ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Danish: E

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

Edgeworth række
Edgeworth udvikling
Edgeworthindex
effekt modifier
effektiv enhed
effektiv frihedsgrader
effektive rækkevidde
effektivitet ækvivalens
effektvariabel
efficiens
efficiensfaktor
efficiensindex
efficient estimator
Efron's self-sammenhæng algoritme
egentlig fordeling
egenværdi
Ehrenfestmodel
Eisenhartmodel
eksakt test
eksogene variable
eksogene variate
eksperimentelle enhed
ekspertsystem
eksplorativ dataanalyse
eksplosive proces
eksplosive stokastiske differensligning
eksponential spredningmodel
eksponentialfordeling
eksponentialkurve
eksponentiel familie
eksponentiel udjævning
ekstern varians
eksterne validitet
ekstra periode ændre sig over design
ekstrapolation prognoser
ekstrapolation
ekstremalindex
ekstremalintensitet
ekstremalkvotient
ekstremalproces
ekstreme betyder
ekstreme rank sum test
ekstreme studentised afvige
ekstreme værdier
ekstremværdifordelinger
ekstremværdiudjævning
elementære fornyelse sætning
elementære kontrast
elementarenhed
Elfvingfordeling
elimination
ellipsoide normalfordeling
elliptisk symmetriske fordelinger
elliptiske normalfordeling
elliptiske trunkering
EM-algoritme
empirisk Bayes estimator
empirisk Bayes' procedure
empirisk eksponentiel familie
empirisk fordelingsfunktion
empirisk likelihood
empirisk moment
empiriske statistiske model
endelif markovkæde
endelig beslutning
endelig population
endelige prøve opdeling punkt
endelighedskorrektion
endepunktet estimering
endimensional fordeling
endimensional klassificering
endogen variabel
endogene variate
Engsetfordeling
enkelt gitterplan
enkelt sammenknyttede blokke
enkelt stikprøveplan
enkeltsidigt test
ens range
ens udvalgsbrøk
ensemble gennemsnit
ensemble
ensidet test
enten-eller respons
entoppet
entropi
entydighed
epidemi
epidemien modellen
epidemien prosessen
epidemiologi
epsem prøvetagning
epsilon-uafhængighed
equalizer beslutning regel
ergodicitet
ergodisk tilstand
Erlangfordeling
Erlang's formel
erstatning
Esseen-type tilnærmelse
estimat
estimation
estimationsligning
estimator
estimerbar
estimere
estimering-maksimering algoritme
etik
et-trins stikprøveudvælgelse
eugenik
euklidsk afstand
Eulers formodninger
evolutionære drift
evolutionære frekvenser
exces
exponentielregression

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page