ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Euskara: B

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z              

Bachelier prozesua
Bagai en Y1 estatistika
Bahadur eraginkortasuna
baimendutako akatsak
baimendutako zenbatesle
baino gehiago-identifikazioa
bainuontzia kurba
bakarreko lotura multzokatzea
baldintzatu bizirik funtzioa
baldintzatu botere funtzioa
baldintzatu egiantz
baldintzatu erregresio logistiko
baldintzatu erregresio
baldintzatu estatistika
baldintzatu Gauss banaketa
baldintzatu gehienez egiantz
baldintzatu independentzia
baldintzatu inferentzia
baldintzatu porrota tasa
baldintzatu proba
baldintzazko esperantza
baldintzazko itxaropen
baldintzazko
balio kritiko
balio propio
balio zentral
balioa berdintzeko
balioa zati
balio-indize
baliokidea desbideratu
baliokidea laginak
baliokidetasun klasea
baliokidetasuna probak
Banach en dator arazoa
banaketa angeluzuzen
banaketa asimetrikoa
banaketa baldintzatu
banaketa berdina lerroa
banaketa berria erabili baino hobeto
banaketa betetzen
banaketa binomial
banaketa determinista
banaketa egokia
banaketa endekatu
banaketa esponentzial
banaketa funtzioa
banaketa geometriko
banaketa hipergeometriko
banaketa misto
banaketa multimodal
banaketa nahasketa
banaketa normal
banaketa simetriko
banaketa uniforme
banaketa zahartzea
banaketa zenbatzen
banaketa
banaketa-free metodoa
banaketa-free nahikotasun
banaketa-funtzio
banaketa-konstantea estatistika
banaketa-kurba
banaketen nahasketa
banantz(aren) analisi
banda taula
baraketa diskretu
bariantza erlatibo
bariantza erlazioa proba
bariantza
bariantza-osagaiak
Barnard-ren Monte Carlo test
Barndorff Nielsen-en formula
barne bariantza
barne erregresio
barneko karratu
barra-diagrama
barreiadura
barreiadura-diagrama
barreiadura-indize
barreiadura-matrize
barreiatua aurretik
barruko baliozkotasun
barruti kritiko
barruti zirkular
barrutia mugitzen
Bartlett aldean
Bartlett egokitzeko
Bartlett en deskonposizio
Bartlett en ordena bigarren elkarrekintza froga
Bartlett zuzenketa
Bartlett-Diananda-ren test
Bartlett-en matrize identitatea
Bartlett-Lewis eredua
Bartlett-ren test
Bartolome arazoa
Basu-ren teorema
bataz besteko ponderatu
baterako banaketa
baterako erregresio
baterako iragarpena tarteak
baterako nahikotasun
Bates-Neyman eredua
batez beste defectives muga
batez besteko akats koadratiko
batez besteko azaltzea
batez besteko desbidazio koadratiko
batez besteko desbiderapen koadratiko
batez besteko desbiderapen
batez besteko desplazatzen histograma
batez besteko eredu mugitzen
batez besteko errore koadratiko
batez besteko exekutatu luzera
batez besteko geometriko
batez besteko higikor
batez besteko hondar-bizitza
batez besteko irteerako kalitatea muga
batez besteko kalitatea babesteko
batez besteko koadratiko
batez besteko lagin kopurua funtzioa
batez besteko lagin kopurua kurba
batez besteko lagina exekutatu luzera
batez besteko luzera article exekutatzen
batez besteko metodoa mugitzen
batez besteko mugikor
batez besteko prozesua mugituz
batez besteko traba mugitzen
batez besteko zuzenketa (taldekatzeko)
batez bestekoen kendura
batezbesteko aritmetiko
batezbesteko balio
batezbesteko balio
batezbesteko balio
batezbesteko desbidazio
batezbesteko desbiderapen
batezbesteko errore karratu
batezbesteko harmoniko
batezbesteko
Baule en ekuazioa
Bayes' arrisku
Bayes erabakia arau
Bayes' estrategia
Bayes' faktore
Bayes informazio-irizpidea
Bayes' irtenbide
Bayes' zenbatespen
Bayes' zitekeela
Bayes-en teorema
Bayesian tartea
Bayesiar biziraupen ereduaren
Bayesiar inferentzia Gibbs laginketa erabiltzen
Bayesiar inferentzia
Bayesiar konfiantza tartea
Bayesiar probabilitatea puntu
bazterreko banaketa
BCa konfiantza tartea
Beall-Rescia Neyman en banaketa orokortzea
Bechhofer en axolagabetasunarekiko zona metodoa
begizta plan
behaketa akats
behaketa-akats
behaketa-azterketa
behaketa-errore
behaketa-teknika mugitzen
beheko kuartil
behera zeharkatu
behin-behineko batez bestekoa
Behrens-Fisher arazoa
Behrens-Fisher-ren test
Behrens-ren metodo
Bellman-Harris prozesua
Beran-ren test
berdin korrelazioan banaketa
berdinak akatsak
berdin-ilarak proba
berdinketa erabaki araua
berdinketa erabakia arau
berdintasuna aukeraketa metodoa probabilitatea
berehalako egoera
berehalako heriotza tasa
berezko joera
berezko zehaztasunaren
Berge en arteko desberdintasuna
Berkeley Madonna
Bernoulli aldakuntza
Bernoulli entsegu
Bernoulli oinez
