ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Danish: L

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

Lachenbruchmetode
ladning
lagkagediagram
Lambda-kriterium
Langevinfordeling
langsomt variende funktion
Laplace approksimation
Laplace transformeret
Laplacefordeling
Laplace-Lévys sætning
Laplaces sætning
Laspeyresindex
Laspeyres-Konyusindex
lasso
latent struktur
latent variabel
Latin hyperkubus prøvetagning
Laurentproces
Legendrepolynomier
Lehhmanns test
Lehmann-Scheffés sætning
leptokurtosis
Lesliematrix
Leslies test
L-estimator
Lévy-Cramérs sætning
Lévy-Paretofordeling
Lévyproces
Lévys sætning
Lexisfordeling
Lexiskvotient
Lexisteori
lige afstande test
lige korreleret distribution
lige udvælgelsessandsynlighed metode
ligevægt fornyelses proces
ligevægt
ligevægtfordeling
likelihood
likelihoodprincip
Lilliefors test
Lincolnindex
Lindeberg-Fellers sætning
Lindeberg-Lévys sætning
Lindleyparadoks
Lindleys sætning
lineær model
lineær programmering
lineær regression
lineærestimator
lineærproces
linieudvælgelse
linkfunktion
Lipschitzbetingelse
Lloydmetode
logaritmisk diagram
logaritmisk fordeling
logaritmisk normal fordeling
logaritmisktransformation
log-F-fordeling
log-gammafordeling
logistisk fordeling
logistisk kurve
logistisk regression
logistisk regression
logistiskproces
logit
log-linære modeller
log-logistiskfordeling
log-logtranformation
lognormal
lokalisering
lokaliseringsmodel
lokaliseringsparameter
Lomaxfordeling
Lorenzkurve
Lotka-Volterras segmentationsdeling
loven om den itererede logaritme
Loweindex
L-statistik
l-statistik
L-test
lukket spørgsmäl
Lyapounovs sætning
Lyapounovsulighed
Lyttkenskorrektion

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page