ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Euskara: K

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z              

k esan nahi du multzokatzea
Kagan-Linnik-Rao-ren teorema
Kaiser-Guttmann irizpide
Kaiser-Meyer-Olkin egokitasuna neurtzeko laginketa
kalibrazio
kalifikazio korrelazioa
kalitatea asko babes
kalitatea doitzea bizitza urte
kalitatea kontrolatzeko taula
kalitate-kontrol
Kalman iragazki
kaltegarria aldagai
Kamat-ren test
kanal askatasun gradu
kanonikoa matrize
kanpai-formako kurba
kanpai-kurba
kanpo-baliotasuna
kanpoko bariantza
kanpoko Poisson aldakuntza
Kantorowitch-ren teorema
Kaplan-Meier estimatzailea
kappa
Kapteyn en aldagai bakarreko banaketa
Kapteyn en eraldaketa
Kapteyn-ren banaketa
karakterizazioa
Kärber-ren metodo
kargatzen
karratu errorea batura
karratu latindar
karratu latino
karratu txikien orokortuak-estimatzaile
karratu txikienen bidezko estimatzaile
karratu txikienen bidezko zenbatesle
karratu txikienen metodo
karratu txikienen orokortua alderantzizkoa
karratu txikienen orokortua alderantzizkoa
karratuen batura hondar
kartograma
kasu azterketa osoa
kasu fatality tasa
kasu-azterketa erreferente
kasu-kohortea diseinua
kasu-kontrol azterketa
kate eredu binomial
kate errepikari
kate grafikoa eredua
kate grafikoa
katean
kate-erlatiboa
kategoria teoria
kategoria
kategoriko banaketa
kategoriko datuak
kausa-berariazko arriskuren funtzioa
kausalitate
kausazko banaketa
kausazko katearen eredua
kaxa eta bibotezko diagrama
Kendall-en S puntuazioa
Kendall-en tau
Kendall-en terminologia
kernel erregresio en leuntzea
kernel estimazioa
kernel zenbatesle
k-estatistikak
Kesten prozesua
khi banaketa
khi-karratuaren banaketa
khi-karratuaren test
Khintchine-ren teorema
Kiefer Wolfowitz-prozesua
k-klase zenbatesle
k-laginak arazoa
klase agerraraztea
klase arteko bariantza
klase arteko koerlazio
klase arteko korrelazio
klase barneko biarantza
klase barneko koerlazio
klase ikurra
klase komunikatzeko
klase maiztasuna
klase
klase-marka
klase-ordezkari
klasifikazio
klasifikazio
Klotz-ren test
kluster (puntu) prozesu
kluster ausazko epaiketa
Knox-ren test
Knut Vik plazan
koadroan lursail
koadrotxo
koantil
koartil arteko ibiltarte
koartil arteko ibiltarterdi
koarztil-desbidazio
kobariantz(aren) analisi
kobariantza geldi prozesua
kobariantza kernel
kobariantza
kobariantza-matrize
koefiziente
koefizientea betetzen
koefizienteak ordena
koerlazio anizkoitzaren koefiziente
koerlazio biserial puntual
koerlazio biserial
koerlazio ez-lineal
koerlazio gurutzatu
koerlazio lineal
koerlazio partzial
koerlazio partzialaren koefiziente
koerlazio-koefiziente
koerlazio-matrize
koerlazo
koherentea egitura
koherentea proba
koherentzia printzipioari
koherentzia
koherentzia
koherentzia
kohorte bizitza taula
kohorte ikasketa
kohorte
kokaleku zentral teoria
kokapen eredua
kokapen parametro
kokapen parametroak
kokapena
kokapen-eskala familia
Kolmogorov desberdintasuna
Kolmogorov ekuazio
Kolmogorov ordezkaritza
Kolmogorov-ren teorema
Kolmogorov-Smirnov-ren banaketa
Kolmogorov-Smirnov-ren test
kolorazioa
komunikatzeko
komunztadura
komunztadura-koefiziente
komunztadura-koefiziente
konboluzioa
konexioa indizea
konexioa
konfiantza ezarri
konfiantza kurba
konfidantza banaketa
konfidantza-banda
konfidantza-eskualde
konfidantza-maila
konfidantza-mugak
konfidantza-mugak
konfidantza-tarte zentral
konfidantza-tarte
konfigurazio
konglomeratu
konglomeratu-analisi
konglomeratu-laginketa
konjokatuak aurretik
konjokatuak banaketa
konjokatuak Latin karratu
konparatua heriotza figura
konparatua heriotza indizea
konpartimenduan ereduak
konplexua anormal kurba
konplexua esperimentu
konplexua taula
konplexua Wishart banaketa
konpondu Indize zenbakien
konposatu banaketa binomial
konposatu banaketa
konposatu frekuentzia banaketa
konposatu hipergeometrikoaren banaketa
konposatu indizea zenbakia
konposatu laginketa eskema
konposatu negatiboa multinomial banaketa
konposatu Poisson banaketa
konposizio datuak
konprimitutako mugak
kontingentzia
kontingentzia-koefiziente
kontingentzia-mota banaketak
kontingentzia-taula
kontrastea definitu
kontrol metodoa
kontrol mugak
kontrol taula
kontrol txikiagoa muga
kontrola
kontrolatutako prozesua
kontrol-puntua
kontserbadore konfiantza tartea
kontserbadore prozesua
kontsumitzailearen arriskua
kontsumoko prezioen indize
kontzentrazio matrize
kontzentrazio parametro
kontzentrazio
kontzentrazio-elipse
kontzentrazio-indize
kontzentrazio-koefiziente
kontzentrazio-kurba
Konyus baldintza
Konyus indizea zenbakia
Koopman-Darmois familia
koordinazioa
kopuru erlatiboa
kopuru handien lege
Koroljuk-ren teorema
korrelazio azalera
korrelazio biserial puntual
korrelazio biserial
korrelazio gurutzatu
korrelazio indizea
korrelazio kanoniko
korrelazio kubo
korrelazio lineal
korrelazio positiboa
korrelazio taula
korrelazio tetrakoriko
korrelazio zuzena
korrelazio
korrelazio-arazoi
korrelazio-matrize
korrespondentzia-analisi
kosinu banaketa
kostu funtzioa
Kounias' desberdintasuna
KPI
Kramp funtzioa
k-ratioa t-test
k-ratioa
kriterio
kritiko batez besteko balioa metodoa
kritikoa zatidura
Kronecker diseinu produktuak
Kronecker matrizeak produktu
Kruskal estatistika
Kruskal-Wallis-ren test
K-test
kualitatiboa datuak
kualitatiboa elkarrekintza
kuantikoaren indizea
kuantil
kuantitatibo erantzun
kuartil arteko ibiltarte
kuartil arteko zabalera
kuartil
kuartila aldakuntza
kuartila norabidean
kuartil-desbidazio
kubiko saretazko
Kuder-Richardson formula
Kuiper estatistika
Kullback-Leibler distantzia funtzioa
Kullback-Leibler informazioa
kuotazko laginketa
kurba esponentzial
kurba-egokitzapen
kurbatuak esponentziala familia
kurtosi koefiziente
kutsakorra banaketa
kutsatuen banaketa

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page