ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Estonian: O

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

oblimaks-pööre
ogiiv
ohjatud protsess
ohje
õige jaotus
õige regressioon
õigete ja valede juhtumite meetod
õiglane mäng
ökonomeetria
oktiilid
Old-Carveri süsteem
olekuperiood
oletatav keskmine
oluline täielikkus
olulisus
olulisuse nivoo
omadus
omapära (faktoranalüüsis)
omapära
omapärafaktor
omapärafaktor
omaväärtus
omistatud risk
oomega-ruuttest
ooteaeg
ooteajaülesanded
ooteprobit
ootesagedused
ooteväärtus
operatiivkarakteristik
operatsioonianalüüs
optimaalne asümptootiline test
optimaalne lineaarne prognoosifunktsioon
optimaalne paigutus
optimaalne peatusreegel
optimaalne statistik
optimaalne stratifikatsioon
optimaalne test
ordinatsioon (mitmemõõtmelise andmestiku dimensiooni vähendamine)
Ornstein-Uhlenbecki protsess
ortanttõenäosused
ortogonaalne juhuslike suuruste teisendus
ortogonaalne plaan
ortogonaalne protsess
ortogonaalne regressioon
ortogonaalne
ortogonaalsed funktsioonid
ortogonaalsed massiivid
ortogonaalsed polünoomid
ortogonaalsed ruudud
ortogonaalsed testid
ortonormeeritud süsteem
osa-autokorrelatsioon
osablokk
osakontingentsus
osakooslus
osakorrelatsioon
osakorrelatsioon
osakorrelatsioonikordaja
osaline asendus
osaline eristamatus
osaline haare
osaline kordus
osaline loendus
osaline randomiseerimine
osaline seos
osaline tagasipanek
osaliselt kattuvate kaartide meetod
osaliselt kooskõlalised vaatlused
osaliselt seotud blokk-plaan
osaliselt tasakaalus andmeread
osaliselt tasakaalus mittetäielik blokk-plaan
osaliselt tasakaalus seotud blokk-plaan
osaliselt tasakaalus võre
osaregressioon
osaseos
osavalik
ositi regressioon
O-statistikud
otsene standardimine
otsene tõenäosus
otsene valik
otsevalik
otsustusfunktsioon
otsustusreegel
otsustusruum
otsustusteooria

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page