
Poisson-binomiális eloszlás
Poisson-eloszlás
Poisson-féle klaszterezés
Poisson-féle nagy számok törvénye
Poisson-féle normális eloszlás
Poisson-féle öngerjesztő folyamat
Poisson-féle szóródási index
Poisson-féle valószínűségi papír
Poisson-folyamat
Poisson-Lexis-eloszlás
Poisson-Markov-folyamat
Poisson-Pascal-eloszlás
Poisson-variáció
poláris ékdiagram
polinomiális eloszlás
polinomiális trend
Politz-Simmons-technika
Pollaczek-formula
Pollaczek-Khintchine-formula
Pollaczek-Spitzer-azonosság
Pólya-Aeppli-eloszlás
Pólya-Eggenburger-eloszlás
Pólya-eloszlás
Pólya-féle másodfokú gyakorisági függvény
Pólya-folyamat
Pólya-tétel
pont folyomatok
pont mintavétel
pontbecslés
pontdiagram
pontos chi-négyzet-próba
pontos statisztikai módszer
pontosság
pontosság
pontossági együttható
pontsűrűség
pontszám módszer
pontszám
pontszámok normalizálása
populációgenetika
Potthoff-próba
pozitív binomiális eloszlás
pozitív ferdeség
pozitív hipergeometrikus eloszlás
pozitív ismétlödö állapot
preferencia mező indexszám
preferencia tábla
Priestly-féle P (lambda)-próba
próba együttható
próba ereje
próba mérete
próba sorozat
próba statisztika
próba transzformáció teljes ideje
próba
próbafelvétel
próbák kombinálása
próbák sztochasztikus összehasonlítása
probit
Procrustes-módszer
profilelemzés
prognosztizált valószinűség
pseudospektrum
psi-négyzet statisztika
p-statisztika
pszeudoinverz
pszeudotényező
pszeudovéletlen számok
pszichológiai valószínűség
Q-technika
quadrat
Quenouille-próba
R
rabló problémák
racionális trend
rács
rácseloszlás
rács-mintavétel
rácsmintavétel
rácsnégyzet
rácsterv
Radon-Nikodym-tétel
Rajkov-tétel
rangkorreláció
rangsor pontok
rangsor statisztika
rangsor statisztika
rangsor transzformáció
Rao-Blackwell-tétel
Rao-féle pontszám próba
Rao-Kupper-modell
Rasch-modell
Rayleigh-eloszlás
Rayleigh-próbák
R-becslés
reciprok skálázás
redezett átlag
redukált egyenletek
redukált forma módszer
Reed-Frost-modell
Reed-Münch-módszer
regenerativ folyamat
regresszió kimutatása
regresszió
regressziós becslés
regressziós egyenes
regressziós együttható
regressziós felület
regressziós függés
regressziós görbe
rejtett eloszlás
rejtett periodicitásu séma
rejtetten determinisztikus folyamat
rekord próbak
rekordok összekapcsolása
rekurzív algoritmus
rekurzív rendszer
relatív értékek átlaga
relatív gyakoriság
relatív hatékonyság (becslésé)
relatív hatékonyság (mintatervé)
relatív hatékonyság (próbáé)
relatív index
relatív információ
relatív kockázat
relatív pontosság
relatív szórás
relatív szórás
rendezés
rendezetlenségi együttható
rendezett ellenhipotézis
rendezett kategorizálás
rendezett sorok
rendezett stacionáris pont folyamat
rendezvény történetében adatok
rendkívüli értékek eloszlása
reprezentatív minta
reprodukálhatóság
részben kapcsolt blokk terv
részben kiegyenlített elrendezés
részben kiegyenlített kapcsolt blokk terv
részben kiegyenlített nem teljes blokk terv
részben kiegyenlített rács
részben konzisztens megfigyelések
részekből álló modellek
rész-exponenciális eloszlás
részkiválasztás
részleges asszociáció
részleges autokorreláció
részleges helyettesítés
részleges ismétlés
részleges kontingencia
részleges korreláció
részleges korrelációs együttható
részleges rangkorreláció
részleges regresszió
