ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Danish: K

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

kæde binomial model
kæde blok design
kæde
kædegraf
kædegrafmodel
kædeindex
kæde-pårørende
Kagan-Linnik-Raos sætning
Kaiser-Guttmankriterium
Kaiser-Meyer-Olkin mål for prøveudtagning tilstrækkelighed
kalibrering
Kalman filter
Kamats test
kanal frihedsgrader
kanonisk korrelation
kanonisk
kanoniske variable
kanoniskmatrix
kantede transformation
kantede variabler
kanteffekter
Kantorowitch sætning
Kaplan-Meier estimator
Kapteynfordeling
Kapteyntransformation
karakterisering
karakteristisk funktion
karakteristisk kurve
karakteristisk
karakteristiske funktionelle
Kärbermetode
kaskade proces
katastrofe teori
kategori teori
kategori
kategoriske data
kategoriske variabel
kategoriskefordeling
kausal kæde model
kausale distribution
kausalitet
Kendalls tau
kendelse af stationaritet
kerneestimat
kerneestimator
kerneudglatning i regression
Kerstenproces
khi-diagram
khi-fordeling
khi-i-anden fordeling
khi-i-anden metrisk
khi-i-anden statistik
khi-i-anden test
Khintchines sætning
khi-statistik
Kiefer-Wolfowitzproces
k-kvotient t-test
k-kvotient
klasse mærke
klasse symbol
klasse
klassificering og regression træer
klassificeringsstikprøvefunktion
klassifikation
klinisk undersøgelse
kliniske forsøg
klippet tidsserier
klokkeformet kurve
Klotz test
klynge (punkt) proces
klynge randomiseret forsøg
klynge
klyngeanalyse
klyngedannelse
klyngeudvælgelse
knippediagram analyse
Knox test
køberens risiko
koefficient af ikke-fastsættelse
koefficient af overskydende
koefficient af race lighed
koefficient på divergens
koefficient på en del korrelation
koefficient på fremmedgørelse
koefficient på individualitet
koefficient på koncentration
koefficient på sammenslutning
koefficient på selv-lighed
koefficient på uforudsete
koefficient på uorden
koefficient
kohorte liv tabel
kohorte studie
kohorte
kold dæk metode
kolinearitet
kolinearitet-indflydelsesrige observationer
kollapsede stratum metode
kollektiv
Kolmogorov ligninger
Kolmogorovs sætning
Kolmogorov-Smirnov test
Kolmogorov-Smirnovfordeling
Kolmogorovulighed
kombination af test
kombinatorisk magt betyder
kombinatorisk metoder
kombinatorisk test
kommunalitet
kommunikere klasse
kommunikere
kompakt klynge
kompenserende fejl
kompleks enhed
komplekse demodulation
komplekse eksperiment
komplekse Gaussisk distribution
komplekse tabel
komplekse unormal kurve
komplekse Wishart distribution
komplet individuel analyse
komplet klasse (af test)
komplet klasse (for afgørelse funktioner)
komplet kobling klyngedannelse
komplet Latin firkantet
komplet sæt latin kvadrater
komplet system af ligninger
komponent for interaktion
komponent søjlediagram
komponentanalyse
koncentration matrix
koncentration parameter
koncentration
konfidensbånd
konfidensfordeling
konfidensgrænser
konfidenskoefficient
konfidenskurve
konfidensniveau
konfidensområde
konfidensområde
konfluensanalyse
konjugerede romerske kvadrater
konjugeret a priori fordeling
konjugeret rangordning
konjugeretfordeling
konkordansen
konkordanskoefficient
konkurrence proces
konkurrerende risici
konservativ konfidensinterval
konservativ proces
konsistens
konsistenskoefficient
konsistent estimator
konsistent test
konstatering fejl
konstatering
konstruktionstype O:PP
kontagiøs fordeling
kontingenstabel
kontinuerlig befolkning
kontinuert fordeling
kontinuert stokastisk variabel
kontinuerte udfaldsfunktioner
kontinuertproces
kontinuitet
kontinuitetskorrektion
kontrafaktiske model
kontrast
kontrol af substrater
kontrol diagram
kontrol med erstatning af defekte emner
kontrol
kontrolgrænser
kontrolleret proces
kontrolmetode
konturellipse
konugeret a priori fordeling
konvergens i foranstaltning
konvergens i sandsynlighed
Konyusbetingelse
køproblem
Koroljuks sætning
korrektion for gruppering/klasseinddeling
korrektioner for pludselige
korrektionsfaktor
korrelatioindex
korrelation overflade
korrelation
korrelationkvotient
korrelationmatrix
korrelationskoefficient
korrelationtabel
korreleret faktor
korrelogram
korrespondance analyse
korrigeret øjeblik
korttidssvingninger
Kouniasulighed
kovarians kerne
kovarians stationære proces
kovarians
kovariansanalyse
kovariansmatrix
kovariansmatrix
kovariat
kovariation
kraft dødelighed øjeblikkelig død
Krampfunktion
kriterium
kritisk område
kritisk værdi
kritiske kvotienten
Kroneckers produkt af design
Kroneckers produkt af matricer
krum eksponentiel famlie
krum tendens
Kruskal-Wallis test
krydset faktorer
krydset klassifikation
krydset vægt indeks-nummer
krydskorrelation
krydsvalidering kriterium
krydsvalidering
krypto-deterministiske proces
K-test
kubisk gitter design
kubisk gitter
kubiske design med tre associerede klasser
Kullback-Leibler afstand funktion
Kullback-Leibler information
kumulant
kumulantfrembringende funktion
kumulative chi-squared statistik
kumulative fejl
kumulative frekvens kurve
kumulative incidens
kumulative sandsynlighed kurve
kumulative sum diagram
kumulative sum distribution
kumuleret normalfordeling
kumuleretproces
kumuleretrisiko
kurtosis
kurve af fleksibilitet
kurve af middel tæthed
kurve over koncentration
kurvetilpasning
kuvert potensfunktion
kuvert risiko funktion
kvadrat
kvadratisk estimator
kvadratisk form
kvadratisk middelværdi
kvadratisk programmering
kvadratroden af middelkvadratafvigelsen
kvadratrodstransformation
kvalitative data
kvalitativt kendetegn
kvalitetsjusterede leveår
kvalitetskontrol diagram
kvalitetskontrol
kvartil
kvartilafstand
kvartilafvigelse
kvasi-faktoriel plan
kvasi-kompakt klynge
kvasilikelihood
kvasimarkovkæde
kvatitative data
kvintil
kvotaudvælgelse
kvotient
kvotientestimator
kvotientfordeling
kvotientteststørrelse
kvotientteststørrelse
kvotregression
kwasi-Newtonmetode
kwasi-normal segmentationsdeling

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page