ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Danish: I

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

identificerbarhed
ikke-central betafordeling
ikke-central chi-i-anden fordeling
ikke-central F-fordeling
ikke-central flerdimensional betafordeling
ikke-central flerdimensional F-fordeling
ikke-central t-fordeling
ikke-central Wishartfordeling
ikke-centralitetsparameter
ikke-domineret beslutningsfunktion
ikke-domineret test
ikke-homogen poissonproces
ikke-lineær regression
ikke-parametrisk deltametode
ikke-parametrisk konfidensinterval
ikke-parametrisk maksimum likelihood
ikke-parametrisk
ikke-rekursiv resterende
ikke-repræsentativ stikprøve
ikke-singulær fordeling
ikke-stationær proces
ikke-tilfældig fejl
illusorisk korrelation
IMA-proces
incidentielle parametre
indeks for koncentration
indeks for mangfoldighed
indeks forbindelse
indeks over Pareto
indeks tiltrækning
indenfor blokke
index
indgangen tid
indhold gyldighed
indifferens
indifferensområde
indikatorfunktion
indikatorvariabel
indre nøjagtighed
indsnævrede grænser
induktion
inefficient estimator
inefficient stikprøvefunktion
information
informationskriterium
informationsmængde
informationsmatrix
informationsteori
informativ a priori fordeling
informativ censur
inspektionens omfang
inspektionsparti
instrumental variabel
integreret spektrum
intens prøveudtagning
intensitet
intensitetsfunktion
intern regression
intern validitet
interpolation
intervalcensur
intervalestimation
intervalfordeling
invarians
invariansmetode
invariansprincip
invariant
invers hypergeometriske fordeling
invers normalfordeling
inverse gaussisk fordeling
inverse Pólyafordeling
inversefordeling
inversion
invertering
irreducibel kæde
irreducibel markovkæde
Irwinfordeling
Ising-Stevensfordeling
isomorfi
isotonisk regressionsfunktion
isotropi
isotype metode
iterativt reweighted mindste kvadraters

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page