ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Danish: O

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

OAR
observerbar variabel
observeret informationsmatrix
Occams barberkniv
odds
oddsratio
ødelæggende afprøvning
økologiske fejlslutning
økologiske studier
økonometri
ombyttelig
ombyttelighed
omfattende prøvetagning
omfattende størrelser
område sammenlignelighed faktor
omtrentlige frihedsgrader
op og Op notation
opdeling bundet
opdeling
operationsanalyse
operationskarakteristik
opfølgning
opinionsundersøgelse
op-og-ned-metode
opregningsfaktor
opsamling / udgivelse prøvetagningen
opstilling
optimal allokation
optimal statistik
optimal stopperegel
ordnet række
ordning
orienterende (stikprøve-)undersøgelse
Ornstein-Uhlenbeck proces
orthogonalproces
orthogonaltest
ortogonal
ortogonale funktioner
ortogonale polynomier
ortogonalprojektion
ortogonalregression
ortonormalsystem
oscillering
outliere
overalt stærkeste test
overbelastningsproblemer
overdrages variation
overefficiens
overensstemmelse
overensstemmelseskoefficient
overflødig variabel
overføringsfunktion
overgangsintensitet
overgangsmatrix
overgangssandsynlighed
overidentificeret
overkrydsningsforsøg
overkrydsningsplan
overlappende udvalgsenheder
overlejret variation
overlejretproces
overlevelsesfunktion
overskridelse livet test
overskridelser test
overskridelser
overspredning
overspredning
øvre kontrolgrænse
øvre kvartil

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page