ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Euskara: N

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z              

nagusia eragina
nahasketa banaketa
natural aurretik konjokatuak
negatiboa hipergeometrikoaren banaketa
negatiboa multinomial banaketa
negatiboa une
nekea ereduak
Nelson-Aalen zenbatesle
neurona-sare
neurri konbergentzia
Newman-Keuls-ren test
Newton-Raphson-ren metodo
Neyman en ψ proba
Neyman en test psi plazan
Neyman eredua
Neyman esleipena
Neyman-laburrena alboragabea konfiantza-tarteak
Neyman-Pearson lema
Neyman-Pearson teoria
Neyman-Scott eredua
Nilo arazoa
Noether en joera ziklikoa proba
non zentroa
norabide datuak
normal baliokidea desbideratu
normal desbideratu
normal ikuskaritza
normal nahastea banaketak
normal partiturak probak
normal probabilitatea paper
normal sakabanaketa
normalizatu erregresio-koefizienteak
normalizatua erregresio-koefizienteak
normalizaziorako eraldaketa
nukleoaren dentsitatea zenbatesle
nukleotido aniztasuna
null errepikari egoera
Nyquist maiztasuna
Nyquist-Shannon-ren teorema
Nyquist-tarte

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page