Bernoulli polinomio
Bernoulli zenbakiak
Bernoulli-ren banaketa
Bernoulli-ren teorema
Bernstein en arteko desberdintasuna
Bernstein-ren teorema
beroa bizkarreko metodoa
berraztertzeko diseinua
berraztertzeko proba
berregingarritasun
berritzeko banaketa
berritzeko dentsitatea
berritzeko funtzioa
berritzeko oinarrizko teorema
berritzeko prozesua adarkatze
berritzeko prozesua txandakatuz
berritzeko prozesua
berritzeko teorema
berritzeko teoria
Berry en desberdintasuna
Bessel en zuzenketa
Bessel funtzio banaketa
Bessel funtzioak
beta akats
beta banaketa
beta probabilitate lursail
beta-binomial banaketa
beta-gamma banaketa
beta-koefizienteak
beta-Stacy-ren banaketa
beta-Whittle-ren banaketa
bete lauki Latin multzo
betetzen
Bhattacharyya en distantzia
Bhattacharyya mugetatik
bi aldagai diskretuen banaketa bivariate
bi aldiz estokastikoa matrize
bi aldiz estokastikoa Poisson prozesua
bi aldiz ez-erdiko F-banaketa
bi aldiz moztu banaketa normala
bi dimentsioko Poisson prozesua
bi prozesu
bias-bariantza merkataritza-off
bi-bi maiztasun taula
Bickel-Hodges estimatzailea
bide analisia
bide koefizienteak metodo
bide
bidean lagin
bidean proba
bidean txanpon diseinua
bidegabeko banaketa
biderkatzeko prozesua
bidezko joko
Bienaymé-Tchebychev desberdintasuna
bigarren mailako laginketa-unitate
bigarren mota eredua
bigarren motako errore
bikoitza banaketa binomial
bikoitza berraztertzeko diseinua
bikoitza dikotomia
bikoitza hipergeometrikoaren banaketa
bikoitza Pareto kurba
bikoitza Poisson banaketa
bikoitza zentsura
bikoitza-itsu
bikoitza-ratioa zenbatesle
bikoitzeko diagrama logaritmikoa
bikoiztu lagin
bikoizturik lagin
bilakaeraren indizea
bilduta geruza metodoa
bilinearra eredua
binaka alderatuz
binakako laginak
Bingham-ren banaketa
binomial aldakuntza
binomial probabilitate paper
bioassay
bioestatistika
bioinformatika
biologiko assay
biometrikoak funtzioak
bipolarra faktore
biribiltze
birjarpen
birjarpenezko ateraldi
Birnbaum en arteko desberdintasuna
Birnbaum-Raymond-Zuckerman desberdintasuna
Birnbaum-Saunders-ren banaketa
Birnbaum-Tingey-ren banaketa
birsorkuntzako prozesuan
Bissinger-ren banaketa
bitarra erregresio logistiko
bitarra esperimentu
bitarra luzetarako datuak
bivariate banaketa binomial negatiboa
bivariate banaketa binomial
bivariate banaketa esponentziala
bivariate beta banaketa
bivariate Cauchy banaketa
bivariate F-banaketa
bivariate gamma banaketa
bivariate Hipergeometrikoaren banaketa
bivariate logaritmikoa banaketa
bivariate logaritmikoa serie banaketa
bivariate mota II banaketa
bivariate multinomial banaketa
bivariate Pareto banaketa
bivariate Pascal banaketa
bivariate Poisson banaketa
bivariate sinatu proba
bivariate 'Student' banaketa
bivariate uniforme banaketa
bivector multinomial banaketa
bizi-itxaropena
bizi-kalitatea
bizi-kostuaren indize
bizimoduaren indize
biziraupen-analisi
bizitza taula
bizitzako banaketa
bizkarreko hotza metodoa
bizkortu estokastikoa hurbilketa
bizkortu porrota denbora eredua
bizkortu proba
bizkortzea aldagaia
biztanleria genetika
biztanleria
Blackwell-ren teorema
Blakeman en irizpidea
bloke aleatorizatuak
bloke ausazkotu
bloke diagrama
bloke kate diseinua
bloke zorizkotuak
blokea osatu gabe
blokea
blokeatuak egokitze computationally eraginkorrak outliers nominators
Blom-ren metodo
Blum hurbilketa
Blum-Kiefer-Rosenblatt independentzia proba
BMDP
Bock hiru osagai eredua
Bonferroni arau
Bonferroni desberdintasuna
Boole en arteko desberdintasuna
Boolearra faktore analisia
Boole-Bonferroni-Fréchet desberdintasuna
Borel-Tanner-ren banaketa
Borgesek hurbilketa
bortitza aldatu
bortitza banaketa
Bose-Einstein estatistikak
Bose-ren banaketa
bost puntu assay
botere banaketa funtzioa
botere une
Bowley indizea
Box-Cox eraldaketa
Box-Jenkins eredua
Box-Jenkins eredua
Box-Müller eraldaketa
Box-ren test
Bradford Hill-en jarraibideak
Bradford-ren banaketa
Bradley-Terry eredua
Brandt-Snedecor-ren metodo
Bravais korrelazio koefizientea
Breslow zenbatesle
Breslow-Day-ren test
Brownian mozioa prozesua
Brownian zubia
Brown-Mood prozedura
Brown-ren metodo
Bruceton-ren metodo
Brunk-ren test
bueltan estatu
Buffon en orratz
bulkada erantzun funtzioa
bultzatzearen alde
Burke-ren teorema
Burkholder hurbilketa
Burr-ren banaketa
burua moztuta banaketa binomial negatiboa
burua moztuta banaketa
Butler-Smirnov-ren test
Buys Ballot taula

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page