részleges sor korreláció
részleges zavaró hatás
részminta
rész-Poisson-eloszlás
részrétegek ellenőrzése
rész-sor
réteg grafikon
réteg
rétegzés
rétegzett minta
rézekve bontott regresszió
reziduális szórás
reziduum
Rhodes-eloszlás
Riemann-eloszlás
Ripley-statisztika
robbanási folyamat
robbanási sztochasztikus differenciálegyenlet
Robbins-Munro-folyamat
robusztus becslés
robusztusság
rödvidtávú ingadozás
rög hatás
rokonszenv hatás
romboló hatásu próba
Room-négyzetek
Rosenbaum-próba
rotáció
rózsadiagram
R-technika
rugalmassági görbe
Rutherford-féle fertőző eloszlás
Sacks-tétel
sajátérték
sarokpróba
SAS
Satterthwaite-próba
sávszélesség
SB,SU-eloszlás
Schach-féle kétmintás próbák
Scheffé-próba
Schuster-féle periodogram
Schwarz-egyenlőtlenség
segédegyenletek
S-görbe
Shannon-Wiener-index
Shapiro-Wilk-próba
Sheppard-korrekció
Sherman-próba statisztika
Shewhart-féle ellenőrzési grafikon
Short-eloszlás
Siegel-Tukey-próba
simítás hatásossága
simítás
simított próba
simított regresszió elemzés
Simpson paradoxon
sinus jellegű határtétel
skálaparaméter
skálaparaméter
skálazási görbe
Skitovich-Darmois-tétel
Slutsky-folyamat
Slutsky-tétel
Slutsky-Yule-hatás
Snedecor-féle F-eloszlás
sokaság
sor klaszter
sor korreláció
sor mintavétel ellenőrzési sémák
sor mintavétel
sor spektrum
sor terv
sor variáció
sor
sorban álló sorok
sorbanállás
sorbanállási probléma
sorkiegyenlített sorrend
sorozat hosszúság eloszlása
sorozati kör korrelációs együttható
sorrend
sorsolásos kiválasztás
Spearman-becslés
Spearman-Brown-képlet
Spearman-féle kéttényező tétel
Spearman-féle rangkorrelációs együttható
Spearman-Kärber-módszer
Spearman-szabály
specifikációs torzítás
specifikus tényező
specifikusság
spektrál eloszlás függvény
spektrál súlyfüggvény
spektrálablak
spektrálanalízis
spektrálátlag
spektrálfüggvény
spektrálsűrűség
spektrum
Spencer-képlet
Spitzer-azonosság
S-PLUS
s-próba
SPSS
stabilitás próba
stacionáris sorrend
stacioner kovariancia folyamat
Stacy-eloszlás
standard egyenlet
standard gömbhiba
standard hiba
standard latin négyzet
standard mérőszám
standard pontszám
standardeltérés
standardizált eltérés
standardizált halálozási arány
standardizált regressziós együttható
standardizált változó
Stata
statisztika
statisztikai döntési függvény
statisztikai hipotézis
statisztikai sokaság
statisztikai sokaság
statisztikai tűrési határ
statisztikai tűrési intervallum
statisztikai tűrési tartomány
statisztikailag egyenértékű blokk
Steiner-féle haromszoros rendszerek
Stein-féle kétmintás eljárás
Stein-paradoxon
Stephan-féle iterativ folyamat
STER-eloszlás
Stevens-Craig-eloszlás
Stirling-eloszlás
stratégia
stresz
Student-eloszlás
Student-hipotézis
studentizálás
studentizált maximális abszolút eltérés
studentizált tartomány
Student-próba
Sturges-szabály
Subrahman-féle általánositott fertőző eloszlás
Sukhatme-féle d-statisztika
Sukhatme-próba
súly
súlyfüggvény
súlyozási hiba
súlyozási terv
súlyozatlan átlag
súlyozatlan átlagok módszere (variancia analízisben)
súlyozott átlag
súlyozott indexszám
súlyozott sor
súlyszám
sűrűségbecslés
sűrűségfüggvény
szabadkézi módszer
szabadságfok
szabályos állapot
szabályos becslés
szabályos Markov-féle megújúlási folyamat
szabályos stacioner pont folyamat
