ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Danish: F

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

fælles faktor rum
fælles faktor
fair spil
faktor antitese
faktor mønster
faktor rotation
faktor score
faktor vending test
faktor
faktoranalyse
faktorforsøg
faktoriel sum
faktorielt moment
faktorieltfordeling
faktorladning
faktormatrix
faktorniveau
fakultet multinomial distribution
fakultet øjeblik generere funktion
faldende fejlrate
faldende hazard rate
falsk F-kvotient
falsk korrelation
falsk negative
falsk positive
falsk t-kvotient
fange / genbeskatning prøvetagning
fare funktion
fare
farvestoffer
fase
fasediagram
fasefunktion
fast base index
faste effekter (konstanter) model
Fatou's lemma
fejl af observation
fejl af type I
fejl af type II
fejl af type III
fejl i undersøgelser
fejl reducerende evne
fejl
fejlagtig enhed
fejlens middelkvadrat
fejlestimation
fejlfunktion supplere
fejlfunktion
fejl-i-variable model
fejlområde
fejlrate
Fellegimetode
fem-punkts-analysen
Fermi-Dirac statistik
Ferrerifordeling
fertilitet
F-fordeling
Fieller-Hartley-Pearson mål for foreningen
Fiellers sætning
filial og bundet metoder
filter
finite bue sinus distribution
Fisher B-fordeling
Fisher-Behrens test
Fisherfordeling
Fisher-Hsu-Royfordeling
Fisherinformation
Fisherinformationsmatrix
Fishermodel
Fisher's (sfærisk Normal) distribution
Fishertransformation
Fisher-Yates test
fleksibilitet kurve
Flemming-Viotproces
flerbeslutningsproblem
flerdimensional analyse
flerdimensional beta-fordeling
flerdimensional Burrfordeling
flerdimensional F-fordeling
flerdimensional fordeling
flerdimensional klassificering
flerdimensional normalfordeling
flerdimensional Paretofordeling
flerdimensional Pascalfordeling
flerdimensional Poissonfordeling
flerdimensional Pólyafordeling
flerdimensional todimensional binomialfordeling
flerdimensional variansanalysetabel
flerdimensionalproces
flerfaseudvælgelse
flerintrinsstikprøve
flertoppet fordeling
flertrins(stikprøve)udvælgelse
fødsel, død og indvandring proces
fødsels- og dødsproces
fødselsproces
fødselsrate
Fokker-Plancks segmentationsdeling
folde
foldede udlodninger
foldede uforudsete tabel
folding
foldningsegenskab af χ ²--fordelingen
følge
forbindele
forbindelse
forbrugerprisindekset
forbundethed
fordeling af køre længder
fordeling
fordelingkurve
fordelingsfri metode
fordelingsfunktion
fordelingsfunktion
fordelingsproblem
fordrevne Poisson distribution
foreløbig undersøgelse
forgrening fornyelses proces
forgrenings Markovproces
forgrenings Poissonvproces
forgreningsproces
forgrovning
forhold
forkastelses område
forkastelsesandsynlighed
forkastelseslinie
forkastelsestal
forlænget Bayes' beslutning reglen
forlænget hypergeometriske fordeling
forlænget negative binomialfordeling
forløb med skjulte perioder
form
fornyelses proces
fornyelsesfordeling
fornyelsesfunktion
fornyelsessætning
fornyelsesteori
forsikringsestimator
forsikringsmatematik
forskellen på nul
forskellen tegn test
forskellighed
forskydningstest
forsøg
forsøgsfejl
forsøgsplan med halv gentagelse
forsøgsplanlægning
første ciffer distribution
første passage gang
første tilbagevenden gang
første udvalgsenhed (ved konstruktion af klynger)
forstyrrende parametre
forstyrret harmoniske proces
forstyrret svingning
fortegnstest
fortyndingsrækken
forudbestemt variabel
forudindtaget mønt design
forudindtaget test
forudsigelse
forundersøgelse
forurenede distribution
forventede frekvenser
forventede probit
forventet normal score test
forventning
forventningsskæv estimator
forventningsskævhed
Foster's kriterier
Fourier-analyse
Fouriertransformation
frafald
fraktil
fraktilen grafisk analyse
fraktioneret Brownske bevægelse
frasortering
Fréchet afstand
Fréchetfordeling
Fréchet's uligheder
Freeman-Tukeytransformation
frekvens domæne
frekvens overflade
frekvens polygon
frekvens
frekvensfordeling
frekvenskurve
frekvensresponsfunktionen
frekvenstabel
frem ligninger
fremadskridende gennemsnit
frembringende funktion
fremme
fremskyndet manglende tid model
fremskyndet stokastisk tilnærmelse
Freund-Ansaris test
Friedmans test
frihånd metode
frihedsgrader
frugtbarhed gradient
fuldstændig korrelationsmatix
fuldstændig regression
fuldstændig specificeret hypotese
fuldstændig sufficient stikprøvefunktion
fuldstændige oplysninger metode
fuldstændighed (en klasse for afgørelse funktioner)
fuldstændighed
fuldstændigt tilfældigt manglende
funktion af ordnet stikprøve
funktional central grænseværdisætning
funktionen valg
Furryproces

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page