ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Finnish: Numerical

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

0.6745 kertaa keskivirhe
0
1. asteen ja 2. asteen poimintatodennäköisyydet
1. herkkä l. sensitiivinen aineisto
1. ja 9. desiilin vaihteluväli
1. uskottavuusosamäärän logaritmi
1. yhteisregressio
2 ja q>
2. kaksi- tai moniluokkaisen vasteen sisältävä aineisto
2. tuki
2. yhdysvaikutukset sisältävä regressiomalli
2
2-SLS

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page