ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Finnish: F

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

(Fisherin) F-jakauma
(Fisherin) informaatio
(Fisherin) informaatiomatriisi
faktori
faktorianalyysi
faktorianalyysi
faktoriantiteesi (indeksiteoriassa)
faktorilataus
faktorimatriisi
faktorin, pääkomponentin tms. tulkinta
faktoripistemäärät
faktorirakennemalli
faktorirotaatio
Fatoun apulause t. lemma
Fellegin (otanta)menetelmä
Fermin-Diracin tunnusluku
Ferrerin jakauma
fidusiaalinen jakauma
fidusiaalinen päättely
fidusiaalinen todennäköisyys
fidusiaaliset raja-arvot
Fiellerin lause
Fiellerin-Hartleyn-Pearsonin riippuvuusmitta
fii-kerroin
Fisherin (pallomainen normaali-) jakauma
Fisherin B-jakauma
Fisherin malli
Fisherin muunnos (korrelaatiokertoimelle)
Fisherin muunnos
Fisherin-Behrensin testi
Fisherin-Hsun-Royn jakauma
Fisherin-Irwinin testi
Fisherin-Yatesin testi
F-jakauma
Flemmingin-Viotin prosessi
Fokker-Planck-yhtälö
Fosterin kriteeri
Fourier-analyysi
Fourier-muunnos
fraktaali
fraktiili
fraktiiligraafinen analyysi
fraktiilit
fraktionaalinen Brownin liike
Fréchetin epäyhtälöt
Frechetin etäisyys
Fréchetin jakauma
Freemanin-Tukeyn muunnos
frekvenssi
frekvenssiaineisto
frekvenssialue (aikasarja-analyysissä)
frekvenssifunktion normaalisointi
frekvenssikäyrä
frekvenssimomentti
frekvenssimonikulmio
frekvenssipinta
frekvenssipolygoni
frekvenssitaulukko
frekventisti
Freundin-Ansarin testi
Friedmanin testi
F-suhdekorvike
F-testi
funktionaalinen yhteys
Furryn prosessi

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page