ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Finnish: U

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

(uusi parempi kuin käytetty-jakauma)
U:n muotoinen elinaikajakauma
U:n muotoinen jakauma
UBCR-estimaaattori
UBDP-testi
ulkoinen varianssi
ulottuvuuksien vähentäminen
ultrametrinen epäyhtälö
UN2-testi
upotettu Latinalaisen neliö
upotettu prosessi
us. kysely- tai haastattelututkimus
usean selittäjän regressio
uskottavuus
uskottavuusaste
uskottavuusfunktion ensimmäisen derivaatan arvon logaritmi
uskottavuusosamäärä
uskottavuusosamääräriippuvuus (ks. regressiivinen riippuvuus)
uskottavuusosamäärätesti
uskottavuusperiaate
Uspenskyn epäyhtälö
U-testi
U-tunnusluvut
uudelleen generoituva prosessi
uurnamalli
uusiminen
uusintakäynti
uusiutumisaika jakauma
uusiutumisfunktio
uusiutumisfunktion derivaatta
uusiutumislause
uusiutumisprosessi
uusiutumisteoria

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page