ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Danish: G

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

Gabriels test
Galton-MacAllisterfordeling
gammafordeling
gammafunktion
gammaintegral
GARCH-model
Garts test
Garwoodfordeling
Gaussfordeling
gaussisk proces
Gauss-Markovs sætning
Gauss-Poissonfordeling
Gauss-Seidelmetode
Gauss-Wincklerulighed
Gearys sætning
Gearyskvotient
Gehans test
generaliserede estimationsligninger
generaliserede gamma-fordeling
generaliserede kontagiøs fordeling
generaliserede normalfordeling
generaliserede Paretofordeling
generaliserede STERfordeling
generaliserede T2-fordeling
generaliserede-fordeling
generaliseret additiv model
generaliseret invers
generaliseret lineær model
gennemsnit af slægtninge
gennemsnit artiklen køre længde
gennemsnit ekstra defectives grænse
gennemsnit flyttet histogrammer
gennemsnit kører længde ARL, gennemsnitlig prøve køre længde
gennemsnit korrektion (til at gruppere)
gennemsnit
gennemsnitlig defektandel (når processen er i kontrol)
gennemsnitlig inspektion
gennemsnitlig kvalitetsværn
gennemsnitlig maksimal udgående kvalitet
gennemsnitlig semi-kvadrerede forskel
gennemsnitlige antal prøver funktion
gennemsnitlige antal prøver kurven
gennemsnitlige fejlmargen
gennemsnitlige kritiske værdis metode
gennemsnitlige udgående kvalitet
genopsøgning
gensidig skalering
GenStat
gentagelse
gentagen undersøgelse
genvinding af information
geometrisk fordeling
geometrisk gennemsnit
g-faktor
Gibratfordeling
Ginikvotient
gitter for gruppeinddeling
gitter
gitterkvadrat
gitterrektangel
Gittinsindex
glidende gennemsnit
glidende gennemsnitmetode
glidende gennemsnitmodel
glidende gennemsnitproces
Glivenkos sætning
GLM
Gnedenko-Koroljukfordeling
Gnedenko-Koroljuks sætning
Gnedenkos sætning
godkendelsesinspektion
godkendelseskontroldiagram
godkendelseskontrolprocedure
godkendelsestal
Gompertzkurve
Gompertz-Makehamfordeling
graden af overbevisning
grader af tilfældighed
grænseoverskridende rækkevidde
grænseoverskridende spektrum
græsk-romersk kvadrat
grafisk model
grafiskestimator
Gramianmatrix
Gramkriterium
Greenhouse-Geissers test
Grenanderestimator
Grubbsestimator
Grubbsregel
grundlæggende celle
grundtal
gruppe
gruppedelelig (forsøgs)plan
gruppefaktor
grupperet Poissonfordeling
g-stikprøvefunktion
g-test
Gumbelfordeling

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page