ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Finnish: L

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

(laadun)valvontakortti
(Laplacen jatkuvuuden laki)
(log-0-Poisson jakauma)
(luokitus- tai regressio)puun karsinta
(luokkien) yhdistäminen t. yhdistely
l. rajoitus
L1- mitta
L2-mitta
L2-riippuvuusasetelma
laadullinen interaktio
laaduntarkastus tuotteen ominaisuuden perusteella
laaduntarkkailu
laadunvalvontakortti
laadunvalvontarajat
laaja otantamenetelmällä muodostettu otoskehikko
laaja-alainen otanta
laajassa mielessä stationaarinen
laajennettu Bayesin päättelyssääntö
laajennettu hypergeometrinen jakauma
laajennettu negatiivinen binomijakauma
laatikkokuvio, laatikko-viikset-kuvio
laatikkokuvio
laatupainotettu elinvuosi
Lachenbruchin menetelmä
Lagrangen kerrointesti
Laguerren polynomit
läheisyys
läheisyysanalyysi
läheisyyslause
lähes kaikkialla
lähes paras lineaarinen estimaattori
lähes stationaarinen
lähes varmasti
lähimmän naapurin menetelmät
lähimmän naapurin ryvästys
lähtöruutu t. -palsta
laimenevat sarjat
lajien runsaus -ongelma
Lambda kriteeri
lambdagrammi
Lancasterin khiin neliö-ositus
Langevinin jakauma
lannoitegradientti
Laplace-muunnos
Laplacen approksimaatio
Laplacen jakauma
Laplacen lause
Laplacen-Lévyn lause
laskentaintensiiviset menetelmät
laskentajakauma
laskentaprosessimenetelmät
laskentataulukko
laskurijakauma
laskuriprosessi
Laspeyresin indeksi
Laspeyresin-Konyusin indeksi
lasso
lastiotanta
lataus
latentti juuri(vektori)
latentti muuttuja
latentti rakenne
latinalainen hyåperkuutio otanta
Latinalainen kuutio
latinalainen neliö
latinalainen suorakulmio
latinalaisen neliön asetelma, jossa lisäkäsittelyt sovelletaan riveihin(sarakkeisiin
latinalaisen neliön lajit
latinalaiset liittoneliöt
latinalaisten neliöiden muunnosryhmä
laukkukuvio
Laurentin prosessi
LD50
Legendren polynomit
legit-muunnos
Lehmannin testi
Lehmannin vastahypoteesit
Lehmannin-Scheffén teoreema
lehti-ruoti-kuvio
leikattu aikasarja
leikattu keskiarvo
leikattu pienimmän neliösumman regressio
leikkaaminen
Leslien matriisi
Leslien testi
L-estimaattori
Lévyn esitys
Lévyn lause
Lévyn prosessi
Lévyn-Cramérin lause
Lévyn-Khinchinen esitys
Lévyn-Pareton jakauma
Lexisin jakauma
Lexisin suhde tasan yksi
Lexisin suhde
Lexisin teoria
Lexisin vaihtelu
Liapounovin epäyhtälö
Liapounovin lause
liikennetiheys
liikkuja-paikallaan pysyjä-malli
liikkuvan havainnoijan tekniikka
liittojakauma
liittojärjestys
likainen aineisto
Likertin asteikko t. luokitus
likiarvovirhe
Lillieforsin testi
Lincolnin indeksi
Lindebergin-Fellerin lause
Lindebergin-Lévyn lause
Lindleyn integraaliyhtälö
Lindleyn lause
Lindleyn paradoksi
lineaarinen eli viivallinen riippuvuus
lineaarinen erottelu- l. diskriminanttifunktio
lineaarinen estimaattori
lineaarinen hypoteesi
lineaarinen keskineliöregressio
lineaarinen korrelaatio
lineaarinen malli
lineaarinen minimivarianssin harhaton estimaattori
lineaarinen ohjelmointi
lineaarinen optimointi
lineaarinen prosessi
lineaarinen rajoite
lineaarinen regressio
lineaarinen riskifunktiojakauma
lineaarinen suurimman uskottavuuden menetelmä
lineaarinen systemaattinen tunnusluku
lineaarinen trendi
lineaarinen tyhjentävyys
lineaaristen järjestyslukujen sarja
linearisoitu suurimman uskottavuuden menetelmä
linjaotanta
linkkifunktio
linkkuveitsi-estimaattori
linkkuveitsi-menetelmä
Lipschitzin ehto
lisäinformaatio
lisäselittäjäkuvio
lisävaihtelu
LISREL-malli
LISREL-ohjelma
lista
listaotos
liukuva kausivaihtelu
liukuva keskiarvo
liukuva keskiarvo
liukuva kokonaismäärä
liukuva summausprosessi
liukuva vaihteluväli
liukuva vuosikeskiarvo
liukuvan keskiarvon häiriö
liukuvan keskiarvon malli
liukuvan keskiarvon menetelmä
liukuvan keskiarvon prosessi
liukuvat painot
liukuvien summien muutoksiin perustuvat menetelmät
Lloydin menetelmä
log F-jakauma
logaritmikuvio
logaritminen muunnos
logaritmisarjajakauma
loggamma jakauma
logistinen jakauma
logistinen kasvukäyrä
logistinen käyrä
logistinen prosessi
logistinen regressio
logitti
logjärjestyslukutesti
log-khiin neliöjakauma
logkonveksit toleranssirajat
log-lineaariset mallit
log-logistinen jakauma
loglog-muunnos
lognormaalijakauma
lognormaalinen
lohko
lohkojen välinen
lohkonsisäinen (regressio)analyysi
lohkonsisäinen osajoukko
lohkonsisäinen
lokaalisti asymptoottinen optimaalinen asetelma
Lomaxin jakauma
lomittaisviljely
looginen prosessi
lopetuspäätös
lopetussääntö
lopullinen ryväs
Lorenzin käyrä
Lotkan-Volterran yhtälöt
Lowen indeksi
lowess-suodatus
Lp-mitta
LSD-testi
L-testi
L-tunnusluku
l-tunnusluku
Lugananin-Ricen kaava
luhistetun ositteen menetelmä
luhistuvuus
luiskahtamistesti
lukumäärä
lumelääke
lumipallo-poiminta
luokiteltu aineisto
luokittelu- ja regressiopuut
luokitteluteoria (matemat.)
luokittelutunnusluku
luokitteluvirhe
luokitus
luokitushila
luokka
luokka
luokkafrekvenssi
luokkasymboli
luokkavälin keskipiste
luokkavälin keskipiste
luokkien sisäinen varianssi
luokkien välinen korrelaatio
luokkien välinen varianssi
luokkien välinen varianssi
luokkiensisäinen korrelaatio
luokkiensisäinen varianssi
luonnollinen liitto- t. konjugaattipriori
luotettavuuden toteaminen
luotettavuus
luotettavuuskerroin
luottamusalue
luottamusalue
luottamusalueen rajat
luottamusjakauma
luottamusjoukko
luottamuskäyrät
luottamuskerroin (riskitason vastaluku)
luottamustaso
luottamusväli
luottamusvälin puolikas
luottamusvyöhyke
lyhyen ajan vaihtelu
lyhytaikaisen aikasarjavaihtelun tunnusluku
lyhyt-jakauma (eräs jakaumakonvoluutio)
Lyttkensin korjaus

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page