szabályos, legjobb aszimptotikusan normális becslés
szabályos, megosztható csoportú nem teljes blokk terv
szabályrend
szabálytalan kollectiv
szakadási korrekció
szakadási pont
szakadásos eloszlás
szakadásos eloszlás
szakaszos regresszió
szakértői rendszer
szalagdiagram
számítógép-intenzív módszerek
számlálás folyamatát módszerek
számlálási folyamat
számlálásos eloszlás
számláló modell, az I. típusú
számtani átlag
számtani eloszlás
szánáékos minta
szavazáselmélet
százalékos diagram
százalékos eloszlás
százalékos standard eltérés
százalékpont
szekvenciális becslés
szekvenciális chi-négyzet próba
szekvenciális elemzés
szekvenciális próba
szekvenciális T˛ próba
szekvenciális tűrési tartomány
szekvenciális valószínűségi arány próba
széles értelemben állandó
szélhatást
széls index
szélsö tartomány (eloszlásé)
szélsőérték eloszlás
szélsőértékek
szélsőértékek
szélsőértéket tartalmazó eloszlás
szentpétervári paradoxon
szériák
szerkezet
szerkezeti egyenlet modellek
szerkezeti egyenlet
szerkezeti paraméterek
szerves korreláció
szezonális ingadozás
szigmoid görbe
szignifikancia szint
szignifikancia
szigorított ellenőrzés
szigorúan állandó folyamat
szigorúan domináns
szimmetria
szimmetrikus állandó törvény
szimmetrikus eloszlás
szimmetrikus faktoriális terv
szimmetrikus köreloszlás
szimmetrikus mintavétel
szimmetrikus nem egyenlő blokk elrendezés
szimmetrikus próba
szimplex algoritmus
szimplex centrális terv
szimplex modellek
szimplex módszer
szimplex tervek
szimulációs modell
szimulátor
szimultán becslés
szimultán diszkriminancia intervallumok
szimultán egyenlet modell
szimultán konfidencia intervallumok
szimultán szórás arány próba
szimultán tűrési intervallumok
színezés
szint térkép
szisztematikus hiba
szisztematikus minta
szisztematikus négyzet
szisztematikus statisztika
szisztematikus terv
szisztematikus variáció
szisztematikus
szkedaszticitás
szkedasztikus görbe
Szmirnov-Birnbaum-Tingey-eloszlás
Szmirnov-próbák
szög változók
szögtranszformáció
szórás függvény
szórás koefficiens
szórás összetevője
szórás stabilizálása
szórás stabilizáló transzformációk
szórásarány eloszlás
szórásarány próba
szóráselemzés
szóráslap
szórásnégyzet
szóródás
szóródási index
szóródási mátrix
szorzat momentum korreláció
szorzat momentum
szövetkezet
sztereogram
sztereológia
sztochasztikus bőségmodellek
sztochasztikus folyamat
sztochasztikus folytonosság
sztochasztikus függés
sztochasztikus integrálhatóság
sztochasztikus közeledés
sztochasztikus mag
sztochasztikus mátrix
sztochasztikus megközelítö eljárás
sztochasztikus megkülönböztethetőség
sztochasztikus modell
sztochasztikus programozás
sztochasztikus tranzitivitás
sztochasztikus változó
sztochasztikus zavarhatás
sztochasztikus
sztochasztikusan nagyobb vagy kisebb
szubjektív Bayes-féle következtetés
szubjektív valószínűség
szubnormális eloszlás
szűkített korlátok
születési arányszám
születési és halálozási folyamat
születési folyamat
születési, halálozási és bevándorlási folyamat
szuperhatékonyság
szuper-martingál
szupernormális eloszlás
szuper-Poisson eloszlás
szuperpoziciós folyamat
szuperpoziciós variáció
szűrő
(tartomány) közép
T˛-eloszlás
Taguchi-módszerek
Tajima-D
Takács-folyamat
találati pont
támogatás
tapasztalati Bayes-eljárás
tapasztalati Bayes-féle becslés
