ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Danish: H

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

Hadamardmatrix
hældningskvotientanalyse
hændelse
hale (i en fordeling)
halshugget distribution
halshugget negative binomialfordeling
halveringsmetode
halvromersk kvadrat
Hammersley-Cliffords sætning
hård klipning (begrænsende)
Hardy-Weinberg ligevægt
harmonisk gennemsnit
harmoniskfordeling
harmoniskproces
harmoniskregression
Harris rekurrens
Harrisonmetode
Hartleyapproksimation
Hartleys test
Hastingsapproksimation
hazard rate
Hellingerafstand
Helly-Brays sætning
Helmertfordeling
Helmertkriterium
Helmerttransformation
helt afbalanceret gitter kvadrat
helt randomiseret design
heltallig programmering
henføres fraktion
Hermitefordeling
heteroscedastisk
Hhn (x)funktion
hierarki
hierarkisk model
hierarkisk plan
Hillestimator
histogram
histogram
hjælpeforsøg
hjælpeinformation
hjælpeobservation
hjælpevariabel
hjørne test
HKA-test
Hodges-Ajnes test
Hoeffdingulighed
højere ordens asymptotiske teori
høj-lav graf
højrecensurering
højretrunkering
Hölderulighed
Hollander-Proschan ny bedre end test, der anvendes
Holtmetode
homogenitet
homoscedastisk
hoppe statistik
Horvitz-Thompsonestimator
hot deck-metoden
Hotelling T2-fordeling
Hotellings test
hovedkomponenter regression
hovedkomponenter
hovedvirkning
Huberestimator
Hudson-Kreitman-Aguades test
Hudsons Rm
Hunt-Steins sætning
hurtigt Fouriertransformation
hvid støj
hyper græsk-romersk kvadrat
hyper Poissonfordeling
hyperbolsk sekant distribution
hypergeometrisk fordeling
hypergeometriske ventetid distribution
hyppighed øjeblik
hyppighed sandsynlighedsteori

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page