ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Euskara: G

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z              

Gabriel-ren test
Gabriel-Sen estatistika
gailurra balioa
gailurra
gaixotasuna-heriotza eredua
gaiztoa prozesua
galdeketa
galdeketa
galdeketa
galdeketa-orri
galdera ireki
galdera itxi
galdesorta
galera matrize
galera-funtzio
Galton en banakako desberdintasuna arazo
Galton en sailkapenaren ordena proba
Galton Watson-prozesua
Galton-McAllister-ren banaketa
gambler en hondamena
gamma banaketa
gamma funtzioa
gamma integrala
gamma koefizienteak
Gani en batezbesteko diferentzia
Gantt diagrama aurrera
garraiolari aldagai
garrantzia laginketa
Gart-ren test
Garwood-ren banaketa
Gauss deuseztatzeko
Gauss-banaketa konplexua
Gauss-Markov-ren teorema
Gauss-Poisson-ren banaketa
Gauss-prozesua
Gauss-Seidel-ren metodo
Gauss-Winckler desberdintasuna
Geary en erlazioa
Geary-ren teorema
Gehan-ren test
gehiagozko alborapen
gehiegizko koefizientea
gehiegizkoa azpiklasea zenbakiak
gehienez entropia metodoa
gehienez entropia printzipioa
gehienez F-ratioa
gehienez probabilitatea zenbatesle
GenStat
geometriko batez mugitzen
geometriko probabilitatea
geometriko sorta
gertaera aleatorio
gertaera
gertueneko bizilaguna-metodoak
gertueneko bizilaguna-multzokatzea
gertutasuna, estimazioa
geruzapen anizkoitz
g-estatistikak
Gibrat-ren banaketa
Gini en batezbesteko distantzia
Gini en erlazioa
Gini en hipotesia
Gittins indizea
Glivenko-ren teorema
Gnedenko-Koroljuk-ren banaketa
Gnedenko-Koroljuk-ren teorema
Gnedenko-ren teorema
gogaikarriak parametroak
gogor mozketa (mugatuz)
goiko kuartil
goi-ordena asintotiko teoria
Gompertz-Makeham-ren banaketa
Gompertz-ren kurba
Goodman Kruskal-tau
Goodman-Kruskal G estatistika
gorabehera
gorabehera
gorabeheraren indizea
gorabeheraren
gordinak une
gordinaren une
gorputz-masaren indizea
Goutereau en konstante
Gower en antzekotasun koefizientea
gradu
graduazio-kurba
Graeco-Latin plazan
grafikoa eredua
grafikoa katearen eredua
grafikoa zenbatesle
Gram en irizpidea
Gram-Charlier serie B motako
Gram-Charlier serie mota A
Gram-Charlier serie mota C
Greenhouse-Geisser-ren test
Grenander en ziurgabetasun printzipioa
Grenander estimatzaileak
Grubbs' araua
Grubbs' estimatzaileak
g-test
Gumbel-ren banaketa
Gupta en azpimultzo aukeraketa metodoa
Gupta en simetria proba
Gurland en Neyman en banaketa orokortzea
gurutzatu sorta
gurutze anplitudea espektro
gurutze espektro
gurutze intentsitatea funtzioa
gurutze pisu-indizea zenbakia
gurutze-balidazioa irizpide
gurutze-balidazioa
gurutze-diseinua baino
gurutze-kobariantza
Guttman eskala
gutunazal arrisku funtzioa
gutunazal botere funtzioa
gutxiagozko alborapen
gutxieneko adina estatistikak
gutxieneko bariantza alboragabea estimatzaile lineal
gutxieneko bariantza
gutxieneko bereizkeria murriztuko dira informazioaren estatistika
gutxieneko chi karratu-
gutxieneko logit-chi karratu
gutxieneko norm ondoko alboragabea zenbatespena
gutxieneko normit chi-plaza zenbatesle
gutxieneko osotasun
gutxieneko zuhaitz desberdinen artean zubiak eraikiz
gutxienez absolutua desbiderapen erregresio
gutxienez absolutua desbiderapen metodo
gutxienez aldeko banaketa
gutxienez aldeko familia
gutxienez bariantza aldea metodoa
gutxienez esanguratsua aldea proba
guztia programazio
guztiak-ahal-azpimultzoak erregresio
guztira mugitzen
guztiz ausazko diseinua

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page