ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Finnish: C

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

C.S.M. -testi
Campbellin teoreema
Campin-Meidellin epäyhtälö
Campin-Paulsonin approksimaatio
Canberran etäisyysmitta
Cantellin epäyhtälö
Cantor-tyyppiset jakaumat
Caponin testi
Carlemanin kriteeri
Carlin indeksi
Cauchyn jakauma
Cauchyn-Schwarzin epäyhtälö
Champernownen jakauma
Chapmanin-Kolmogorovin yhtälöt
Charlierin jakauma
Charlierin polynomit
Chauvenetin kriteeri
Chernoffin kasvokuviot
Chernoffin-Savagen teoreemat
Choleskyn hajotelma
Chungin-Fuchsin lause
Clifin-Ordin testi
Cochranin lause
Cochranin sääntö poikkeavien havaintojen poistamisesta
Cochranin testi
Cohcranin kriteeri
Cohcranin Q-testi
cold deck-paikkaus
Cookin mitta t. tunnusluku
Cornishin-Fisherin kehitelmä
covarimin-menetelmä (faktorianalyysissä)
Coxin ja Stuartin testit
Coxin malli
Coxin prosessi
Coxin regressiomalli
Coxin suhteellisen riskin malli
Coxin teoreema
Craigin lause
Craigin seuraus
Cramérin-Lévyn lause
Cramérin-Raon epäyhtälö
Cramérin-Raon raja
Cramérin-Raon tehokkuus
Cramérin-Tsebyshevin epäyhtälö
Cramérin-von Misesin testi
Cramérin-Woldin apuväline
Cramér-von Mises-testi
Creedyn ja Martinin yleistetty gammajakauma
Croftonin lause
Cronbachin alfa
CSM (merkitsevyys)testi

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page