ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Euskara: H

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z              

habiaratua diseinua
habiaratua hipotesi
habiaratua kasu-kontrol ikerketak
habiaratua laginketa
habiaratua metodoak
habiaratua orekatua osatu bloke diseinua
Hadamard matrize
hainbat aldaketa
hainbat ausazko hasten
hainbat barra diagrama
hainbat berreskuratzeko zentsu
hainbat denbora seriea
hainbat erabaki arazoa
hainbat erregistro sistema
hainbat faktore analisia
hainbat fase prozesua
hainbat konparazio
hainbat leuntzeko metodo
hainbat Markov prozesua
hainbat metodo erabakia
hainbat Poisson banaketa
hainbat Poisson prozesua
hainbat sorta proba
Haldane en desadostasun neurriak
Hammersley-Clifford-ren teorema
handia-txikia grafikoa
handiko harremana
Hardy-Weinberg legea
Hardy-Weinberg oreka
Harley hurbilketa
harmoniko banaketa
harmoniko erregresio
harmoniko prozesua
harrapaketa / laginketa-oharra
harrapatzeko / berreskuratu laginketa
Harris oinez
Harris periodikotasuna
Harrison-ren metodo
Hartley en test
Hartley-Rao eskema
hartu nahi
Hastings hurbilketa
Hausdorff dimentsioa
hautatutako puntu metodoa
hautespen aleatorio
hazkunde-kurba
haztapen-koeficiente
hedadura
hedapen indizearen
hedapen prozesua
hein
heinen koerlazio
heinen korrelazio
Hellinger en distantzia
Helly lehen teorema
Helly-Bray-ren teorema
Helmert irizpide
Helmert transformazio
Helmert-ren banaketa
heriotza indarrean
heriotza-prozesua
heriotza-tasa
Hermite polinomioak
Hermite-ren banaketa
heterogeneotasuna genetikoa
heterogeneotasuna
heterozedastizitate
Heywood kasu
Hhn(x) funtzioa
hierarkia
hierarkiko jaiotza eta heriotza prozesua
hierarkiko kluster analisia
hierarkiko taldea zatitu diseinua
hileko batez besteko
Hill zenbatesle
hiper-esferikoak banaketa normala
hipergeometrikoaren zain denbora banaketa
hiper-Graeco-Latin plazan
hiper-Poisson banaketa
hipotesi alternatibo
hipotesi estatistiko
hipotesi ez-nulu
hipotesi konposatu
hipotesi kuantikoak
hipotesi nulu
hipotesi onargarri
hipotesi parametrikoen
hipotesi sinple
hipotesiaren baztertze-eskualde
hipotesiaren onartze-eskualde
hipotesi-kontraste
hipotesi-test
hipotetiko biztanleria
hiru klaseak lotu ekin diseinu kubiko
histograma
historiko kontrolak
historiko prospektiben azterlanean
hoberena proba
hobespen taula
hobeto orden berean bias zenbatesle
Hodges-Ajne-ren test
Hodges-Lehmann-lagin bat zenbatesle
Hoeffding en arteko desberdintasuna
Hoeffding en U-estatistikak
Hoeffding independentzia proba
Hölder en arteko desberdintasuna
Hollander en bivariate simetria proba
Hollander en paralelismoa proba
Hollander-Proschan berria baino hobea erabili proba
Holt-ren metodo
homogeneoa prozesua
homogeneotasun
hondamendiaren teoria
hondar-bariantza
hondar-denbora zain
hondar-eragina
hondarrak
hondar-tratamendua indarrean
horrez funtzioa
Horvitz-Thompson zenbatesle
Hosmer-Lemeshow estatistika
Hotelling en T ²
Hotelling en T ²-banaketa
Hotelling en testa (menpeko korrelazioak)
Huber estimatzailea
Hudson-Kreitman-Aguade-ren test
Hudson's Rm
Hunt-Stein-ren teorema
hurbilketa-akats
hurbilketa-errore
hurbiltasun teorema
hurbiltasunen analisi
Hurst koefizientea
hutsik zelula proba

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page