ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Estonian: G

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

Gabrieli test
Gabriel-Seni statistik
Galtoni astaktest
Galtoni järjestusülesanne
Galtoni ogiiv
Galton-McAllisteri jaotus
Galton-Watsoni protsess
gammajaotus
gammakordajad
Gani keskmine vahe
Gantti progressigraafik
Garti test
Garwoodi jaotus
Gaussi elimineerimine
Gaussi jaotus
Gaussi pöördjaotus
Gauss-Markovi teoreem
Gauss-Poissoni jaotus
Gauss-Seideli meetod
Gauss-Winckleri võrratus
Geary järgnevussuhe
Geary suhe
Geary teoreem
Gehan test
genereeriv funktsioon
GenStat
geomeetriline haare
geomeetriline jaotus
geomeetriline keskmine
geomeetriline tõenäosus
geostatistika
Gibrat' jaotus
Gini astakseosekordaja
Gini hüpotees
Gini keskmine kaugus
Gini suhe
Gittinsi indeks
Glivenko teoreem
Glivenko-Cantelli lemma
Gnedenko teoreem
Gnedenko-Koroljuki jaotused
Gnedenko-Koroljuki teoreem
Gompertzi kõver
Goodman-Kruskali G-statistik
Goodman-Kruskali tau
Goutereau konstant
Goweri sarnasuskordaja
graafik
graafiline hinnangufunktsioon
Gram-Charlier A-tüüpi rida
Gram-Charlier A-tüüpi rida
Gram-Charlier B-tüüpi rida
Gram-Charlier B-tüüpi rida
Gram-Charlier C-tüüpi rida
Gram-Charlier C-tüüpi rida
Grami kriteerium
Grami maatriks
Greenhouse-Geisseri test
Grenanderi määramatuse printsiip
Grubbsi hinnangufunktsioon
Grubbsi seadus
grupeeritud andmed
grupp
g-statistikud
g-test
Gumbeli jaotus
Gumbeli võrratused
Gupta alamhulga valikumeetod
Gupta sümmeetriatest
Gurlandi üldistus Neymani jaotusele
Guttmani skaleerimine

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page