tapasztalati effektusgörbe átalakítása
tapasztalati eloszlásfüggvény
tapasztalati probit
t-arány eloszlás
tárgyidőszak
tartalmi érvényesség
tartomány grafikon
tartomány nagysága
tartomány
tartós állapot
tartós teljesség
tartósan eloszlástól független
tartósan konzisztens becslés
távérzékelés
távolság intézkedések
távolság
távolsági eloszlás
tekeredés
telítés
telített modell
telítettségi problémák
telitődési problémák
teljes determinációs együttható
teljes egyenletrendszer
teljes ellenőrzés
teljes esetben elemzés
teljes információs módszer
teljes kapcsolati klaszterezés
teljes korreláció
teljes korrelációs mátrix
teljes latin négyzet
teljes latin négyzet
teljes osztály (döntési függvénye)
teljes próbaosztály
teljes regresszió
teljes regresszió
teljesen elégséges statisztika
teljesen kiegyenlített rácsnégyzet
teljesen véletlen terv
teljesítményjelleg
teljesség (döntési függvényosztályé)
teljesség
t-eloszlás
tényező antitézis
tényező cserélése
tényező jelleg
tényező mátrix
tényező megadása
tényező modell hiba
tényező pontszám
tényező szintje
tényező változó
tényező
tényezőpróba
tényleges egység
tényleges tartomány
térbeli pont folyamat
térbeli szisztematikus minta
terhelés
tér-idő klaszterezés
terjedő eloszlás
termék átlagos élettartama
termékenységi arány
termékenységi grádiens
termelői kockázat
Terry-Hoeffding-próba
Terry-próba
területi mintavétel
területi összehasonlíthatósági tényező
terv egyenlet
terv mátrix
terv optimalitása
terv
tervezés optimalitása
testecske probléma
testtömeg index
tétel elemzés
tetrád különbség
tetszőleges (változó) valószínűségű kiválasztás
tetszőleges eredet
Theil-féle egyenlőtlenségi együttható
Theil-féle vegyes regressziós becslés
Thiessen-poligon
Thomas-eloszlás
Thompson-szabály
tiltott állapot
tiltott valószínűség
tipikus év
tipikus időszak
tipikus jelleg
típus
típushiba
tiszta stratégia
tiszta születési folyamat
tisztán véletlen folyamat
tisztességes folyamat
tisztességes játék
tizedfajú eloszlás
tizenegyedfajú eloszlás
tizenkettedfajú eloszlás
T-négyzet-próba
többcsúcsú
többegyenletes modell
többértékű döntés
többfaktoriális terv
többfázisú folyamat
többfázisú mintavétel
többidejű modell
többlépcsős minta
többlépcsős mintavétel
többmodalitású eloszlás
többrendbeli összehasonlítások
többrendbeli simítási módszer
többszakaszos becslés
többszintű folytonos mintavételi tervek
többszöri döntési módszerek
többszöri döntési probléma
többszöri elérésü összeírás
többszöri mintavétel
többszöri rétegezés
többszöri véletlen indítások
többszűrős binomiális próba
többszűrős faktoranalízis
többszűrős görbevonalú korreláció
többszűrős keresztezési terv
többszűrős korrelációs együttható
többszűrős Markov-folyamat
többszűrős osztályozás
többszűrős parciális korrelációs együttható
többszűrős Poisson-eloszlás
többszűrős Poisson-folyamat
többszűrős spektrumok
többszűrősen kapcsolódó háromszög blokk terv
többtartományú próba
többváltozós beta-eloszlás
többváltozós binomiális eloszlás
többváltozós Burr-eloszlás
többváltozós Csebisev-egyenlőtlenségek
többváltozós elemzés
többváltozós előjeles rang próba
többváltozós eloszlás
többváltozós exponenciális eloszlás
többváltozós F-eloszlás
többváltozós folyamatok
többváltozós hatványsor eloszlás
