ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Finnish: B

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

Bachelierin prosessi
BACON-algoritmi
Bagain Y1-tunnusluku
Bahadurin tehokkuus
Banachin pariongelma
Barnardin Monte Carlo-testi
Barndorff-Nielsenin kaava
Bartholomew’n ongelma
Bartlettin hajotelma
Bartlettin ja Dianandan testi
Bartlettin kollineaarisuustesti
Bartlettin korjaus
Bartlettin matriisi-identiteetti
Bartlettin suhde
Bartlettin testi toisen asteen yhdysvaikutukselle
Bartlettin testi
Bartlett-Lewisin malli
Basun teoreema
Bates-Neymanin malli
Baulen yhtälö
Bayes-eloonjäämismalli
Bayes–estimointi
Bayes-faktori
Bayesiläinen päättely
Bayesiläinen todennäköisyyspiste
Bayesiläiset intervallit
Bayesin päätössääntö
Bayesin teoreema
Bayes-informaatiokriteeri
Bayes-luottamusvälit
Bayes-päättelyyn perustuva tilasto-ohjelmisto BUGS
Bayes–postulaatti
Bayes–ratkaisu
Bayes–riski
Bayes–strategia
Bayes-verkko
Beallin-Rescian yleistys Neymanin jakaumasta
Bechhoferin indifferenssialue menetelmä
Behrens-Fisher-ongelma
Behrens-Fisher-testi
Behrensin menetelmä
Bellman-Harris-prosessi
Beranin testi
Bergen epäyhtälö
Berkeley Madonna
Berksonin (mittaus)virhemalli
Berksonin viiva
Bernoulli-jakauma
Bernoullin jakauma
Bernoullin koe
Bernoullin luvut
Bernoullin polynomi
Bernoullin teoreema
Bernoulline otanta
Bernoulli-satunnaiskulku
Bernoulli-vaihtelu
Berryn epäyhtälö
Bersteinin epäyhtälö
Bersteinin teoreema
Besselin funktio -jakauma
Besselin funktiot
Besselin korjaus
beta-binomijakauma
beta-gammajakauma
betajakauma
beta-Stacy-jakauma
beta-todennäköisyyskuvio
beta-Whittle-jakauma
Bhattacharyyan etäisyys
Bhattacharyyan rajat
Bickelin-Hodgesin estimaattori
Bienaymén-Tchebychevin epäyhtälö
bilateraalinen eksponentiaalinen jakauma (kahden riippumattoman eksponenttijaukauman erotusjakauma)
bilineaarinen malli
binäärimuuttujien jono
binäärinen koe
Binghamin jakauma
binomiaalinen odotusaikajakauma
binomiaalinen vaihtelu
binomijakauma
binomitodennäköisyyspaperi
bioekvivalenssitesti
bioinformatiikka
biologinen koe
biometriset funktiot
biostatistiikka
Birnbaumin epäyhtälö
Birnbaum-Raymond-Zuckermanin epäyhtälö
Birnbaum-Saunders-jakauma
Birnbaum-Tingey-jakauma
biseriaalinen korrelaatio
Bisingerin jakaumat
bitti
Blackin-Sholesin kaava (optioiden hintakehityksestä)
Blackwellin teoreema
Blakemanin kriteeri (tutkittaessa regressiomallin epälineaarisuutta)
Blomin menetelmä
BLUE
Blumin approksimaatio
Blumin-Kieferin-Rosenblattin riippumattomuustesti
BMI
Bockin kolmen komponentin malli
Bonferronin epäyhtälö
Bonferronin sääntö
Boolen epäyhtälö
Boolen faktorianalyysi
Boolen-Bonferronin-Fréchetin epäyhtälö
bootstrap-menetelmät
bootstrap-tekniikalla estimoitava luottamusväli
bootstrap-testi
Borelin-Cantellin lemmat
Borelin-Tannerin jakauma
Borgesin approksimaatio
Bose-Einsteinin tunnusluvut
Bosen jakauma
Bowleyn indeksi
Box-Cox-transformaatio
Boxin testi
Boxin-Coxin muunnokset
Boxin-Jenkinsin mallit
Boxin-Müllerin muunnos
Bradford Hillin ohjeet (kausaalisuuden tutkimiseksi)
Bradfordin jakauma
Bradleyn-Terryn malli
Brandtin-Snedecorin menetelmä
Bravaisin korrelaatiokertoimet
Breslowin estimaattori
Breslowin-Dayn testi
Brownin liikeprosessi
Brownin menetelmä
Brownin silta
Brownin-Moodin menetelmä
Brownin-Moodin proseduuri
BRR
Brucetonin menetelmä
Brunkin testi
Buffonin neula
Burken teoreema
Burkholderin approksimaatio
Burrin jakauma
Butlerin-Smirnovin testi
Buys-Ballotin taulukko

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page