ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Finnish: W

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

(Woldin yleistämä uusiutumisprosessi)
Waldin erottelufunktio
Waldin jakauma
Waldin luokitusfunktio
Waldin perusidentiteetti
Waldin testi
Waldin tunnusluku
Waldin-Wolfowitzin jonotesti
Waldin-Wolfowitzin testi
Waldin-Wolfowitzin tunnusluku
Walkerin todennäköisyysfunktio
Wardin menetelmä
Waringin jakauma
Watsonin jakauma
Watsonin testi
Watsonin UN2- I testi
Watsonin UN2- II testi
Watsonin-Williamsin testi
Wattersonin mutaatioestimaatti
Weibull-jakauma
Welchin testi
Westenbergin kvartiilivälin pituuden testi
Wheeler-Watsonin testi kahden riippumattoman otoksen yhteensopivuudelle
Whittakerin periodogrammi
Whittlen estimointi
Whittlen jakauma
Wicksellin yhtälöt
Wienerin prosessi
Wienerin-Hopfin tekniikka
Wienerin-Khintchinen lause
Wilcoxonin järjestyslukujen merkkitesti
Wilcoxonin järjestyslukutesti
Wilcoxonin kaltaistettujen parien järjestystesti
Wilcoxonin testi
Wilcoxonin-Mannin-Whitneyn testi
Wilksin kriteeri
Wilksin sisäinen hajonta
Wilksin tyhjien solujen testi
Wilksin-Hilfertyn muunnos
Wilksin-Lawleyn U1-tunnusluku
Wilksin-Rosenbaumin testit
Winsoroitu estimointi
Wishartin jakauma
Wishartin moodianalyysi
Wn²-testi
W-normaalisuustesti
Wöhler käyrät
Woldin hajotelma
Woldin hajotuslause
Wolfowitzin minimietäisyysmenetelmä
Woodburyn jakauma
W-tunnusluku

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page