ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Euskara: Z

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z              

z banaketa
z test
zabal eskolak
zabala laginketa
zabala magnitude
zabaldu banaketa binomial negatiboa
zabaldu Bayes erabakia arau
zabaldu hipergeometrikoaren banaketa
zabaldu taldea zatitu diseinua
zarata zuri
zarata
zatia laginketa
zatidura erregresio
zeharkako estandarizazioa
zeharkako karratu txikienak
zeharkako laginaren
zeharkako normalizatzea
zeharkatu faktore
zeharkatu pisua indizea zenbakia
zeharkatu sailkapena
zehar-koerlazio
zehatza estatistika metodoa
zehatza laginketa
zehaztasun matrize
zehaztasun
zehaztasun-modulua
zehazten guztira koefizientea
zeinu-test
zelula eredua
zelula frekuentzia
zenbaki handien lege sendo
zenbaki handien lege
zenbakiak txiki legea
zenbakizko taxonomia
zenbatesle alboragabe
zenbatesle alboratu
zenbatesle efizienteen
zenbatesle eraginkor
zenbatesle eraginkorren
zenbatesle hoberen
zenbatesle konposatua
zenbatesle lineal
zenbatesle sendo
zenbatesle tinko
zenbatesle
zenbatespen akats
zenbatespen sekuentzial
zenbatespen sendo
zenbatespen
zenbatespen
zenbatespen-algoritmoa maximizatzea
zentil
zentro-joeraren neurri
zentru
zentrurako joera
zentrurako joeraren neurri
zentsu banaketa
zentsu ez-oso
zentsu
zentsura
zentzugabekeria korrelazioa
z-eraldaketa
zero aldea
zero baturadun joko
zero hipotesi
zerrenda lagin
zerrenda
zeta banaketa
zifratze-determinatzailea prozesua
zigarro txartel banaketa
zigortuko egiantz
zigortuko estimazioa
zigortuko ia probabilitate
zigortuko karratu txikienen
zigortuko zenbatespen
zikinak datu
ziklikoa diseinua
ziklikoa ordena
ziklikoa serie
ziklo
zintzoa prozesua
zirkular banaketa normala
zirkular banaketa
zirkular besteko desbideratzea
zirkular esan aldea
zirkular formula
zirkular histograma
zirkular kuartila desbiderapen
zirkular proba
zirkular saretazko banaketa
zirkular serieko korrelazio koefizientea
zirkular triadak
zirkular uniforme banaketa
zirkular uniforme diskretu banaketa
ziurtasun baliokidetasuna
zori
zorizko aldagai diskretuak
zorizko aldagai
zorizko bide
zorizko errore
zorizko gertaera
zorizko hautespen
zorizko lagin
zorizko ordena
zorizko osagai
zorizko
zorrotzenak proba
zozketa laginketa
zundaketa
zundaketa
zurtoin eta hostozko diagrama
zuzendu acyclic grafikoa
zuzendua, une
zuzeneko laginketa
zuzeneko normalizatzea
zuzeneko probabilitatea
zuzeneko puntuazio
zuzenketa-faktore

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page