ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Estonian: R

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

R
Radon-Nikodymi teoreem
rahvaloendus
rahvastik
rahvastikuteadus
Raikovi teoreem
rakumudel
rändkaupmehe ülesanne
randomisatsioonitestid
randomiseerimine
randomiseeritud blokid
randomiseeritud mudel
randomiseeritud murdfaktorplaanid
randomiseeritud olulisusetestid
randomiseeritud otsustusfunktsioon
randomiseeritud reaktsioon
randomiseeritud test
rangeim test
rangelt domineeritud
rangelt statsionaarne protsess
rankit
Rao skooritest
Rao-Blackwelli teoreem
Rao-Kupperi mudel
Rasch mudel
ravi
Rayleigh' jaotus
Rayleigh' testid
reaktsioon
reaktsiooniaja jaotus
reaktsiooniindeks
reaktsioonipind
reaktsioonipinna plaanid
realisatsioon
redelindeksid
redelmuutuja
redutseeritud ohje
redutseeritud plaan
Reed-Frosti mudel
Reed-Münchi meetod
regeneratiivne protsess
regressioon analüütiliste funktsioonide järgi
regressioon segmentidena
regressioon
regressioonhinnang
regressiooni diagnostika
regressioonijoon
regressioonikaal
regressioonikoefitsient
regressioonikordaja
regressioonipind
regressioonisuhe
regressioonsõltuvus
regressogramm
regulaarne hinnangufunktsioon
regulaarne Markovi taastumisprotsess
regulaarne rühmituv mittetäielik blokk-plaan
regulaarne statsionaarne punktprotsess
regulaarolek
rekurrentne mäng
rekurrentne Markovi ahel
rekursiivne algoritm
rekursiivne süsteem
reliaablus
reliaabluskordaja
representatiivne valim
resistentsed tehnikad
R-hinnangufunktsioon
Rhodese jaotus
Rice'i jaotus
rida
ridge regressioon
riditanalüüs
Riemanni jaotus
ringdiagramm
ringhistogramm
ringjaotus
ringjaotuse haare
ringjaotuse keskmine hälve
ringjaotuse kvartiilhälve
ring-kiir-graafik
ringtest
ringtriaadid
ringvalem
Ripley statistikud
risk
risk
riskifunktsioon
riskifunktsioon
riskikordaja
riskimäär
riskimäära jaotus
riskisuhe
riskisuhe
riskitegur
risrlõikeuuring
rist-amplituudspekter
ristfaktorid
risthaare
rist-intensiivsusfunktsioon
ristkaalu indeks
ristkavand
ristklassifikatsioon
ristkorrelatsioon
ristkovariatsioon
ristkülikjaotus
ristkülikplaan
ristkülik-seoseskeem
ristkülikvõre
ristplaan
ristspekter
rist-valiidsustest
risustatud jaotus
Robbins-Munro protsess
robustne hinnangufuktsioon
robustne minimaks-hinnangufunktsioon
robustsus
robustsuse tolerantsipiir
Roomi ruudud
Rosenbaumi test
rotatsioon
rotatsioonvalik
roteeruv valik
R-tehnika
rühm
rühmade võrdlemine
rühmadesisene dispersioon
rühmadevaheline dispersioon
rühmadevaheline dispersioon
rühmafaktor
rühmasisene korrelatsioon
rühmitatud Poissoni jaotus
rühmiti sõelumismeetodid
rühmituse parandus
rühmitust arvestav parandus
rühmitusvõre
rühmituv mittetäielik blokk-plaan
rühmituv plaan
rühmituvad pööratud plaanid
rühm-järjendplaan
Rutherfordi nakkusjaotus
ruumi-aja-klasterdus
ruumiline mediaan
ruumiline punktprotsess
ruumiline süstemaatiline valim
ruut (tabelis)
ruut
ruuthinnangufunktsioon
ruutjuur ruutkeskmisest hälbest
ruutjuur ruutkeskmisest veast
ruutjuur-teisendus
ruutkeskmine hälve
ruutkeskmine järjepideva võnkumise hinnangufunktsioon
ruutkeskmine järjestikune vahe
ruutkeskmine kontingentsus
ruutkeskmine seos
ruutkeskmine viga
ruutkeskmine viga
ruutkeskmine
ruutkeskmine
ruutkontingentsus
ruutplaneerimine
ruutreaktsioon
ruutseos
ruutspekter
ruutude jääksumma
ruutvõre
ruutvorm

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page