ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Danish: T

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

T2-fordeling
tabel med to eller flere indgange
tabsfunktion
tabsmatrix
tælle distribution
tælleproces
tælleprocesmetoder
tæthedsestimation
tæthedsfunktion
tæthedsfunktion
Taguchimetode
Tajimas D
Takacsproces
tandem tests
teoretisk moment
teoretiske frekvenser
terning af korrelation
Terry-Hoeffdings test
Terrys test
testniveau
teststørrelse
teststyrke
tetraddifferens
T-fordeling
t-fordeling
Thiessen polygon
Thomasfordeling
Thompsonsregel
tid vending test
tidsafhængige kovariater
tidsafhængige Poissonproces
tidsdomæne
tidsforskydning korrelation
tidsforskydning regression
tidsforskydning
tidsforskydning
tidsforskydning
tidsrække
tight
tilbage ligninger
tilbagediskonterede mindste kvadraters metode
tilbagelægning
tilbagelægningproces
tilbageløbstid
tilbagestående proces
tilbagevendelsesperiode
tilbøjelighed fortolkning af sandsynlighed
tildeling af en stikprøve
tilfældig fejl
tilfældig hændelse
tilfældig orden
tilfaeldig start
tilfældig stikprøve
tilfældig tal generator
tilfældig udvælgelse
tilfældig udvælgelse
tilfældig
tilfældig
tilfældigfordeling
tilfældigt manglende
tilfældigt observeret
tilfældigt tal
tilfældigt variable
tilhænger sandsynligheder
tilladelig estimator
tilladeligt antal defekte
tilladeligt antal defekte
tilladt hypotese
tilpasningsgrad
tilsætningsstof ejendom χ ²
tilsætningsstof fare model
tilsætningsstof model
tilsætningsstof proces
tilsvarende afvige
tilsvarende prøver
t-kvotientfordeling
Tobitmodel
todimensional betafordeling
todimensional binomialfordeling
todimensional Cauchyfordeling
todimensional eksponentialfordeling
todimensional ensartet fordeling
todimensional F-fordeling
todimensional fordeling
todimensional fortegntest
todimensional gammafordeling
todimensional hypergeometriskfordeling
todimensional logaritmisk fordeling
todimensional logaritmisk rækkefordeling
todimensional negativ binomialfordeling
todimensional normalfordeling
todimensional Paretofordeling
todimensional Pascalfordeling
todimensional Poissonfordeling
todimensional polynomialfordeling
todimensional t-fordeling
todimensional type II fordeling
tofaset (stikprøve)udvælgelse
tolerans
toleransfaktor
toleransfordeling
toleransgrænser
tom celle test
Tongs ulighed
top
tosidet test
tosidig inddeling
totalestimat
totaltælling
totaltællingfordeling
totoppet fordeling
to-trins (stikprøve)udvælgelse
Tracy-Widomfordeling
træthed modeller
transformationsgruppe af romerske kvadrater
transient tilstand
travl periode
tredimensionalt gitter
trend
trendtilpasning
triangulær fordeling
triangulær forsøgsplan
trinomialfordeling
trippelgitter
tro netværk
troværdig interval
troværdig region
T-test
T-test
t-test
Tukey's foldekniv
Tukeys test
tværs af kovariansen
tværs amplitude spektrum
tværs intensitet funktion
tværs vægt indeksnummer
tværsnitsundersøgelse

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page