ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Estonian: D

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

D2-statistik
D'Agostino test
Daleniuse teoreem
Dandekari parandus
Danieli test
Darmois-Koopmani jaotused
Darmois-Koopman-Pitmani teoreem
Darmois-Skitovitši teoreem
David-Bartoni test
Davidi tühja lahtri test
De Finetti teoreem
defektne tõenäosusjaotus
Delaunay triangulatsioon
delikaatne informatsioon
delta-indeks (Gini)
Delthieli hulknurk
demodulatsioon
demograafia
dendrogramm
deskriptiivne statistika
destruktiivne test
determinatsioonikordaja
determinatsioonikordaja
deterministlik mudel
deterministlik protsess
detsiil
detsiilhaare
diagonaalne regressioon
diagonaalregressioon
diagramm
diferentsiaalprotsess
difusiooniindeks
difusiooniprotsess
difuusne aprioorne jaotus
difuusne eeljaotus
digamma funktsioon
digitaalarvuti
dihhotoomia
dihhotoomne tunnus
dimensiooni vähendamine
Dimroth-Watsoni jaotus
Dirichlet' jaotus
Dirichlet' mosaiik
Dirichlet' pöördjaotus
Dirichlet' rea jaotus
disaini optimaalsus
disainile mittevastav valim
diskreetne astmerea jaotus
diskreetne III tüüpi Pearsoni jaotus
diskreetne jaotusseadus
diskreetne juhuslik suurus
diskreetne lognormaaljaotus
diskreetne muutuja
diskreetne normaaljaotus
diskreetne Pareto jaotus
diskreetne protsess
diskreetne ristkülikjaotus
diskreetne ühtlane jaotus
diskreetne ühtlane ringjaotus
diskriminantanalüüs
dispersioon
dispersioonanalüüs
dispersiooni stabiliseerimine
dispersiooni stabiliseerivad teisendused
dispersioonifunktsioon
dispersioonikomponent
dispersiooni-kovariatsiooni-maatriks
dispersioonimaatriks
dispersioonisuhte jaotus
dispersioonisuhte test
divergents
divergentsuskordaja
Divisia indeks
Divisia-Roy indeks
Dixoni statistikud
Dn+-statistik
Dodge'i pidev valikudisain
dokumendilinkimine
dominantstrateegia
domineeriv strateegia
Donskeri teoreem
Doolittle'i tehnika
doosisõltuvuse kõver
Downtoni hinnangufunktsioon
Dragstedt-Behrensi meetod
D-tüüpi piirkond
duaalne protsess
duaalsusteoreem
dubleeritud valim
dünaamiline juhuslik protsess
dünaamiline mudel
dünaamiline mudel
dünaamiline planeerimine
dünaamilised hajuvusdiagrammid
Duncani test
Dunnetti test
Dunni test
Durbini mitmeastmeline dispersiooni hinnangufunktsioon
Durbin-Watsoni statistik
duubelvalim
Dvoretsky stohhastilise lähendusteoreem
Dwass-Steeli test

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page