ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Danish: V

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

vægringsandel
vægt
vægtfunktion
vægtkoeffcient
vækstkurve
værdi i fare
væsentlige fuldstændighed
vage før
valg-baserede prøver
valgrunde teori
validering
van der Waerdens test
variabel udvalgsbrøk
variabel
varians inden for grupper
varians inden for klasser
varians mellem grupper
varians mellem klasser
varians
variansanalyse
variansanalysetabel
variansfunktion
varianskomponent
varians-kovarians matrix
varianskvotient F-test
variansmatrix
variansstabiliserende transformation
variationsbredde diagram
variationsbredde
variationskoefficient
variationsområdets midtpunkt
vejet gennemsnit
vekslende fornyelsesproces
vekslende proces
vektorkorrelationskoefficient
vendepunkt
Venn diagram
venstrecensurering
venstretrunkering
ventetid
vilkårlig udvælgelse
vilkårligt valgt nulpunkt
vindue
virkningsløs behandling
VN-test
volatilitet
von Misesfordeling
von Neumannkvotient
Voronoï polygon

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page