ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Estonian: B

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

baas
baashulk
baaskaal
baaslahter
baasperiood
Bachelier' protsess
Bagai Y1-statistik
Bahaduri efektiivsus
bait
Banachi tikutoosi ülesanne
bandiidiülesanded
Barnardi Monte-Carlo test
Barnardi test
Bartholomew probleem
Bartletti ja Diananda test
Bartletti kollineaarsustest
Bartletti lahutus
Bartletti maatrikssamasus
Bartletti suhe
Bartletti teist järku koosmõju test
Bartletti test
Bartlett-Lewise mudel
Basu teoreem
Bates-Neymani mudel
Baule'i võrrand
Bayesi hindamine
Bayesi lahend
Bayesi otsustus
Bayesi otsustusreegel
Bayesi postulaat
Bayesi risk
Bayesi strateegia
Bayesi tegur
Bayesi teoreem
Bayesi tõenäosuspunkt
Bayesi usaldusvahemikud
Bayesi vahemikud
Bechhoferi indiferentsuspiirkondade meetod
beeta-binoomjaotus
beeta-gammajaotus
beetajaotus
beetakordajad
beeta-pöördjaotus
beeta-primm-jaotus
beeta-Stacy jaotus
beeta-tõenäosuse graafik
beetaviga
beeta-Whittle'i jaotus
Behrens-Fisheri probleem
Behrens-Fisheri test
Behrensi meetod
Bellman-Harrise protsess
Berani testid
Berge'i võrratus
Berkeley Madonna
Berksoni joon
Bernoulli arvud
Bernoulli ekslemine
Bernoulli hajuvus
Bernoulli jaotus
Bernoulli katsed
Bernoulli polünoom
Bernoulli teoreem
Bernsteini teoreem
Bernsteini võrratus
Berry võrratus
Besseli funktsiooni jaotus
Besseli parandus
Bhattacharyya kaugus
Bhattacharyya piirid
Bickel-Hodgesi hinnangufunktsioon
Bienaymé-Tšebõševi võrratus
bilineaarne mudel
bimodaalne jaotus
binaarjada
binaarkatse
binaarne funktsioontunnus
binaarne reaktsioon
binaarne taastumisprotsess
binaartunnus
Binghami jaotus
binomiaalne liitjaotus
binomiaalne ooteaja jaotus
binomiaalne
binoomhajuvuse indeks
binoomjaotus
binoomjaotuse dispersioon
binoomtõenäosuse graafik (paber)
bioloogiline katse
bioloogiline proov
biostatistika
bipolaarne faktor
bipolükeid
Birnbaumi võrratus
Birnbaum-Raymond-Zuckermani võrratus
Birnbaum-Saundersi jaotus
Birnbaum-Tingey jaotus
biseriaalne korrelatsioonikordaja
bispekter
Bissingeri jaotused
bistohhastiline maatriks
bistohhastiline Poissoni protsess
bitt
Blackwelli teoreem
Blakemani kriteerium
blokisisene alamrühm
blokisisene
blokk
blokkdiagramm
blokkidesisene
blokkidevaheline
blokktest
Blomi meetod
Blumi lähend
Blum-Kiefer-Rosenblatti sõltumatuse test
BMDP
Bocki kolme komponendi mudel
Bonferroni võrratus
Boole-Bonferroni-Fréchet' võrratus
Boole'i faktoranalüüs
Boole'i võrratus
bootstrap-meetodid
Borel-Cantelli lemmad
Borel-Tanneri jaotus
Borgesi lähend
Bose jaotus
Bose-Einsteini statistikud
Bowley indeks
Box-Coxi teisendused
Boxi test
Box-Jenkinsi mudel
Box-Jenkinsi mudel
Box-Mülleri teisendus
Bradfordi jaotus
Bradley-Terry mudel
Brandt-Snedecori meetod
Bravais' korrelatsioonikordaja
Breslow-Day test
Browni liikumine
Browni liikumine
Browni meetod
Brown-Moodi protseduur
Brucetoni meetod
Brunki test
B-tüüpi piirkond
Buffoni nõelaülesanne
Burke'i teoreem
Burkholderi lähend
Burri jaotus
Butler-Smirnov test
Buys Ballot' tabel

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page