többváltozós hipergeometrikus eloszlás
többváltozós inverz hipergeometrikus eloszlás
többváltozós minőségellenőrzés
többváltozós momentum
többváltozós negatív binomiális eloszlás
többváltozós negatív hipergeometrikus eloszlás
többváltozós normális eloszlás
többváltozós Pareto-eloszlás
többváltozós Pascal-eloszlás
többváltozós Poisson-eloszlás
többváltozós polinomiális eloszlás
többváltozós Pólya-eloszlás
többváltozós regresszió
Tobit-modell
Tong-egyenlőtlenség
torditó paraméter
törékenység modell
törési pont
törési pont
tört Brown-mozgás
történeti ellenőrzés
torzítás
torzítatlan becslés
torzítatlan becslőegyenlet
torzítatlan hiba
torzítatlan konfidencia intervallum medián
torzítatlan konfidencia intervallumok
torzítatlan kritikus tartomány
torzítatlan minta
torzítatlan próba
torzítatlanság medián
torzított becslés
torzított minta
torzított próba
törzsminta
T-pontszám
T-próba
T-próba
t-próba
Tracy-Widom eloszlás
transzformációt stabilizáló szóródás
transzvariáció mértéke
transzvariáció relatív területe
transzvariáció
trend
trendillesztés
trinomiális eloszlás
Tukey-féle gyors próba
Tukey-féle q-próba
Tukey-féle szakadási próba
Tukey-féle zseb próba
Tukey-próba
Tukey-statisztika
tulajdonítható-frakció
tulajdonság
túlazonosítás
túlélés elemzés
túlélö függvény
túlhangsulyozás
túllépések
túltelített terv
túlterités
tűrési határok
tűrési tényező
U-alakú eloszlás
ugrásmátrix
ugrás-statisztika
ugrásszerűen módszerek
ultrametrikus egyenlőtlenség
UN˛-próba
unimodális
uniómetszet-elv
uniómetszet-próbák
üres osztály próba
üres parcella
urna modell
Uspensky-egyenlőtlenség
U-statisztika
út együtthatók módszere
utazó ügynök probléma
útelemzés
utólagos valószinűség
útvonal mintavétel
válasz felület tervek
válasz felület
válasz index
válasz
válaszadás megtagadása
válaszadási hiba
válaszolási idő megaszlás
valódi átlag
valódi regresszió
valószínű hiba
valószínűség hajlandósági értelmezése
valószínűség
valószínűségek közeledése
valószinűségelemzés
valószínűségeloszlás
valószínűségi alapsorozat
valószínűségi arány-próba
valószínűségi elem
valószínűségi felület
valószínűségi határok
valószínűségi integrál transzformáció
valószínűségi integrál
valószínűségi mintavétel
valószínűségi momentum
valószínűségi papír
valószínűségi regresszióvonal
valószínűségi sűrűségfüggvény
valószínűségi tömeg
valószínűségi változó
váltakozó folyamat
váltakozó megújulási folyamat
váltakozó módszer
változás pont a probléma , betegség probléma
változás pont becslő
változatlanság
változatok hozzárendelése
változékonyság
változó folyamatelemzés
változó kiválasztása
változó különbség módszere
változó megfigyelése
változó mintavételi hányad
változó pont modellek
változó sorsolási nagyságú terv
változó transzformáció
változó
van der Waerden-próba
várakozás
várakozási idő
várakozó sor
váratlan index
várható gyakoriság
várható normális pontszám próba
varható probit
variáció
variancia négyzet
varianciaanalízis
variancia-kovariancia mátrix
varimax
variogramm
véges arcus sinus eloszlás
véges Markov-lánc
véges minta bontása pont
véges minta korrekció
véges sokaság korrekció
véges sokaság
véges szorzó
végpont becslés
végső döntés
végső klaszter
végső korrekció
végtelelenül oszthatóság
végtelen sokaság
