ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Finnish: G

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

(Galtonin yksittäiserotusongelma)
(graafinen riippuvuustesti)
Gabrielin testi
Gabrielin-Senin tunnusluku
Galtonin järjestyslukutesti
Galtonin kaari t.ogiivi
Galtonin S-käyrä l. ogiivi
Galtonin-McAllisterin jakauma
Galton-Watsonin prosessi
gamma-funktio
gamma-integraali
gammajakauma
gamma-jakaumaan perustuva ajasta riippuva satunnaisvaikutusmalli
gammakertoimet
Ganin keskierotus
Ganttin seurantakaavio
GARCH-malli
Gartin testi
Garwoodin jakauma
Gaussin eliminointimenetelmä
Gaussin prosessi
Gaussin-Markovin lause
Gaussin-Poissonin jakauma
Gaussin-Seidelin menetelmä
Gaussin-Winklerin epäyhtälö
Gearyn lause
Gearyn suhde
Gearyn vierekkyyssuhde
GEE
geenien yhteensulautumisprosessi
Gehanin testi
geneettinen algoritmi
geneettinen heterogeenisyys
geometrinen jakauma
geometrinen keskiarvo
geometrinen liukuva keskiarvo
geometrinen todennäköisyys
geometrinen vaihteluväli
geotilastotiede
Gibbsin otosten poimija
Gibratin jakauma
Ginin hypoteesit
Ginin keskipoikkeama
Ginin keskittymisindeksi
Ginin suhde
Ginin yhteisvaihtelukerroin
Gittinsin indeksi
GLIM
Glivenkon lause
Glivenkon-Cantellin apulause
Glivenkon-Cantellin lemma
glyph-kuvio
Gnedenkon lause
Gnedenkon-Koroljukin jakauma
Gnedenkon-Koroljukin lause
Gompertzin käyrä
Gompertzin-Makehamin jakauma
Gompertzin-Makehamin jakauma
Goodmanin-Kruskalin τ
Goodmanin-Kruskalin assosiaatiomitta
Goodmanin-Kruskalin G-tunnusluku
Goutereaun vakio
Gowerin yhtäläisyyskerroin
graafinen estimaattori
graafinen ketjumalli
graafinen malli
Gramian
Gramianin matriisi
Gramin kriteeri
Gramin-Charlierin sarjat tyyppiä A
Gramin-Charlierin sarjat tyyppiä B
Gramin-Charlierin sarjat tyyppiä C
Gramin-Charlierin tyypin A sarja
Gramin-Charlierin tyypin B sarja
Gramin-Charlierin tyypin C sarja
Greenhousen-Geisserin testi
Grenanderin epävarmuusperiaate
Grenanderin estimaattorit
Grubbin estimaattorit
Grubbin sääntö
g-testi
g-tunnusluku
Gumbelin epäyhtälöt
Gumbelin jakauma
Guptan menetelmä osajoukkojen valitsemiseksi
Guptan symmetrisyystesti
Gurlandin yleistys Neymanin jakaumasta
Guttmanin asteikko

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page