ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Estonian: J

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

jääk
jääkdispersioon
jääkide ruutude summa
jääkmõju
jääkooteaeg
jack-knife-meetod
jackknife-protseduuri pseudoväärtused
jada
jadahajuvus
jadahajuvusdiagramm
jadajärjekord
jadaklaster
jälgimine
jämeda käsitluse kahju
James-Steini hinnangufunktsioon
jaotatud viitaeg
jaotus
jaotuse kandja
jaotuse saba
jaotuse servapiirkond
jaotusfunktsioon
jaotusfunktsiooni TTT-teisendus
jaotuskõver
jaotuste segu
jaotuste segu
jaotuste segu
jaotusvaba meetod
jaotusvaba piisavus
järeleandlikkus mudel
järelklastervalik
järelküsitlus
järeltõenäosus
järgiv projektsioon
järjekord prioriteedi alusel
järjekord
järjekord
järjekorra ülesanne
järjendanalüüs
järjend-hii-ruut-test
järjendhindamine
järjendtest
järjend-tolerantsipiirkond
järjendvalik
järjendvalikuga kontrollskeemid
järjestatud kategoriseering
järjestatud rida
järjestikku tasakaalus jada
järjestikuste sündmuste valik
järjestikuste vahede statistik
järjestuse alternatiivhüpotees
järk
järkstatistikud
järkstatistikud
järsk kõver
järskus
järskuskordaja
Jenseni võrratus
Jiřina järjendprotseduur
J-kujuline jaotus
Johni tsükliline mittetäielik blokk-plaan
Johnsoni süsteem
Johnson-Mehli mudel
Jolly-Seberi mudel
Jonckheere k-valimi test
jooksev elutabel
joonspekter
joonvalik
Jordani samasus
juhtimine
juhtkohortkavand
juhtkontrolluuring
juhuarvud
juhuslik alguspunkt
juhuslik bifurkatsioon
juhuslik ekslemine
juhuslik hajuvus
juhuslik jada
juhuslik jaotus
juhuslik järjestus
juhuslik kaheks lõhestumine
juhuslik kitsendus
juhuslik komponent
juhuslik lineaargraaf
juhuslik mosaiik
juhuslik muutuja
juhuslik ortogonaalteisendus
juhuslik protsess
juhuslik sündmus
juhuslik suurus
juhuslik suurus
juhuslik valik
juhuslik valim
juhuslik viga
juhuslik viga
juhuslik viga
juhuslik
juhuslik
juhuslike impulsside protsess
juhuslike mõjudega mudel
juhuslike normaalskooride test
juhuslikkuse astmed
juhuslikkust mitte sisaldav mudel
juhuslikkust mitte sisaldav protsess
juhusliku paigutuse plaan
juhusliku tasakaalu plaan
juhuslikud arvud
juhuvalim
juur

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page