vegyes autoregresszív mozgó átlagszámítás
vegyes autoregresszív-regresszív rendszerek
vegyes eloszlás
vegyes exponenciális válasz törvény
vegyes faktoriális kísérletek
vegyes mintavétel
vegyes modell
vegyes spektrum
vegyes stratégia
vegyes típusú
velejáró torzítás
véletlen alapfolyamat
véletlen bolyongás
véletlen döntési függvény
véletlen eloszlás
véletlen eloszlás
véletlen elrendezési próbák
véletlen elrendezésű blokkok
véletlen elrendezésü szignifikancia próbák
véletlen esemény
véletlen folyamat
véletlen hatás modell
véletlen hiba
véletlen hozzárendelési terv
véletlen impulzus folyamat
véletlen indulás
véletlen kirakás
véletlen kiválasztás
véletlen korlát
véletlen lánc modell
véletlen lineáris grafikon
véletlen mérleg terv
véletlen minta
véletlen mintaszámok
véletlen mintavételi hiba
véletlen modell
véletlen normális pontszám próba
véletlen ortogonális transzformáció
véletlen összetevő
véletlen próba
véletlen rangelrendezési próbák
véletlen sorok
véletlen sorrend
véletlen szétválás
véletlen szórás
véletlen tört faktoriális tervek
véletlen válasz
véletlen változó
véletlen
véletlenszerűségi fok
véletlenszerűvé tétel
Venn-diagram
versengő kockázatok
versenyfolyamat
veszteségfüggvény
veszteségmátrix
virtuális várakozási idejü folyamat
viselkedési döntési függvény
visszaható egyenletek
visszaható folyamat
visszahelyezés
visszahelyezési folyamat
visszahívás
visszakapcsolási terv
visszatekintö vizsgálat
visszatérö állapot
visszatérö állapotok
visszatevéses mintavétel
visszautasítási egyenes
visszautasítási hiba
visszautasítási szám
visszautasítási tartomány
visszautasításos mintavétel
visszautasítható minőségi szint
viszonyszám
vizsgálati kör
VN-próba
von Mises-eloszlás
von Neumann-arány
vonzási index
Voronoj-poligon
Wald próba
Wald-eloszlás
Wald-féle alapvető azonosság
Wald-féle osztályozási statisztika
Wald-Wolfowitz futtatási próba
Wald-Wolfowitz-próba
Walker-féle valószínűségi függvény
Ward-módszer
Waring-eloszlás
Watson-eloszlás
Watson-féle UN˛-próba I
Watson-féle UN˛-próba II
Watson-Williams-p-róba
Weibull-eloszlás
Welch-próba
Westenberg-féle interkvartilis tartomány próba
Whittaker-féle periodogram
Whittle-eloszlás
Wicksell-egyenletek
Wiener-folyamat
Wiener-Hopf-technika
Wiener-Khintchine-tétel
Wilcoxon-féle előjeles rangpróba
Wilcoxon-féle kapcsolt pár rangpróba
Wilcoxon-féle rangösszeg próba
Wilcoxon-próba
Wilks-féle belső szóródás
Wilks-féle üres osztály próba
Wilks-ismérv
Wilks-Lawley-féle U1-statisztika
Wilks-Rosenbaum-próbák
Wilson-Hilferty-transzformáció
Winsor-becslés
Wishart-eloszlás
Wishart-féle modális elemzés
Wn˛-próba
Wold-féle felbontási tétel
Wold-Markov-féle intervallum folyamat
Wolfowitz-féle minimális távolság módszer
Woodbury-eloszlás
W-statisztika
Yates algoritmus
Yates-Grundy-Sen-becslés
Yates-korrekció
Youden-négyzet
Yule-egyenlet
Yule-eloszlás
Yule-féle hiperbolikus eloszlás
Yule-féle jelölés
Yule-folyamat
Yule-Simpson paradoxon
Yule-Walker-egyenletek
zaj
zárt sorozati séma
zárt sorozati t-próbák
zavaró technikák
zavaró
Zelen-egyenlőtlenség
z-eloszlás
zeta-eloszlás
Z-grafikon
Zipf-törvény
zonális mintavétel
zonális polinom
z-pontszám
z-próba
zsákolás
z-transzformáció
zvezna slučajna spremenljivka

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page